Parenteel van Gerbrand Sibolds

laatste wijziging dinsdag 24 december 2013

 
I.1    Gerbrand Sibolds, geboren ca 1620, zoon van Sibold.
Gehuwd voor de kerk ca 1646 met Trijntje Heijns, geboren ca 1621, dochter van Heijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibold Gerbens, gedoopt op 16-04-1647 te Koudum, overleden voor 1649.
   2.  Sibolt Gerbens, gedoopt op 17-10-1649 te Koudum.
   3.  Jouk Gerbens, gedoopt op 08-09-1650 te Koudum.
   4.  Douwe Gerbens (zie II.4).

II.4    Douwe Gerbens, gedoopt op 30-01-1653 te Koudum, zoon van Gerbrand Sibolds (zie I.1) en Trijntje Heijns.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-06-1676 te Koudum met Joll (Jeltje) Rincks (Rienks), 20 jaar oud, gedoopt op 16-09-1655 te Koudum, dochter van Rencke Waltes en IJck Sibbles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yeck Douwes, gedoopt op 06-05-1677 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-03-1708 te Koudum met Sjoerd Hiddes, 31 jaar oud, gedoopt op 15-10-1676 te Koudum, zoon van Hidde Sioerdts en Pitter Pitters.
   2.  Trijn Douwes, gedoopt op 18-01-1680 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 27-05-1708 te Koudum met Jelte Sijbrands, 33 jaar oud, gedoopt op 14-11-1674 te Koudum, zoon van Sijbren Jeltes en Reijnsck Pijtters.
   3.  Jouck Douwes, gedoopt op 22-02-1682 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-06-1703 te Koudum met Eelk Jacobs.
   4.  Rincke Douwes, gedoopt op 21-06-1685 te Koudum.
   5.  Gerben Douwes (zie III.8).
   6.  Antje Douwes, gedoopt op 09-02-1690 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-02-1716 te Koudum met Joltie Jacobs.
   7.  Beijdts Douwes, gedoopt op 23-10-1692 te Koudum.
   8.  Rinke Douwes, gedoopt op 15-09-1695 te Koudum.
   9.  Imme / Yme Douwes, gedoopt op 03-07-1698 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-03-1722 te Koudum met Rienk Scheltes.

III.8    Gerben Douwes, gedoopt op 11-12-1687 te Koudum, zoon van Douwe Gerbens (zie II.4) en Joll (Jeltje) Rincks (Rienks).
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 31-01-1717 te Koudum met Anke Ippes, geboren ca 1687, overleden voor 1736.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 10-06-1736 te Koudum met Yfke Willems, 37 jaar oud, gedoopt op 05-02-1699 te Koudum, dochter van Willem Jarichs en Hylk Tjommes.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Douwe Gerbens (zie IV.1).
   2.  Jol Gerbens, gedoopt op 27-08-1719 te Koudum.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Willem Gerbens (zie IV.4).

IV.1    Douwe Gerbens, gedoopt op 28-11-1717 te Koudum, zoon van Gerben Douwes (zie III.8) en Anke Ippes.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-04-1742 te Koudum met Taekje Yntjes, geboren te Tjerkgaast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Douwes, gedoopt op 18-08-1743 te Koudum.
   2.  Ymkje Douwes, gedoopt op 15-01-1747 te Koudum.
   3.  Anke Douwes, geboren op 15-11-1750 te Koudum.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 26-01-1783 te Koudum met Herre Gerlofs, geboren te Koudum.

IV.4    Willem Gerbens, gedoopt op 24-02-1737 te Koudum, overleden voor 1792, zoon van Gerben Douwes (zie III.8) en Yfke Willems.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 18-11-1759 te Koudum met Trijntje Pieters, 20 jaar oud, gedoopt op 30-03-1739 te Koudum, overleden voor 1777 te Koudum? Dochter van Pieter Ockes en Beytske Jorrits.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 09-03-1777 te Koudum met Jast Thijsses, geboren voor 1757, overleden ca 1799.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yfke Willems, geboren 1761 te Koudum, gedoopt op 12-04-1761 te Koudum, overleden voor 1764.
   2.  Pieter Willems, geboren 1763 te Koudum, gedoopt op 13-02-1763 te Koudum.
   3.  Yfke Willems JAARSMA (zie V.8).
   4.  Beitske Willems (zie V.10).
   5.  Hylkje Willems JONGSMA (zie V.12).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Gerben Willems JAARSMA (zie V.13).
   7.  Hil Willems JAARSMA, geboren op 15-10-1784 te Koudum, gedoopt op 24-10-1784 te Koudum, overleden op 28-01-1833 te Hemelumer Oldeferd op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-09-1809 te Hindeloopen met Jan Tjalkes de JONG, geboren 1779, overleden op 23-12-1855 te Hindeloopen.
   8.  Jol Willems JAARSMA (zie V.18).
   9.  Jarig Willems JAARSMA, geboren op 06-04-1791 te Koudum, gedoopt op 17-04-1791 te Koudum.

