Parenteel van Cornelis KROONEMAN

laatste wijziging  donderdag 06 september 2012

 
I.1    Cornelis KROONEMAN, geboren ca 1638 te Wijhe? In de huwelijksakte van zijn dochter Maria Cornelis in Vorchten wordt zij omschreven als "jonge dochter van Cornelis Gerritsz op de Krone in Wegterholt". Zijn vader heet dus Gerrit.
De naam van zijn oudste zoon: Jan zou echter volgens goed gebruik moeten verwijzen naar zijn grootvader.
Uit de gerechtelijke archieven blijkt dat Gerrijt Hendericx en Cornelis achtereenvolgens de Croone bewoonden; zie aktes van 12-06-1650 en 18-02-1686.Dat zou betekenen dat het meijerschap overgegaan is van oom naar neef.

RA-Wijhe-dl.44 : 18-02-1686 In het Gericht is gecompareerd adv. Herm.Kemenerus, als gevolmachtigde van Gerrit Marschman, Dijckman, Cornelis op de Kroone en Gerrit Assendorp, de rato caverende voor de gezamenlijke inwoners van het bourschap Wechterholt. Zij verklaren dat zij bij appoinctement van de Ed.Mo.Heren Gdep. van 12 sept 1682 hebben verstaan, dat zij in hun kwaliteit als collecteuren der redemtiemiddelen en schoorsteengeld van het bourschap Wechterholt zouden hebben te reguleren volgens de resolutie van Ridderschap en Steden van 22 maart 1672. Over 1680 en 1681 (en evntueel 1678 en 1679) zijn daarvan nog verschuldigd de landheren en eigenare, met het verzoek binnen 14 te betalen, van het erve de Sluirick, het erve de Hove, en het erve Wellenbergh.

RA-Wijhe-dl.44 & 45 : In de periode 16-02-1688 tot 20-05-1689 wordt door de weduwe Mennicks, eigenaar van de Croone, deverse keren "panding op het gerede van Cornelis op de Croone" gevraagd. Gehuwd ca 1662 te Wijhe? Het jaar van trouwen is herleid uit de geboortedata van de kinderen. Aangezien het gewoonte was dat de oudste zoon naar vaders vader vernoemd werd zou er nog een oudste zoon Gerrit moeten zijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Kornelis KRONEMAN (zie II.1).
   2.  Hendrik Cornelissen (Hendrik Knellis) CRONEMAN (zie II.3).
   3.  Lutger KROONEMAN, geboren -11-1670 te Wijhe, gedoopt op 13-11-1670 te Wijhe.
   4.  Teunisjen KRONEMAN, geboren -04-1673 te Wijhe, gedoopt op 21-04-1673 te Wijhe.
   5.  Maria Cornelis (zie II.8).
   6.  Heleentjen KROONEMAN, geboren -09-1677 te Wijhe, overleden op 23-09-1677 te Wijhe.

II.1    Jan Kornelis KRONEMAN, geboren ca 1665 te Wijhe, overleden -06-1719 te Wijhe. Woonde op de Meij in het buurschap Wegterholt te Wijhe.
Gehuwd met Hendrikjen BERENTS, overleden na 06-1719.
RA Wijhe deel 10 - f275 - 13 jun 1719 - Gesubst. Richter Henricus Deutelius.
Keurnoten Jan Willems Kroneman en Engbert Rosendal.
Verschenen is Hendrikjen Berents, weduwe van Jan Kornelis Kroneman op den Meij. Zij verkrijgt tot mombers over haar 3 onmondige kinderen (Kornelis, Gerrechien en Aaltien Jansen Kronemans) hun oom Hendrik Kroneman op de Krone en Gosen Roelofs op Groot Wengelo. Voor het vaders goed bewijst de moeder aan haar 3 kinderen 60 gulden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis KROONEMAN, geboren voor 1719 te Wijhe. Woont bij zijn huwelijk op de Grote Krone, de boerderij van zijn oom Hendrik. Zijn vader was n.l. in 1719 overleden.
Ondertrouwd op 01-02-1732 te Wijhe, gehuwd 1732 te Wijhe met Maria HERMS, komt van Windesheim.
   2.  Gerrechien KROONEMAN, geboren voor 1719 te Wijhe.
   3.  Aaltien KROONEMAN, geboren voor 1719 te Wijhe.

II.3    Hendrik Cornelissen (Hendrik Knellis) CRONEMAN, geboren ca 1668 te Wijhe, overleden -10-1743 te Wijhe.
In de akte van het RA-Wijhe d.d. 23-10-1743 staat: oude voogd: Hendrik Croneman (overleden),nieuwe voogd: Hermannus Jansen Croneman, schoonzoon van Hendrik Croneman
(Deze Hermannus zijn oortspronkelijke familienaam is Horsman. Na het overlijden van zijn vader (ca 1746) neemt hij de naam Krooneman aan naar de boerderij waarop hij woont: de Grote Kroone. Dit blijkt uit het Repertoria op de registers van de particuliere leenkamers in Overijssel d.d. 20-10-1746).
RA-Wijhe-dl.7-f.192: 11-03-1685 Magscheid akte waarin de Krone genoemd wordt (zie map Krooneman)

RA-Wijhe-dl.10-f.151: 24-06-1717 "..... verschenen Lucas Bruins, zijn zoons Egbert en Gerrit Lucas, zijn dochter Cornelia Lucas, verder Hendrik op de grote Krone en meijman..."

RA-Wijhe-dl.10-f.159: 16-09-1717 in deze akte wordt afgelost rest capitaal ca 300 gulden vlgs verzegelinge 06-05-1664 op het erve de Krone.

RA-Wijhe-dl.10-f.173: 25-10-1717 De brouwer Gosen van der Souw volm. HWG hr Otto Ernst van Hövel toe het Wesevelt en desselfs eheliefste vrou Hendrieta Aleida Doijs volgens proc. Deventer aan Hendrik Cornelissen en Willemken Kornelissen eheluiden zijns comparants goedt de Krone genaamd in Wegterholt naast het erve den Dijsselhof.

RA-Wijhe-dl.10-f.175: 25-10-1717 Hendrik Cornelissen op de Krone en Willemken Cornelissen Eheluiden heeft betaalt kooppenningen aan Hr Otto Ernst van Hövel: het Erve de Grote Krone. Aan E Gosen van der Souw Brouwer tot Deventer is hij schuldig 3000 gulden, onderpand van deze hypotheek Erve en Goed de Krone.

RA-Wijhe-dl.10-f.275: 13-06-1719 : Hendrik Kroneman op de Krone is als oom momber over de 3 onmondige kinderen van Hendrikjen Berents weduwe van Jan Kornelis Kroneman op de Meij [837]: Kornelis, Gerrechien en Aaltien Jansen Kronemans.

19-01-1725 : Engeltje van Marle weduwe van Jan Willems Kroneman [393]. Mombers: Hendrik van Marle en Hendrik op de Grote Krone. (RA-Wijhe).

19-05-1732 : Jannes Berents, oom, en Hendrik op de Groote Croone worden mombers over Wilhelmina en Albertjen Jansen, kinderen van Jan Marsman en Grietje Willems.

Lidmaten Hervormde gemeente no 39 Wijhe : 1737 nr 108 Hendrik Knellis op de Krone, 109 Willemtje Knellissen.