V.8    Yfke Willems JAARSMA, gedoopt op 01-04-1764 te Koudum, overleden op 28-12-1843 te Hemelumer Oldeferd op 79-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerbens (zie IV.4) en Trijntje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 31-05-1784 te Koudum met Dirk Jans JAARSMA, 21 jaar oud, gedoopt op 12-09-1762 te Koudum, overleden op 30-07-1815 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 52-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirks en Antje Jurjens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1).
   2.  Trijntje Dirks JAARSMA (zie VI.4).
   3.  Willem Dirks JAARSMA, geboren op 26-08-1794 te Koudum, gedoopt op 07-09-1794 te Koudum, overleden op 24-08-1836 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-05-1814 te Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) met Reinskjen Cornelis de BOER, 19 jaar oud, geboren op 09-07-1794 te Koudum, gedoopt op 20-07-1794 te Koudum, overleden op 21-01-1838 te Koudum op 43-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bouwes de BOER en Dirkjen Tijnes.
   4.  Jurjen Dirks JAARSMA, geboren op 09-06-1796 te Koudum, gedoopt op 26-06-1796 te Koudum, overleden voor 1803.
   5.  Piter Dirks JAARSMA, geboren op 22-09-1798 te Koudum, gedoopt op 21-10-1798 te Koudum, overleden voor 1811 te Koudum.
   6.  Rutje(n) Dirks JAARSMA (zie VI.10).
   7.  Jurjen Dirks JAARSMA (zie VI.11).

VI.1    Jan Dirks JAARSMA, geboren op 18-08-1790 te Koudum, gedoopt op 29-08-1790 te Koudum, overleden op 06-09-1849 te Teroele, Doniawerstal op 59-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jans JAARSMA en Yfke Willems JAARSMA (zie V.8).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-09-1811 te Hemelumer Oldeferd met Jeltje Heerings STEENSTRA, 21 jaar oud, geboren op 28-01-1790 te Molkwerum, overleden op 06-06-1877 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, dochter van Hering Wyphes en Bauk Wybes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1).
   2.  Bauk JAARSMA, geboren op 07-02-1813 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 28-02-1813 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, 21 dagen oud.
   3.  Heye Jans JAARSMA (zie VII.5).
   4.  Yfke JAARSMA, geboren op 09-03-1816 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 21-03-1816 te Hemelumer Oldeferd, 12 dagen oud.
   5.  Willem Jams JAARSMA, geboren op 04-03-1817 te Koudum, Hemelumer Olderferd, overleden op 30-07-1902 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 85-jarige leeftijd.
   6.  Pieter Jans JAARSMA (zie VII.9).
   7.  Yfke Jans JAARSMA (zie VII.12).
   8.  Baukje JAARSMA (zie VII.14).
   9.  Douwe Jans JAARSMA, geboren op 21-09-1824 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 01-10-1844 te Groningen op 20-jarige leeftijd.
   10.  Trijntje Jans JAARSMA (zie VII.17).
   11.  Wybe Jans JAARSMA, geboren op 24-04-1830 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 19-11-1848 te Doniawerstal op 18-jarige leeftijd.