RA-Wijhe dl.12 f.370 : 20-06-1739 Hendrik Croneman en Willemtjen Cornelissen Echtelieden verklaarden bij gifte int sake des doods gegeven te hebben aan hun kleinkinderen (van dochter Wobbigjen) Hendrik Hendriksen Wijnvoorden en Willemtjen Hendriks Wijnvoorden. De gift bedraagt f 100,- per kind

23-10-1743 oude voogd Hendrik Croneman (overleden) Nieuwe voogd Hermannus Jansen Croneman schoonzoon van Hendrik Croneman over de minderjarige kinderen van Jan Marsman en wijlen zijn eerste vrouw Grietje Willems. Wegens een verzoek van de stiefgrootvader Jan Dijckman en van de ooms Hendrik Derks uit Dalfsen, Arend Joosten uit Olst naar aanleiding van het overlijden van momber Hendrik Croneman.(RA-Wijhe-dl.?-f.?).
Ondertrouwd op 25-10-1705 te Windesheim met Willemtijn J. (Willemina) CORNELIS, overleden voor 1738. In het huwelijksregister staat bij het huwelijk van haar dochter Cornelia op 20 juni 1738 vermeld: J.D. van Hendrik Kroneman >> weduwnaar << in 't Liederbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wobbechijn (Wobbigjen, Webbetie) KRONEMAN, gedoopt op 15-01-1705 te Wijhe.
Ondertrouwd op 31-03-1730 te Wijhe, gehuwd -04-1730 te Wijhe met Hendrik Balthazar WIJNVOORDEN,
deel 13 - f23 - 1 aug 1744 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.
Keurnoten Claas Herms op 't Gans-Eij en Teunis Weeckholt op de Tuiterije.
Hendrik Balthasar Wijnvorden en zijn vrouw Wobbigjen Hendriks Cronemans hebben een hypotheek van 200 Caroli gulden verkregen van Willem Willemsen op de Kockenkamp [Keukenkamp] en zijn vrouw Zwaantjen Willems. De rente is 3 procent en de 1e verschijndag heden over een jaar. Onderpand zijn de caterstede Ottencamp, gelegen in Tongeren, zoals deze gepacht is door Lambert Arents en Lambert op de Wee.

Kantlijn hierbij: 29 sep 1755 - Verw. Scholtus Bannier.
Keurnoten Arend op Noortberg en Hendrik Grijpmoet.
Afgelost volgens verklaring van Willem Willemsen Kokkencamp; hij verzoekt de schuldbekentenis te roieren.

deel 13 - f89 - 22 mrt 1746 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.
Keurnoten Gerrit Bishorst en Gerrit op de Krukke.
Verschenen zijn Evert Jansen op den Zantkamp en zijn vrouw Aaltjen Jansen, Jan Meijer en zijn vrouw Anna Balthasars Wijnvorden, Geerlig Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Willemina Mattheus, Henrick Gerrits ter Beeck en zijn vrouw Derkjen Balthasars Wijnvorden, Henrik Wijnvorden en zijn vrouw Wobbigjen Croneman (de huisvrouwen geassisteerd door hun ehemannen als hun mombers), Aaltjen Balthasars Wijnvorden (weduwe van Asjen Jacobs), met als haar momber Geerlig Balthasar Wijnvorden, en Henrik Gerrits op de Duite namens Willem Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Elisabeth van Thooren. Zij transporteren 1 1/8 morgen het Wijtemerslag, gelegen in Wegterholt, aan Jan ten Broeke en zijn vrouw Magteltjen Jacobs van den Bergh, en Willem Nijenbergh en zijn vrouw Jennigjen Hendriks Dijstelhoff.

deel 13 - f91 - 22 mrt 1746 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.
Keurnoten Gerrit Bishorst en Gerrit op de Krukke.
Verschenen zijn Evert Jansen op den Zantkamp en zijn vrouw Aaltjen Jansen, Jan Meijer en zijn vrouw Anna Balthasars Wijnvorden, Geerlig Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Willemina Mattheus, Henrick Gerrits ter Beeck en zijn vrouw Derkjen Balthasars Wijnvorden, Henrik Wijnvorden en zijn vrouw Wobbigjen Croneman (de huisvrouwen geassisteerd door hun ehemannen als hun mombers), Aaltjen Balthasars Wijnvorden (weduwe van Asjen Jacobs), met als haar momber Geerlig Balthasar Wijnvorden, en Henrik Gerrits op de Duite namens Willem Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Elisabeth van Thooren. Zij transporteren 1 1/4 morgen uit het Hammerland, gelegen in Herxen, aan Gerrit Harinck en zijn vrouw [niet genoemd].

deel 13 - f92 - 22 mrt 1746 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.
Keurnoten Gerrit Bishorst en Gerrit op de Krukke.
Verschenen zijn Jan Meijer en zijn vrouw Anna Balthasars Wijnvorden, Geerlig Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Willemina Mattheus, Henrick Gerrits ter Beeck en zijn vrouw Derkjen Balthasars Wijnvorden, Henrik Wijnvorden en zijn vrouw Wobbigjen Croneman (de huisvrouwen geassisteerd door hun ehemannen als hun mombers), Aaltjen Balthasars Wijnvorden (weduwe van Asjen Jacobs), met als haar momber Geerlig Balthasar Wijnvorden, en Henrik Gerrits op de Duite namens Willem Balthasars Wijnvorden en zijn vrouw Elisabeth van Thooren. Zij transporteren 6/7 deel van 1/4 uit de Meijbergh, waarvan 1/7 deel de koper reeds toebehoort, aan Evert Zandkamp.

   2.  Cornelia Hendriks KROONEMAN (zie III.8).

III.8    Cornelia Hendriks KROONEMAN, gedoopt op 19-01-1709 te Wijhe, begraven op 14-10-1784 te Wijhe op 75-jarige leeftijd. Begraven in de kerk in een kerkengroeve gemerkt met K voor het burgemeester van Sugtelen gestoelte.
Zij woont bij haar huwelijk op de Grote Krone in 't Liederbroek te Wijhe en blijft na haar huwelijk daar wonen met haar man.

Holten 1779 de 21 Maart ontvangen onderstaande Memorie. Cornelia Hendriks weduwe van Hermannus Croneman geeft aan door deezen, dat zij in de vorige Maand Februari gekogt heeft van G.A.van Echten en haar man Jannes Croneman, de Espeloer Tienden Groot en Smal, kennelijk onder den Schoutampten van Holten gelegen, voor de somma van vijfduizend Car:guldens.

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805: 558 Schoutambt Holten (buurschap Espelo)(RAO Leenkamer 40 fol 116v):
01-05-1779: "...ende voor Mannen van Lheene hier onder benoemd erscheenen sij procurator Joan Banzier als volmagtiger van Jannes Kroneman en Gerhardina Aleida van Echten Ehelieden ingevolge Lheenvolmagt den 14 februorij deeses jaars binnen Wijhe opgerigt, alhier vertoont en ten protocolle der Lheenvolmagten geinfereert, versoekende den Comparant approbatie van alsoodanen verkoop als bij Constituenten hebben gedaan met hun Ieder Moeder en Schoonmoeder Cornelia Hendriks Weduwe van Wijlen Hermannus Kroneman over de Espeloër Tiende grof en smal, geleegen in het Schoutampt van Holten en leenhorig aan deese provincie..." Tevens wordt dit goed wederom beleent.
Ondertrouwd te Windesheim, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1738 te Wijhe met Hermannus Janssen (Jannes) CRONEMAN [HORSTMAN], geboren ca 1715, begraven op 30-03-1778 te Wijhe. In het begraafboek van Wijhe staat dat op 30-03-1778 is begraaven Hermannus Kroneman in een Kerkengroeve in de Kerk. Het graf is voor Sugtelengestoelte onder de groote steen. RA-Wijhe-dl.?-f.? : 23-10-1743 Oude voogd Hendrik Croneman (overleden), nieuwe voogd Hermannus Jansen Croneman schoonzoon van Hendrik Croneman over de minderjarige kinderen van Jan Marsman en wijlen zijn eerste vrouw Grietje Willems. Wegens een verzoek van de stiefgrootvader Jan Dijckman en van de ooms Hendrik Derks uit Dalfsen, Arend Joosten uit Olst naar aanleiding van het overlijden van momber Hendrik Croneman.

Repertoria op de registers van de particuliere leenkamers in Overijssel :
12-03-1744 : Verzoek van Hermanus op de Grote Crone, Hendrik Westerkamp, Jan op de Lage Beecke en Arend op de Belt, als boermeesters, om de hengst van Jannes op de Hooge Beecke aan te stellen als keurhengst, aangezien de keurhengst van Derk Hendriks op de Groten Tikler het werk niet alleen af
kan.

Hij verandert omstreeks 1746 zijn familienaam in Krooneman.

Repertorium van het Stift Essen (Schoutambt Dalfsen/Buurschap Lenthe) 6-10-1746: Hermannus Jansen op de Croon na opdracht van zij broer Jan Jansen op de Horst, die afziet van enig recht op het goed (de Kleijne Lindthorst), gelijk zijn overleden vader daarmee in 1730 werd beleend.

20-10-1746 De halfscheit van ses morgens lands aan het Hoogeland gelegen in het Zuithemerbroek. Hermannus Jansen Krooneman na de dood van zijn vader Jan Jansen Horstman

Uit het Repertorium van het Stift Essen, Schoutambt Dalfsen / Buurschap Lenthe, blijkt dd 06-10-1746, bij de afhandeling als leenhorige van erve en goed de Kleyne Lindthorst met nog tien morgen land in het carspel van Dalfsen, dat Hermannus zijn broer Jan Jansen, evenals diens vader, op de Horst te Zuthem woont. Hier komt de naam Horstman dus vandaan die hij gebruikt tot aan de dood van zijn vader.

Volkstelling augustus 1748 : Wijhe Wegterholt
Hermannus op de Kroone, Kornelia zijn vrou, 2 kinderen < 10 jr Jannes en Willemina. Inwonende dienstboden : Willem, Jannes (als knechten), Marte en Janna (als meiden).
Een grote knecht verdiende in die tijd ca 13 Car.guldens per jaar en een kleine knecht 8 Car.glds.

Vuurstedengeld 1751 Wijhe : Wegterholt 1 Groote Kroone eigenaar Hermannus Krooneman wordt belast met 1 vuurstede.

12-01-1759 : Het Rikkenland in Herxen komt aan Hermanus Kroneman omdat hij de hypotheek aflost. Op 09-10-1760 lost hij de hypotheek af van 4 morgen hooiland "De Wolfshoeve" in Wegterholt te Wijhe.

RA-Wijhe-dl.15-f.108v Deventer, 16 apr 1760 - Volmacht voor Burgemeesters, Schepenenen Raden van de stad Deventer.
Gecompareerd is de advocaat Arnold Marrienburg, die volmochtig maakt de advocaat B.H. Besier, om uit naam van hem comparant te verschijnen voor het Scholtengericht van Wijhe. Dit om 3 morgen bouwland, het lange Slag, met een 1/2 morgen weideland, het Schippers Campjen, gelegen in de buurtschap Tongeren, zoals door Willem Voomberg van de weduwe van Campen is aangekocht, voorts de caterstede de Kleine Croone, gelegen in de buurtschap Wegterholt, zoals door Harmannus Jansen Croneman van voornoemde weduwe van Campen ook is aangekocht, en tenslotte de 3 1/2 morgen hooi- of weideland, het Smalle Slag geheten, gelegen in de buurtschap Wegterholt, zoals door de advocaat Will. Hend. Wicherlinck van de genoemde weduwe van Campen is aangekocht, van zijn verband, zoals hij constituant bij akte van bekende schuld in dato 4 sep 1759 daarop heeft verkregen, te mogen ontslaan. Verbonden blijft echter door voornoemde akte 2 morgen hooi- of weideland, Kokmansland genaamd, gelegen in de buurtschap Wegterholt, dat eveneens aan hem constituant door de weduwe van Campen is verbonden.


Repertoria op de registers etc. in Overijssel : 16-03-1779 N.N. Krooneman na de dood van zijn vader Hermannus Janssen Kroneman

RA-Wijhe-dl.16-f.237: 28-06-1772 Harmannus Croneman en Cornelia Hendriks, eheluiden, wonende op de Grote Krone, zij wordt hierbij geassisteerd door Hendrik Alberts als hun momber, maken een testament.
Zij verklaren tot hun enige en universele erfgenamen te benoemen hun beide kinderen (Jannes en Willemina), en bij vooroverlijden hun kind(eren) in plaats van hun ouders.
Over de gerede goederen willen zij bij hun leven een verdeling maken, welke na hun dood zal worden genoten.
Hun zoon Jannes krijgt de plaats het Ende, alsmede 10 morgens land, die de meijer mede gebruikt, gelegen in het schoutambt Dalfsen; 6 morgens groenland, de Muddermate genaamd onder Swolle; 6 morgens groenland in het Suijtemer Broek; 3 morgen bouw- en groenland, de Weert genaamd, gelegen in de Delle in het schoutambt Heino; de tiende in 't IJssels en Klein Alerdink. Hij krijgt ook deze groenlanden, gelegen in het kerspel Wijhe, zijnde 4 morgen Duivelers, 2 morgen de Halve Vijverse Maete, twee derde parten in de Voorste Wolfshoeve en 1 morgen in de Agterste Wolfshoeve.
Hun dochter Wilhelmina, getrouwd met Jannes Horstman, krijgt de plaats de Groote en de Kleine Kroone, voorts het Margrieten Land, de Vosseler, 3 morgen het Rikkenland, 3 morgen het Raamslag en 1 morgen Peerdeland in 't De Duite, alle gelegen in het schoutambt Wijhe. Zij krijgt ook 2½ morgen in de Petterhorst, 1½ morgen in het Knobbenland, beiden gelegen in het schoutambt Heino, 2 morgen bouwland te Harkelo gelegen, ongeveer 1 morgen de Russchenweide, gelegen onder Heino, en het aandeel van de testateuren in de plaats den Kiekenbeld, gelegen onder Dalfsen.
Indien één van de kinderen bezwaar maakt, dan krijgt deze de blote legetieme portie. Zoon van Jan HORSTMAN en Trijntje JANS. De echtelieden zijn neef en nicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes (Johannis) KROONEMAN (zie IV.1).
   2.  Willemina (Willempjen, Wilmpien) KRONEMAN (zie IV.5).

IV.1    Jannes (Johannis) KROONEMAN, bouwman, gedoopt op 12-06-1740 te Wijhe, overleden op 11-06-1814 te Wijhe op 73-jarige leeftijd. Overleden op de leeftijd van 74 jaar in het huis 299 Boerschap Wegterholt Hij woont op den Esch buurschap Wegterholt (nr 299) te Wijhe

RA-Raalte dl.6-f.233 : 28-05-1767 Transportakte door Jannes Kroneman en zijn vrouw Gerridiena Aleida van Echten voor: Hermannus van Eerten en zijn vrouw Johanna van Ketwich, van: een huis en hof zoals dat door de weduwe Rainds gelegen tussen Jan van Duizen en Jan Denneboom (wordt bewoond?).

RA-Wijhe dl.16-f.237 : (gedeeltelijk)
Hun zoon Jannes krijgt de plaats het Ende, alsmede 10 morgen land, die de meijer mede gebruikt, gelegen in het schoutambt Dalfsen; 6 morgen groenland, de Muddermate genaamd onder Swolle; 6 morgen groenland in het Suijtemer Broek; 3 morgen bouw- en groenland, de Weert genaamd, gelegen in de Delle in het schoutambt Heino; de tienden in 't IJssels en Klein Alerdink. Hij krijgt ook deze groenlanden, gelegen in het kerspel Wijhe, zijnde 4 morgen Duivelers, 2 morgen de Halve Vijverse Maete, 2/3 partenin de Voorste Wolfshoeve en 1 morgen in de Agterste Wolfshoeve.

Holten 1779 de 21 Maart ontvangen onderstaande Memorie. Cornelia Hendriks weduwe van Hermannus Croneman geeft aan door deezen, dat zij in de vorige Maand Februari gekogt heeft van G.A.van Echten en haar man Jannes Croneman, de Espeloër Tienden Grof en Smal, kennelijk onder den Schoutampten van Holten gelegen, voor de somma van vijfduizend Car:guldens.

Leenkamer van Overijssel, 01-05-1779: (Inv.nr 40 folio 116v) "...ende voor Mannen van Lheene hier onder benoemd erscheenen sij procurator Joan Banzier als volmagtiger van Jannes Kroneman en Gerhardina Aleida van Echten Ehelieden ingevolge Lheenvolmagt den 14 februorij deeses jaars binnen Wijhe opgerigt, alhier vertoont en ten protocolle der Lheenvolmagten geinfereert, versoekende den Comparant approbatie van alsoodanen verkoop als bij Constituenten hebben gedaan met hun Ieder Moeder en Schoonmoeder Cornelia Hendriks Weduwe van Wijlen Hermannus Kroneman over de Espeloër Tiende grof en smal, geleegen in het Schoutampt van Holten en leenhorig aan deese provincie..." Tevens wordt dit goed wederom beleent

Protocol van bezwaar ORA Doornspijk, f197, 15-04-1780
Veschenen Johan Top als gevolm. van de heer Jannis Kroneman en vrouwe Gerharda Aleida van Egten echtel. volgens acte op 24-10-1979 te Wijhe gepasseert verkoopt voor f 2800,- aan Ds Johaanes van Diermen predikant te Elburg en Catharina Elzabetha Rochet echtel. een Tiende grof en smal "de Beukelerenktiende" gen. alhier op 28-09-1779 verkocht.