VII.1    Dirk Jans JAARSMA, geboren op 02-11-1811 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 15-10-1874 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-05-1832 te Hemelumer Oldeferd met IJmkjen Gerlofs WALSTRA, 21 jaar oud, geboren op 03-11-1810 te Koudum, gedoopt op 25-11-1810 te Koudum, overleden op 14-11-1845 te Hemelumer Oldeferd op 35-jarige leeftijd, dochter van Gerlof Hendriks WALSTRA en Taekjen Herres POLDERBOER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 26-09-1850 te Hemelumer Oldeferd met Jantjen Gerbens van der WAL, 23 jaar oud, geboren op 26-08-1827 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 17-11-1879 te Hemelumer Oldeferd op 52-jarige leeftijd, dochter van Gerben Ennes van der WAL en Ymkjen Jans VELDHUIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Taekjen JAARSMA, geboren op 09-06-1833 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 06-05-1834 te Hemelumer Oldeferd, 331 dagen oud.
   2.  Taekjen JAARSMA, geboren op 19-03-1835 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 20-02-1841 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 5-jarige leeftijd.
   3.  Jan Durks JAARSMA (zie VIII.3).
   4.  Jeltje Dirks JAARSMA (zie VIII.6).
   5.  Gerlof Dirks JAARSMA (zie VIII.7).
   6.  Taeke Durks JAARSMA, geboren op 08-07-1843 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 30-08-1861 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Gerben JAARSMA, geboren op 07-02-1852 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-01-1900 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1874 te Hemelumer Oldeferd met Durkje Hendriks ALBADA, 27 jaar oud, geboren op 27-10-1846 te Mirns en Bakhuizen (Gaasterland), overleden op 12-04-1923 te Hemelumer Oldeferd op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Baukes ALBADA en Gettjen Wabes de VRIES.
   8.  Wybe Durks JAARSMA (zie VIII.11).
   9.  Ymkje Durks JAARSMA (zie VIII.14).
   10.  Taeke Durks JAARSMA (zie VIII.15).
   11.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 16-02-1856 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.3    Jan Durks JAARSMA, geboren op 21-06-1836 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 04-01-1875 te Wijckel, Gaasterland op 38-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en IJmkjen Gerlofs WALSTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-06-1863 te Sloten met Zwaantje Gerrits van der WAL, 21 jaar oud, gedoopt op 11-10-1841 te Sloten, overleden op 11-11-1909 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Foekes van der WAL en Kornelia Annes van der SCHUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ymkje JAARSMA (zie IX.2).
   2.  Gerrit Jans JAARSMA (zie IX.3).
   3.  Durk Jans JAARSMA, geboren op 20-06-1872 te Gaasterland, overleden op 05-03-1873 te Gaasterland, 258 dagen oud.

IX.2    Ymkje JAARSMA, geboren op 07-05-1864 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 22-02-1889 te Doniawerstal op 24-jarige leeftijd, dochter van Jan Durks JAARSMA (zie VIII.3) en Zwaantje Gerrits van der WAL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-12-1886 te Doniawerstal met Hessel VISSER, 26 jaar oud, geboren op 09-03-1860 te Doniawerstal, zoon van Sjerp Martens VISSER en Trijntje Hessels DONKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje VISSER, geboren op 04-03-1887 te Doniawerstal, overleden te Sneek.
Gehuwd 1910 met Roelof FALKENA.

IX.3    Gerrit Jans JAARSMA, geboren op 08-11-1867 te Sloten, overleden op 15-04-1933 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd, begraven op 18-04-1933 te 's-Gravenhage, zoon van Jan Durks JAARSMA (zie VIII.3) en Zwaantje Gerrits van der WAL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-04-1897 te Velsen met Cornelia den DULK, geboren op 15-09-1870 te Den Helder, overleden te Schiedam, dochter van Maarten den DULK en Janna van der HARST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirk JAARSMA (zie X.3).

X.3    Jan Dirk JAARSMA, geboren op 29-01-1898 te Velsen, zoon van Gerrit Jans JAARSMA (zie IX.3) en Cornelia den DULK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-08-1928 te Rotterdam met Reintje TULLING, geboren op 22-04-1904 te Rotterdam, dochter van Johan Frans TULLING en Margaretha Petronalla DISSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Petronella JAARSMA, geboren te Rotterdam.
   2.  Gerrit Jan JAARSMA (zie XI.2).
   3.  Reina JAARSMA (zie XI.5).

XI.2    Gerrit Jan JAARSMA, geboren te Schiedam, overleden te Rotterdam, zoon van Jan Dirk JAARSMA (zie X.3) en Reintje TULLING.
Gehuwd te Schiedam met Sonja ROWEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Birgitta JAARSMA (zie XII.2).
   2.  Kirsten JAARSMA (zie XII.3).