Protocol van bezwaar ORA Doornspijk, f197, 22-06-1780
Verschenen Johan Top als gevolm. van de heer Jannis Kroneman en vrouwe Gerharda Aleida van Egten echtel. volgens akte op 24-10-1779 te Wijhe gepassert verkoopt voor f 2900,- aan Gerrigje Prins wed. van Beert Gerritsen en aan Jan Blaauw en Geertje Beerts echtel. een tiende grofen saml "de Oesen" gen, onder Oostbeke.

RA-Wijhe dl.18-f58: 01-05-1782
Jannes Croneman op den Esch wordt momber over de kinderen van zijn zuster Willemina: Jan, Hendrikes, Harmina Cornelia en Berent.

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805: 558 Schoutambt Holten (buurschap Espelo) OV fol25: 27-11-1785 Jannes Kroneman als erfgenaam van wijlen Cornelia Hendriks, weduwe van Hermannus Kroneman erft de tienden land in Espelo.

RA-Wijhe dl.19-f42 : 9 jun 1793
Coram Verw. Scholtus Mr. C. Pruimers.Keurnoten Willem en Jan Oldenhof.
Gecompareerd is Jannes Horstman op de Groote Croone, die verklaart met de op 1 mei 1782 over zijn 4 voorkinderen aangestelde voogden, Jannes Croneman op den Esch en Jan Lubberts Vrijhof, te hebben afgedeeld 1/4 deel van wijlen zijn vrouws lijfstoebehoren. Dit zoals bij akte van erfuiting o.a. aan zijn 4 voorkinderen bewezen, en door het overlijden voor ongeveer 3 . 4 jaar van de oudste van deze voorkinderen, Jan, op de comparant als vader ab intestato vervallen is. Dit 1/4 deel is bij loting bepaald en bestaat uit een aantal kledingstukken, en enige zilveren en gouden sieraden (o.a. een ring met een diamanten steen).

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805:
deel 22 - f149v - Wijhe, 4 okt 1797 - Coram Scholtus, H. van der Linden.
Keurnoten Gerrit Bijsterbosch en Wm. van der Linden.
Verschenen zijn Jannes Kroneman van den Esch, weduwnaar van Gerhardina Aleijda van Echten, en diens stiefzoon Jan Ermst Overmars, alsmede Willem Antonij Kroneman, zijnde zijn eigen meerderjarige zoon; verder zijn verschenen Jacob Voombergh en Jan Pluim, dit als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Alexander Eusebius Overmars en volgens de akte van aanstelling, gepasseerd voor de regering van Zwolle op 3 feb 1791. De 1e comparant overlegt een besloten testamentaire dispositie van wijlen zijn bovengenoemde vrouw, alhier op 4 sep 1797 overleden, en die door haar is opgericht.
Deze testamentaire dispositie wordt door dit Gericht in aanwezigheid van de voornoemde comparanten geopend en voorgelezen, en ten prothocolle geregistreerd.

deel 22 - f187 - Inhoud van de dispositie:
Gedaan te Wijhe op den Esch 10 okt 1780.
Jannes Croneman en Gerhardina Aleida van Echten, ehelieden, maken een testament; zij wordt hierbij geassisteerd door procr. Joan Bannier als haar momber.
De testator maakt en legateert uit een zuivere conjugale genegenheid vooraf aan zijn huisvrouw Gerhardina Aleida van Echten haar leven lang, zo zij zijn sterfdag beleeft, de tucht en het volle vruchtgebruik van al zijn na te laten goederen, zowel leen als allodiaal. Hiervan zijn uitgezonderd zijn kleren, linnen, zilver en goud, die tot zijn lijfdracht en sieraad behoren, welke zij verplicht zijn binnen 6 weken na zijn overlijden aan zijn hierna geïnstitueerde of gesubstitueerde erfgenamen uit te reiken.
Verder stelt en institueert testator, indien hij voor zijn vrouw overlijdt, tot zijn enigste en universele erfgenaam zijn enigste zoon Willem, verworven uit zijn huwelijk met zijn voornoemde huisvrouw, en bij vooroverlijden diens wettige kinderen of descendenten in plaats van de ouders. Dit met het eerder genoemde tucht en vruchtgebruik aan zijn vrouw, en waarbij de legitieme portie voor zijn zoon Willem (of diens wettige kinderen of descendenten) onbezwaard blijft, indien deze erfgenaam zich tegen deze tuchtmaking verzet).
De testatrice stelt en institueert, indien zij voor haar eheman overlijdt, tot haar enigste en universele erfgenamen haar eheman Jannes Croneman, en verder haar 3 zoons, verwekt in haar 1e huwelijk met Willem Overmars, genaamd Gerrit Wolter, Alexander Eusebius en Jan Ernst, en tenslotte haar zoon Willem, verwekt in haar huwelijk met haar tegenwoordige man Jannes Croneman of bij vooroverlijden aan hun wettig(e) kind(eren) in plaats van de ouders. Dit van haar gehele nalatenschap van gerede en ongerede goederen, in 5 gelijke delen te trekken en delen.

deel 22 - f186v - Wijhe, 23 maart 1801 - Coram Scholtus R. Terpstra.
Keurnoten J. van der Linde en J.G. Uhleman.
Gecompareerd is Jannes Kroneman, weduwnaar van Gerhardina Aleida van Echten. Hij overlegt een besloten testamentaire dispositie, die door wijlen zijn voornoemde ehevrouw en hem comparant is gemaakt voor dit Gericht op 10 okt 1780. Dit testament wordt geopend en voorgelezen in aanwezigheid van genoemde weduwnaar en diens zwager Jannes Horsman.

deel 22 - f188v - In confirmatie overgegeven in judicio op den Esch, Coram Verw. Scholtus Bannier en keurnoten Berent Asjes op den Brunenberg [Bruinenberg] en Michiel Christiaan op de Mars, Wijhe 10 okt 1780.
Zijnde deze dispositie geweest in een couvert met 3 zegels in rode lak, op welk couvert stond:
Testament van Jannes Croneman en Gerhardina Aleida van Echten, ehelieden, zij wordt hierbij geassisteerd door Pr. Joan Bannier.

deel 22 - f188v - Op het buitenste couvert stond:
Actum Wijhe, 10 okt 1780 - Joan Bannier, Verwalter Scholtus.
Keurnoten Berend Asjes op den Bruinenberg en Michiel Christiaan op de Mars.
Gecompareerd zijn Jannes Croneman en Gerhardina Aleida van Echten, ehelieden, zij wordt hierbij geassisteerd door procr. Joan Bannier als haar momber. Zij zit door een ongeluk [accident] aan haar ene been op een stoel. Zij hebben in judicio overgegeven het hierin besloten en verzegeld couvert, waarbij zij verklaren, dat daarin is bevat en beschreven hun testamentaire dispositie en uiterste wil.

558 Schoutambt Holten (buurschap Espelo): 27-11-1785 Jannes Kroneman als erfgenaam van wijlen Cornelis Hendriks, weduwe van Hermannus Kroneman.


RA-Dalfsen dl.24-f.228/229 : 04-05-1808 Transportakte door: Jannes Kroneman en zijn zoon Willem Antonij aan: Cornelis Thijhaar. van : het Erve de Kleine Linkhorst of Edemans genaamd, dit is leengoed van het Stift te Essen (Dld), gelegen te Lenthe.
P.S. Bezwaard t.g.v. G. Van Sonsbeek, het Stift te Essen en aan de armenkamer te Zwolle.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10-01-1762 te Wijhe met Gerardina Aleida (Gerridiena) van ECHTEN, 34 jaar oud, geboren op 26-08-1727 te Raalte. Geboren op Huize Relaer. Gedoopt (Hervormd) op 07-09-1727 te Raalte, overleden op 04-09-1797 te Wijhe op 70-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1797 te Wijhe. Bijgezet bij avond in een kerkgroeve. Gerhardina is de oudste dochter van Joan Ernst van Echten en Anna Catharina van Dedem.