XII.2    Birgitta JAARSMA, geboren te Rotterdam, dochter van Gerrit Jan JAARSMA (zie XI.2) en Sonja ROWEL.
Gehuwd met Romano R. BOUTERSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emma Jane BOUTERSE.
   2.  Vincent Andrew BOUTERSE.

XII.3    Kirsten JAARSMA, geboren te Rotterdam, dochter van Gerrit Jan JAARSMA (zie XI.2) en Sonja ROWEL.
Gehuwd met Malcom OSSEWEYER.
Kind:
   1.  Jasper Christiaan JAARSMA.

XI.5    Reina JAARSMA, geboren te Schiedam, dochter van Jan Dirk JAARSMA (zie X.3) en Reintje TULLING.
Gehuwd te Rotterdam met André Jan EGGERMONT, geboren te Kruiningen, gedoopt te Hansweert, overleden te Zevenaar, begraven te Zevenaar op 59-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Maria EGGERMONT en Catharina Helena Anhonia van der MEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique EGGERMONT, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Arnhem met Maarten van BAALEN, geboren te Utrecht.
   2.  Frans EGGERMONT, geboren te Rotterdam.

VIII.6    Jeltje Dirks JAARSMA, geboren op 15-06-1838 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 15-01-1889 te Hemelumer Oldeferd op 50-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en IJmkjen Gerlofs WALSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-1863 te Hemelumer Oldeferd met Wabe Pieter VISSER, 23 jaar oud, geboren op 26-02-1840 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 17-12-1921 te Hemelumer Oldeferd op 81-jarige leeftijd, zoon van Pieter Dirks VISSER en Fopje Hendriks van der HEIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter VISSER, geboren op 30-01-1865 te Hemelumer Oldeferd.
   2.  Ymkje VISSER, geboren op 17-04-1866 te Hemelumer Oldeferd.
   3.  Durk VISSER, geboren op 28-10-1867 te Hemelumer Oldeferd.
   4.  Fopje VISSER, geboren op 07-04-1870 te Hemelumer Oldeferd.
   5.  Taekje VISSER, geboren op 13-06-1871 te Hemelumer Oldeferd.
   6.  Jantje VISSER, geboren op 26-09-1873 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.7    Gerlof Dirks JAARSMA, geboren op 10-05-1840 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 21-12-1907 te Hemelumer Oldeferd op 67-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en IJmkjen Gerlofs WALSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Dirkje de BOER, 23 jaar oud (zie VII.35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk JAARSMA (zie IX.12).
   2.  Thijs JAARSMA (zie IX.14).
   3.  Ymkjen JAARSMA (zie IX.17).
   4.  Rein JAARSMA (zie IX.18).
   5.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 16-05-1875 te Hemelumer Oldeferd.

IX.12    Dirk JAARSMA, geboren op 11-03-1863 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 07-08-1946 te Bolsward op 83-jarige leeftijd, zoon van Gerlof Dirks JAARSMA (zie VIII.7) en Dirkje de BOER (zie VII.35).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1887 te Hemelumer Oldeferd met Jaike ZELDENTUIS, 27 jaar oud, geboren op 03-01-1860 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-05-1917 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 57-jarige leeftijd, dochter van Ren Jans ZELDENTUIS en Marrigje Feitzes TROMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein JAARSMA, geboren op 13-09-1883 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 12-04-1927 te Hemelumer Oldeferd op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd met Fetje Aaltje DIJKSTRA, geboren op 02-08-1899 te Oldeboorn, Utingeradeel, dochter van Jan DIJKSTRA en Antje van der WOUDE.
   2.  Dirkje JAARSMA, geboren op 22-10-1888 te Hemelumer Oldeferd, begraven te Medemblik op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-05-1909 te Hemelumer Oldeferd met Johannes de VLUGT, geboren op 31-08-1883 te Oudemirdum (Gaasterland), begraven te Medemblik op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrik de VLUGT en Johanneske WIERSTRA.
   3.  Gerlof JAARSMA (zie X.9).
   4.  Hendrik JAARSMA, geboren op 26-11-1894 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-07-1916 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd.
   5.  Jeltje JAARSMA (zie X.13).
   6.  Ymke JAARSMA (zie X.15).