In 1761 is haar eerste man Willem Overmars overleden.

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805: 558 Schoutambt Holten (buurschap Espelo): 23-04-1762 Gerhardina nu hertrouwd met Jannes Kroneman, bezit tienden van twee goederen is Espelo in de kerspel Holten.

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805: 558 Schoutambt Holten (buurschap Espelo): 01-05-1779 Cornelia Hendriks, weduwe van Hermannes Kroneman, als koopster na opdracht door haar zoon en schoondochter Jannes Kroneman en Gerhardina Aleida van Echten.

deel 22 - f151 - Op het binnenste couvert stond:
Testamentaire dispositie van Gerridina Aleida van Echten, huisvrouw van Jannes Kroneman.

Inhoud van de dispositie:
Op den Esch onder Wijhe, 1 sep 1792 - Infiden H. van der Linden, Scholtus.
Gerridina Aleida van Echten, huisvrouw van haar eheman Jannes Kroneman, hierbij geassisteerd door de Heer en Mr. W.H. Wicherlink, Burgemeester van deze stad Zwolle als haar momber, maakt haar uiterste wil als volgt:
- Zij annuleert haar vorige disposities.
- Zij nomineert en institueert hierbij tot haar enigste en universele erfgenamen van al haar goederen, zowel mobiel als immobiel, actien en credieten, in die staken en over de voornoemde goederen in 3 gelijke porties, de gezamenlijke kinderen van wijlen haar zoon Alexander Eusebius Overmars, gesproten uit diens huwelijk met Gerhardina Berendina Voomberg, die bij haar sterfdag in leven zullen zijn, dit in plaats van wijlen hun vader, en verder zijn erfgenamen haar zoons Jan Ernst Overmars en Willem Antonij Kroneman, of hun wettige kinderen in plaats van hun vader; indien haar zoons of één van hen voor haar sterft, dan zullen één of meer van deze staken toegevoegd worden aan de overlijvende(n) diens erfportie.
Onder de voornoemde goederen wil zijj nog niet begrepen hebben aan haar toebehorende 4 morgen land in Mastebroek, leenhorig aan het huis Werkeren, waarvan zij wil, dat deze volgens het leenrecht zullen versterven.
- De testatrice wil, ter voorkoming van alle disputen en onaangenaamheden, bij deze vastleggen, dat haar eheman Jannes Kroneman om in de boedel, zoals zij die thans bezitten, te kunnen verblijven, hiervoor kan volstaan met aan haar voornoemde erfgenamen ter afkoop van hun erfportie en het recht op haar na te laten boedel, uit te keren en te betalen aan ieder van de geïnstitueerde staken 2000 Caroli guldens eens, binnen een half jaar na haar overlijden te voldoen. Hiervoor krijgt hij de gehele boedel, zowel mobiel als ommobiel (uitgezonderd bovengenoemde 4 morgen land in Mastebroek), aktien en credieten, linnen en wol, huisraad, kleren, juwelen, zilver en goud, dus alles wat zij nalaat. Indien een door haar geïnstitueerde erfgenaam haar dispositie aanvecht, dan wordt de onwillige van deze erfenis uitgesloten en krijgt hij de legitieme portie.
Dochter van Joan Ernest van ECHTEN en Anna Catharina van DEDEM.
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 12-05-1804 te Wijhe met Aaltjen WILLINK, lanbouwster, geboren ca 1779 te Wesepe, Olst, overleden op 16-08-1853 om 11.00 uur te Wijhe, "vroeger weduwe van Jannes Kroneman, thans huisvrouw van Hermanus van 't Reef", overleden in het huis staande in het buurschap Wegterholt. 11-06-1814 : Na de dood van haar man Jannes wordt een inventaris opgemaakt van alles wat in de Esch aanwezig is, omdat Aaltje Willink en haar minderjarige dochter moeten delen met de zoon uit het eerste huwelijk Willem Antonie. Willem is toeziend voogd over zijn halfzusje Wilhelmina.
Het huis De Esch staat in de buurschap Wegterholt nr 299 en is verdeeld in:
1. Een keuken, zijnde het gemeene woonvertrek, uitziende met twee ramen op de schuur.
Hierin bevinden zich o.a. Een vuurenhouten Cabinet (fl 16,-), 27 tinnen borden en 6 tinnen schotels en een geelkoperen braadpan. Een ijzeren pot, een tang, asschop, blaaspijp, vuurlepel en twee vuurhaken.Een blauwe opstaande en vierkante tafel met twaalf stoelen, samen fl 10,-. Een ijzerenschuimlepel en vleesvork, en koffijmoole en trommel, acht ijzeren vorgken, tien messen, twee koperen lampen en melkketels van fl 3,- maar ook een "Vrieze klok" van fl 12,-
2. Een kamertje gelijkvoers, uitziende met een raam na de hof een op de stal.
Hier bevindt zich o.a. drie tonnen, een cantoorstoof, een vleeston van f 3,- een eiken kast van f 1 en 10 stuivers, vier stoelen, een ijkenkast en twee gordijnen en een val.
3. Een kamertje naast het vorige met een raam uitziende in de hof.
Hier o.a. twee bedden met een peuluwe 5 kussens f 60,-, twee gordijnen, een spiegel van 12 stuivers en twee stoelen van 16 stuivers.
4. Een keuken uitziende met twee ramen na de hof.
5. Een woonkamer, uitziende met twee ramen: voor en terzijde van het huis.
6. Een meidenkamer met twee trappen opgaande en met een raam uitziende na de stal.
Twee bedden, een peuluw en twee kussens (fl. 40,-) en twee gordijnen en een val.
7. Een kelder met 6 trappen
Twee tonnen, twee vaten en botervat. Twee steenen potten en bierstelling.
8. In het boerenhuis staande gescheiden van het huis.
Hierin o.a. twee bedden, een peluw en twee kussens voor f 40,-, maar ook een kam met IJzerbeslag (fl. 17,-), een paar leeren hoofdstellen, twee kruiwagens f2,- en een ploeg van f 20,-.
Verder:
- een zwarte tienjaarige Merrie Paard met een jong veulen fl. 215,-
- een zevenjarig Ruin Paard fl. 140,-
- een zwartbonte vijfjaarig Gustekoe fl. 85,-
- een zwartbonte vijfjaarig Dragtigkoe fl. 75,-
- een zwartbonte Gustekoe fl 85,-
- een zwartbonte kalfdekoe fl. 72,-
- een dito vierjaarig Melk Beest fl. 65,-
- een zwarte vierjaarig Melk Beest fl. 68,-
- een roodbonte vierjaarig melkkoe fl 65,-
- een vaalbonte negenjaarige koe fl. 36,-
- een zwartbonte driejaarig beest fl. 47,-
- een dito vierjaar fl. 68,-
- een witbonte vijfjaar fl. 68,-
- een zwartbonte vijfjaar fl 64,-
- een zwartbonte driejaar fl. 55,-
- een Blauer bonte twee jaar fl. 47,-
- een zawrtbonte tweejaar fl. 45,-
- een tweejaarig dito fk. 42,-
- een dito dito fl 36,-
- een dito fl 38,-
- een zwart kalf fl 28,-
- een zwartbond kalf fl. 16,-
- een zwartbont dito fl 17,-
- een zwart kalf fl 15,-
- een witbonte fl. 14.-
- twee zwartbonte bolkaveren fl 32,-
- zes jonge kalvers fl 16,-
- twee oude varkens fl. 66,-
9. In den Berg:
circa tienduizend ouden Hooij fl 100,-, twee vimme Rogge fl.6,-, twee bijtelstokken en twee stokladders
10. In de keuken in een Cabinet is nog gevonden: twintig lakens, twintig kussenslopen, zes handdoeken, vier blauwlinnen handdoeken, tien stukjes doek,een zilveren horloge met een dubbelde gedreeven kast f 11,-, zes zilveren lepels wegende twintig loot kleine keur gewaardeerd op fl 24,-.

Alles samen voor f 2664,16.
Er was nog te goed voor pachten van de verhuurde landen f 280,- en voor de begrafenis van Jannes Krooneman was betaald f 68,-. Aan de vijf dienstbooden was voor verdiend loon nog fl. 188.- schuldig. Willem Elshof kreeg nog fl 10,- voor Bier. Aan Jannes Hamelman was voor opgenomen penningen nog schuldig fl 250,-, met daarbij fl 10,- rente. Aan ten Broeke beloofd kostgeld voor Jan Ernst Overmars fl 75,-.

20-04-1816 Aaltje Willink laat haar testament maken. Ze geeft een legaat aan Mannes van het Reef, haar aanstaande echtgenoot en thans in dienst als haar knecht. Hij krijgt het eigendom en vruchtgebruik van al datgene waar zij over kan beschikken. Ze ondertekent de akte zelf.

Op 27-04-1816 trouwt zij met met de acht jaar jongere Hermanus van 't Reef. Hij overlijdt op 06-04-1858 op 71-jarige leeftijd te Wijhe, dochter van Hendrik WILLINK en Willemina MEULMAN. Rechterlijke archief Wijhe deel 19 - f177 - 27 apr 1804 - Rein Terpstra JUDr, Scholtus van Wijhe.
Keurnoten Willem v.d. Berg en J.G. Uhlman.
Verschenen zijn Jannes Kroneman, weduwnaar van wijlen Gerhardina Aleida van Echten, wonende op den Nes onder dit Gericht, en Aaltjen Willink, zij geassisteerd door A.E.T. Buno als haar momber. De comparante verklaart, met toestemming van comparantes vader, voornemens te zijn een wettig huwelijk aan te gaan op de volgende voorwaarden:
- de comparanten zullen heden in een behoorlijke ondertrouw gaan en het huwelijk laten bevestigen volgens de regels van deze landen, en niet scheiden van elkaar dan door de natuurlijke dood;
- ter sturing van dit huwelijk brengen de toekomstige bruidegom en bruid alles in, wat zij wederzijds bezitten of mochten krijgen; tussen hen zal geen gemeenschap van goederen bestaan, anders dan het hierna beschrevene;
- indien het huwelijk gezegend wordt met kind(eren), die nog in leven mochten zijn bij het overlijden (voor zover het de 1e comparant aangaat), dan zijn (is) deze met zijn zoon Willem, in echte verwekt bij wijlen G.A. van Echten, enige erfgenamen van de bruidegom, en (zover het de 2e comparante haar nalatenschap betreft) haar enige erfgenamen. In dat geval zullen deze huwelijksvoorwaarden vervallen, als zijnde nimmer opgericht, dit ook ten opzichte van de gemeenschap van goederen;
- komt de bruid voor de bruidegom te overlijden, zondere kind(eren) na te laten uit dit huwelijk verwekt, dan zal of zullen haar erfgenamen ab intestato niets meer genieten als het door de bruid aangebrachte en het van haar kant ge.rfde goed, waartoe de door haar op den Nes door haar gevonden voortvaring niet behoort (zonder dat ook in aanmerking genomen wordt de winst of verlies, die tijdens het huwelijk zijn gemaakt of geleden);
- als haar aanstaande bruidegom komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten uit dit huwelijk verwekt, dan zal voornamelijk alleen de voorschreven uitgesloten gemeenschap van goederen plaats vinden. Dan zal bruidegoms voorzoon Willem al het door de bruidegom ingebrachte en aange.rfde goed en zijn na te laten meubilaire goederen, have, vee en gehele voortvaring genieten, waarbij hij 400 gulden moet uitkeren aan de bruid. De bruid zal dan verder niets meer kunnen trekken en genieten, als het door haar ingebrachte en aange.rfde goed van haar zijde (zonder dat ook in aanmerking genomen wordt de winst of verlies, die tijdens het huwelijk zijn gemaakt of geleden);
- de comparanten mogen een nadere dispositie van deze huwelijksvoorwaarden maken en deze veranderen, verminderen of vermeerderen, ja zelfs geheel vernietigen.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Antonie KROONEMAN, Landbouwer, gedoopt op 03-10-1762 te Heino, overleden op 19-12-1841 te Wijhe op 79-jarige leeftijd. Overleden te Wgterholt. Ongehuwd. Woonde op 16-04-1816 bij zijn vader en stiefmoeder op de boerderij de Esch. Hij moet dan de erfenis verdelen.
Willem Antonie is toeziend voogd over zijn halfzusje Willemina.
   2.  Hermannus Cornelis KRONEMAN, geboren -06-1771 te Wijhe, gedoopt op 30-06-1771 te Wijhe, overleden 07-1771 te Wijhe, begraven op 09-07-1771 te Wijhe. Is bij avond in een kerkgroeve begraven. Het graf is recht voor burgemeester van Sugtelen gekocht.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cornelia Hermanna KRONEMAN, geboren op 25-09-1804 te Wijhe, gedoopt op 30-09-1804 te Wijhe, overleden 1804 te Wijhe.
   4.  Willemina KRONEMAN (zie V.5).

V.5    Willemina KRONEMAN, boerin, geboren op 08-08-1809 te Wijhe, gedoopt op 27-08-1809 te Wijhe, overleden op 09-08-1839 om 16.00 uur te Wijhe op 30-jarige leeftijd. Zij overlijdt een week na de geboorte van haar zoon op 30 jarige leeftijd in het buurschap Wegterholt.
Zij is vernoemd naar moeders moeder: Willemina Meuleman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1838 te Wijhe met Albert NIJENBERG, 33 jaar oud, bouwman, landbouwer, geboren op 08-12-1804 te Wijhe, gedoopt op 16-12-1804 te Wijhe, overleden op 03-05-1877 te Wijhe op 72-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus NIJENBERG, landbouwer, en Maria van der VECHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Willemeinart NIJENBERG, geboren op 01-08-1839 te Wijhe, overleden op 18-10-1908 te Wijhe op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1869 te Wijhe met Gerritdina van MERLE, 26 jaar oud, geboren op 11-05-1842 te Wijhe, overleden op 14-04-1925 te Wijhe op 82-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van MERLE, landbouwer, en Antje van MERLE.

IV.5    Willemina (Willempjen, Wilmpien) KRONEMAN, geboren op 03-12-1741 te Wijhe, begraven op 09-10-1781 te Wijhe op 39-jarige leeftijd, "1781 den 9 October is begraven Willemina, gewezen huijsvrouwe van Jannes Horstman van de groote Kroone in een kerekngroeve voor de Heer van Zugtelengestoelte. Het graf is gemerkt met een K op de steen.". Blijft met haar man wonen op de Groote Krone.

RA-Wijhe-dl.16-f.237 : 28-06-1772 (gedeeltelijk)
Hun dochter Wilhelmina, getrouwd met Jannes Horstman, krijgt de plaats de Groote en de Kleine Kroone, verder 't Margrieten Land, de Vosseler, 3 morgen het Rikkenland, 3 morgen het Raamslag en 1 morgen Peerdeland uit de Duite, allen gelegen in het schoutambt Wijhe. Zij krijgt ook 2½ morgen in de Petterhorst, 1½ morgen in het Knobbenland, beiden gelegen in het schoutambt Heino, 2 morgen bouwland te Herkelo gelegen, ongeveer 1 morgen de Russchenweide, gelegen onder Heino, en het aandeel van de testateuren in de plaats Rickeveld, gelegn onder Dalfsen.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-01-1767 te Windesheim met Jannes Jansen HORSTMAN, 26 jaar oud, bouwman, gedoopt op 14-06-1740 te Wijhe, overleden op 14-06-1825 te Wijhe op 85-jarige leeftijd. Overleden in het huis nr 19 te Zuithem Jannes Horsman, oud 86 jaar, lanbouwer en weduwnaar van Willemina Doorninks. Woont op de groote Croone in Wegterholt.

Bij de doop van zijn kinderen is zijn naam de ene keer Johannes Kroneman de andere keer Jannes Horsman.

Verslagen van de kerkeraadsvergadering 26-12-1773.
Na het gebed is tot ouderling verkoren in plaatsvan de afgaanden Hs Kiezebrink Jan Horstman, voorzittende diaken.
Hij treedt terug in de kerkeraadsvergadering van 26-12-1776.

03-07-1778 : is bij avont begraven een kint van Jannes Kroeneman op de grote Kroene. Het graf is ... voet tussen nommer 6 en 7 'int zwijden.

01-05-1782, Wijhe dl18 fol.58:
Jannes Horstman op de groote Croone, weduwe van wijlen Willemina Croneman, heeft verzogt en verkregen tot Momberen over zijne vier, in voorschreven Echte verworvene Kinderen, met namen Jan, Hendrikes, Harmina Cornelia en Berent, der kinderen oom van Moeders zijde Jannes Croneman op den Esch, en stief-grootvader van vaderszijde Jan Lubberts Vrijhof op den Horst.......
Belovende de Vader aan zijne kinderen, voor moeders goed uit te keeren, en te zullen laten genieten:
1. Van de vaste goederen, een vierde part in het Erve en goed de Horst genaamt, gelegen in het Carspel van Zwol en bourschap Zuithem, of, ter zijner keuze, in gelden de Summa van een duizend Caroli guldens.
2. Tegens behoud van alle Meubilairen goederen, Huisgeraden, Paerden, Beesten, Hooi, Stroo, de geheele Voort?haringen, zaad op 't Land, en in één woord, al wat onder de mobilia gerekend worden, als mede de gerede penningen een Summa van eenduizend, zevenhonderdeenenzestig caroli guldens en tien stuivers.
3. Nog uit de meubilaire goederen aan de Dochter Hermina Cornelia een bedde met zijn toebehoor. Aan ieder kind een kiste en aan allen tezamen, zes stukken grof linnen.
4. Al het gene tot het lijf, dragt en cieraad van wijlen zijn Huisvrouw, in leven behoort heeft en bestaande uit de volgende goederen: (o.a)
- 3 Rijlijven
- 8 Rokken (gestreepte, blaauwe en zwarte)
- 4 Damasten rokken (zwarte en bruine)
- 2 Greinen rokken
- 13 Schorteldoeken (wit, rood bonte, zwart bonte)
- 1 gestreepte Borstrok
- 1 Bont jak
- 12 Zijden jakken (blaauw, zwart, roodbont, groenbont, bruin, zwartbont)
- 1 Breeddoeks
- 10 Hemden
- 59 Mutzen en Kappen
- 10 Ondermutzen
- 8 paar mouwen
- 17 witte Neusdoeken en 3 roode
- 7 paar witte handschoenen
- 3 paar zwarten handschoenen
- 1 zwarte zijden Kappen
- 10 stukken Linnen
- 9 beddelakens
- 2 tafellakens
- 18 servetten
- 7 kussenslopen
- 9 handdoeken
- een kerkboek met zilveren kappen
- een zilveren Beugel..,
- een zilveren haarpenne
- een Kiefjantien(?) met een zilveren ketting
- een schaar met een zilveren ketting
- een paar zilveren Gespels
- nog een zilverwerkien
- een zilveren Punthaak
- een gouden Gespel
- een gouden ketting met een diamanten slot, om den hals gedragen.
- twee gouden ringen
- een gouden slot met zwarte Cralen
- een Hoed met gouden Haek en Oog
- twee diamanten ringen
- twee zilveren lepels.

Volkstelling 1795 Wijhe : in de Boerschap Wegterholt oktober 1795 : Jannes Horstman, een boerderij, negen menschen.
De negen mesen die bij Jannes op de boerderij wonen zijn waarschijnlijk: Jannes Horstman en zijn vrouw Willempje Doorninks, drie kinderen : Hendrikus, Hermina Cornelia en Berendt, twee knechten en twee meiden.

Bij zijn overlijden in 1814 werd als adres opgegeven Wegterholt 299.
Zoon van Jan Jansen HORSTMAN en Maria BERENTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansen HORSTMAN, gedoopt op 17-06-1768 te Wijhe, begraven op 18-03-1788 te Wijhe op 19-jarige leeftijd, "Is begraaven Jan Horstman, zoon van Jannes Horstman van de Groote Kroone. Het graf is in de kerk bij de toorndeur met een groote blaauwe steen". Als achternaam wordt ook soms Kroneman gebruikt.
   2.  Hendrikus HORSTMAN (zie V.7).
   3.  Hermina Cornelia KRONEMAN, gedoopt op 22-12-1771 te Wijhe, begraven op 05-03-1773 te Wijhe op 1-jarige leeftijd, "1773 de 5 Meert is begraaven Hermina Cornelia Crooneman, dogter van Jannes Crooneman van de Groote Croone. Het graf is in het kleine pat.".
   4.  Hermina Cornelia HORSTMAN (zie V.14).
   5.  Berendt Jans HORSTMAN (zie V.15).

V.7    Hendrikus HORSTMAN, bouwman, gedoopt op 13-04-1770 te Wijhe. In de doopboek wordt zijn vader Johannis Kroneman genoemd, overleden op 22-08-1852 te Wijhe op 82-jarige leeftijd. Hij woont bij het overlijden van zijn dochter Willemina Cornelia in 1811 in Wegterholt 258 te Wijhe (= de Grote Croone)

Op 03-01-1805 hebben Hendrikus Krooneman op de Grote Kroone en desselfs Ehevrouw Willemina Neppelenbroek wederzijds een testament gemaakt op de langstlevende.

Register van aangiften van vaste namen en geslachtsnamen ingevolge keizerlijk besluit van den achttienden Augustus achttien honderd en elf:
Akte 27: Op heden den dertienden Maart achttien honderd en twaalf compareerde voor ons Maire der gemeente Wijhe, canton Raalte, arrondissement Deventer, departement der Monden van de IJssel, Hendrikus Kroneman, bouwman, alhier woonachtig, verklaarde tot geslachtsnaam aan te nemen die van Horsman en tot voornaam die van Hendrikus te behouden.

Op 02-10-1815 maken Hendrik en Aaltje een testament: zij laten elkaar het volle vruchtgebruik van hun nalatenschap gedurende hun hele leven. Zij geven allebei een legaat van f 50,- aan de Hervormde diaconie van Wijhe. Bij Hendrik wordt vermeld dat hij gezond van is ziel en lichaam en dat Aaltje "ziekelijk van lichaam dog gezond na de ziel" is. Ze tekenen beiden de akte. Ruim twee weken later overlijdt Aaltje; Hendrik hertouwt in december 1816.

Op 22-05-1816 wordt Hendrik voogd over Maria, Willem en Gerdina Berendina Voornberg, minderjarige kinderen van de overleden Antoni Voorberg, koopman, en de overleden Jenneke Meyers uit Wijhe. Hij geeft hen f 1000,- en neemt daarvoor hypotheek op:
1. Erve en goed "De Krone", met alle daaronder behorende Hoge en Lage landerijen, bouw, weide en bosgrond gelegen in de gemeente Wijhe, buurtschap Wegterholt.
2. Een stuk groen land: de Beltkamp, gelegen in het karspel Zwolle, buurtschap Zuthem.(er is al een hypotheek op de Beltkamp voor f 1000,- ten profijte van Asje Brunenberg).
Hij gaat voor de voogdijkinderen betalen f 1815,-, als f 45,- per jaar tegen 4,5% rente.

Bij zijn huwelijk op 05-12-1816 te Wijhe met Maria Willems wordt hij in de huwelijksakte Hendrikus Kroneman genoemd.
Ondertrouwd (1) op 30-12-1803 te Wijhe, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 15-05-1803 te Wijhe (door ds W.L.Warmelo) met Willemina Willems NEPPELENBROEK, geboren ca 1780 te Raalte, overleden 10-1807 te Wijhe. Zij overlijdt in het kraambed. Begraven op 05-10-1807 te Wijhe. Oud 31 jaaren, gewoond hebbende op de Kroone in Wechterholt, gehuwd geweest met Hendrikus Horsman zonder kinderen na te laten, is begravane in een kerkengroeve voor het gestoelte van de heer Sugtelen, gemerkt met een K. dochter van Willem Neppelenbroek en Gergjen Westerink. Zij baart doodgeboren kinderen op 27-12-1804, 29-09-1806 en 23-09-1807 te Wijhe. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen in leven.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25-12-1808 te Wijhe, gehuwd voor de kerk op 25-12-1808 te Wijhe (door ds W.L. van Warmelo) met Aaltjen Gerrits HORSTMAN, 20 jaar oud, gedoopt op 01-06-1788 te Wijhe, overleden op 18-10-1815 te Wijhe op 27-jarige leeftijd. Zij overlijdt in het kraambed na de geboorte van haar zoon Berend op 15-10-1815. Op 02-10-1815, ruim twee weken voor haar overlijden, maakt ze samen maar haar man een testament op (zie [915]). Dochter van Gerrit HORSTMAN en Aaltje Teunissen VRIJHOF. De echtelieden zijn neef en nicht. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren.
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 05-12-1816 te Wijhe met Maria Willems MEIJBERG, 25 jaar oud, boerin, geboren op 18-01-1791 te Heino, overleden op 24-09-1829 te Wijhe op 38-jarige leeftijd. Overlijdt op 38-jarige leeftijd in huis nr 251. Dochter van Hendrik Jan WILLEMS en Hendrikje BERENDS. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.
Gehuwd (4) op 60-jarige leeftijd op 17-06-1830 te Wijhe met Maria DIJKSLAG, 20 jaar oud, dienstmeid (1830), geboren op 07-07-1809 te Zwollerkerspel, gedoopt op 16-07-1809 te Windesheim, Zwollerkerspel, overleden op 05-12-1876 te Wegterhold, Wijhe op 67-jarige leeftijd. Verkrijgt, samen met haar beide zoons Jannes en Gerrit (die op de Kroone wonen) op 30-12-1858 een hypotheek van fl 8000,-, dochter van Berend Jan Janszen DIJKSLAG en Egberdina van STEGEREN, leeftijdsverschil 40 jaar.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willemina Cornelia KRONEMAN, geboren op 20-04-1811 om 04.00 uur te Wijhe. In de geboorteakte wordt als datum aangegeven "den twintigsten den grasmaand". Bij de aangifte zijn aanwezig Gerrit Marsman, bouwman, wonende op het erve de Mars, oud 48 jaar en Hermanus Diesselhof [Herms Dijsselhof], bouwman, 27 jr, wonende op erve de Diesselhof. De moeder wordt aangeduid als Aaltje Diesselhof. Overleden op 11-05-1811 om 21.00 uur te Wijhe, 21 dagen oud. Aangifte wordt gedaan door de buren Assien Dijkman, bouwman 52jr en Gerrit Marsman, bouwman 48jr "beiden woonachtig in de Boerschap Wegterholt onder de Gemeente van Wijhe Canton Raalte Departement der Monden van den IJssel". De moeder wordt nu Aaltjen Horsman genoemd.
   2.  Jannes HORSTMAN, geboren 1812 te Wijhe, overleden op 14-08-1902 te Wijhe, ongehuwd.
   3.  Gerrit Willem HORSMAN, akkerbouwer, geboren 1824 te Wijhe, overleden op 06-12-1869 te Wijhe, ongehuwd.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Berendiena HORSMAN, geboren 1818 te Wijhe.
Gehuwd op 13-06-1851 te Wijhe met Garrit BALSTER, geboren 1823 te Wijhe.
   5.  Hendrika Willemina HORSMAN, geboren 1822 te Wijhe, overleden op 14-04-1899 te Deventer.
Gehuwd met Jan Albertus van NEE.
   6.  Aaltjen HORSMAN, geboren 1824 te Wijhe, overleden op 08-06-1877 te Rande, Diepenveen.
Gehuwd op 04-09-1850 te Wijhe met Berend Jan KIFFER, geboren 1825 te Diepenveen.
   7.  Willem HORSMAN, geboren 1824 te Wijhe, overleden op 15-09-1893 te Lenthe, Dalfsen.
Gehuwd op 21-01-1858 te Wijhe met Tonia RIETBERG, geboren 1837 te Wijhe.
   8.  Harmina Kornelia HORSMAN, geboren 1827 te Wijhe.
Gehuwd op 20-05-1854 te Wijhe met Hendrik KIEZEBRINK, geboren 1829 te Zwollerkerspel.
Uit het vierde huwelijk:
   9.  Maria HORSTMAN, geboren 1831 te Wijhe, overleden op 29-03-1882 te Hengforden, Olst.
Gehuwd op 29-09-1859 te Wijhe met Zwier HEKKERT, geboren 1821 te Diepenveen, zoon van Derk HEKKERT en Gesina J. GROENEWOLD.
   10.  Egberdina HORSMAN, geboren 1833 te Wijhe.
Gehuwd op 08-02-1856 te Wijhe met Jan Hendrik HEKKERT, geboren 1824 te Diepenveen, zoon van Derk HEKKERT en Gesina J. GROENEWOLD.
   11.  Jan (Jannes) HORSTMAN, landbouwer, geboren 1836 te Wijhe, overleden op 06-01-1905 te Heino.
Gehuwd op 23-11-1895 te Wijhe met Antonia Klazina KOLK, geboren 1872 te Heino.
   12.  Hendrikus HORSTMAN, geboren 1839 te Wijhe, overleden op 13-05-1903 te Heino, ongehuwd.
   13.  Janna HORSTMAN, geboren 1842 te Wijhe.
Gehuwd op 22-09-1883 te Zwollerkerspel met Warner TEUNISSEN, geboren 1839 te Zwollerkerspel.
   14.  Hermina HORSTMAN, geboren 1845 te Wijhe.
Gehuwd (1) op 21-09-1876 te Zwollerkerspel met Herm THIJSSEN, geboren 1849 te Zwolle, overleden voor 1886.
Gehuwd (2) op 20-11-1886 te Wijhe met Hendrik Willem van DRIESSEN, slijter, geboren 1849 te Zwolle.
   15.  Berend HORSTMAN, geboren 1850 te Wijhe, overleden op 03-02-1925 te Beilen.
Gehuwd op 14-05-1887 te Westerbork met Annigje HELLING, geboren 1859 te Westerbork.

V.14    Hermina Cornelia HORSTMAN, gedoopt op 30-01-1774 te Wijhe, overleden op 12-05-1844 te Lenthe (gem. Dalfsen) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk ca 1806 met Jan Willem Hendriks HOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica HOFMAN, geboren 1806 te Emmen, Dalfsen, overleden op 11-02-1863 te Lenthe, Dalfsen.
Gehuwd op 03-05-1823 te Dalfsen met Antonij SLENDEBROEK, geboren 1791 te Lenthe, Dalfsen.
   2.  Willemina HOFMAN, molenaarsche (1842), geboren 1808 te Emmen, Dalfsen, overleden op 18-04-1872 te Lenthe, Dalfsen.
Gehuwd (1) op 01-12-1831 te Dalfsen met Evert van der VUGT, geboren 1807 te Lenthe, Dalfsen.
Gehuwd (2) op 10-11-1842 te Dalfsen met Gerrit Helmus van der VEGT, Grutter, geboren 1825 te Lenthe, Dalfsen.
   3.  Hendrik Jan HOFMAN, geboren 01-1813 te Emmen, Dalfsen, overleden op 23-02-1813 te Emmen, Dalfsen.
   4.  levenloos kind HOFMAN, geboren op 22-09-1815 te Lenthe, Dalfsen, overleden op 22-09-1815 te Lenthe, Dalfsen, 0 dagen oud.

V.15    Berendt Jans HORSTMAN, gedoopt op 27-08-1775 te Wijhe.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-01-1801 te Wijhe met Janna Teusissen VRIJHOF. Zij gaan wonen op "de Horst".
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes HORSTMAN, geboren 1803 te Zuthem, Zwollerkerspel.
Gehuwd op 07-05-1842 te Zwollerkerspel met Evertje van der VOORDE, geboren 1819 te Zuthem, Zwollerkerspel.

II.8    Maria Cornelis, geboren ca 1674 te Wijhe.
Ondertrouwd op 10-03-1695 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op 31-03-1695 te Vorchten met Jan Lucassen BRUINS, geboren 08-1669 te Wengele onder Wijhe, gedoopt op 15-08-1669 te Wijhe. Woont met zijn vrouw, volgens het hoofdgeld Wijhe 1723, als meijer op de Mikke in het Buurtschap Tongeren. Ook in het Lidmaatboek 1737 is hij als Jan Lucas op de Mikke vermeld. Zoon van Lucas Jansen BRUIJNS en Gerbrich Jansen SONNENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jansen BRUINS (MIKKERT), geboren voor 1697 te Wijhe.
   2.  Cornelis Janssen op de MIKKE (van de MIKKE), geboren ca 1698 te Wijhe.
   3.  Jan Jans(en) MIKKERT, geboren op 18-08-1700 te Wijhe.

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software