X.9    Gerlof JAARSMA, geboren op 14-05-1891 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Hoorn, zoon van Dirk JAARSMA (zie IX.12) en Jaike ZELDENTUIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1915 te Westwoud met Jas SAMBRINK SANDERINK, geboren op 12-01-1892 te Molkwerum (Hemelumer Oldeferd), overleden te Hoorn, begraven te Hoorn, dochter van Lambertus SAMBRINK SANDERINK en Joukje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joukje JAARSMA, geboren te Hemelumer Oldeferd, overleden te Hoorn.
   2.  Dirk JAARSMA (zie XI.7).
   3.  Jaike JAARSMA (zie XI.10).
   4.  Dirkje JAARSMA (zie XI.12).

XI.7    Dirk JAARSMA, geboren te Hoogkarspel, overleden te Hoorn, gecremeerd te Schagen, zoon van Gerlof JAARSMA (zie X.9) en Jas SAMBRINK SANDERINK.
Gehuwd met Wilhelmina M. de GREEUW, geboren te Hoorn, overleden te Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaike JAARSMA (zie XII.9).
   2.  Nel JAARSMA (zie XII.11).
   3.  Dirk JAARSMA (zie XII.12).

XII.9    Jaike JAARSMA, geboren te Hoorn, dochter van Dirk JAARSMA (zie XI.7) en Wilhelmina M. de GREEUW.
Gehuwd met Leendert van der KRAATS, geboren te Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel van der KRAATS, geboren te Hoorn.
   2.  Miranda van der KRAATS, geboren te Hoorn.

XII.11    Nel JAARSMA, geboren te Hoorn, dochter van Dirk JAARSMA (zie XI.7) en Wilhelmina M. de GREEUW.
Gehuwd met Sjaak BLOKKER, geboren te Lutjebroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danny BLOKKER, geboren te Grootebroek.
   2.  Talitha BLOKKER, geboren te Grootebroek.

XII.12    Dirk JAARSMA, geboren te Hoorn, zoon van Dirk JAARSMA (zie XI.7) en Wilhelmina M. de GREEUW.
Gehuwd (1) te Hoorn met Ineke KOOPMANS, overleden te Hoorn, begraven te Hoorn op 48-jarige leeftijd.
Partner is Marian THOMI, geboren te Hoorn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Priscilla JAARSMA, geboren te Hoorn.
   2.  Sabrina JAARSMA.

XI.10    Jaike JAARSMA, geboren te Medemblik, dochter van Gerlof JAARSMA (zie X.9) en Jas SAMBRINK SANDERINK.
Gehuwd met J. LAKEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marga LAKEMAN.
   2.  Linda LAKEMAN.

XI.12    Dirkje JAARSMA, geboren te Medemblik, overleden te Zaandam, dochter van Gerlof JAARSMA (zie X.9) en Jas SAMBRINK SANDERINK.
Gehuwd met Simon de WILDE, overleden te Zaandam, zoon van Roel de WILDE en Griet GOEDEMOED.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rona de WILDE, geboren te Hoorn.
Gehuwd met ALBERTS.
   2.  Rene de WILDE.

X.13    Jeltje JAARSMA, geboren op 18-11-1896 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Bolsward, begraven te Marrum (kerkhof), dochter van Dirk JAARSMA (zie IX.12) en Jaike ZELDENTUIS.
Gehuwd met Jildert de BOER, geboren op 14-01-1897 te Hindeloopen, overleden op 07-09-1936 te Appelscha op 39-jarige leeftijd, begraven te Marrum (kerkhof), zoon van Titte de BOER en Elisabeth DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  E. de BOER.
Gehuwd met P. HIJLARIDES.
   2.  J. de BOER.
Gehuwd met H. BOSSCHER.

X.15    Ymke JAARSMA, geboren op 01-04-1898 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 18-04-1949 te Bolsward op 51-jarige leeftijd, dochter van Dirk JAARSMA (zie IX.12) en Jaike ZELDENTUIS.
Gehuwd met Cornelis KOOMEN, geboren op 19-06-1886 te Oostwoud, overleden op 29-08-1944 te Bolsward op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaike KOOMEN, geboren te Bolsward, overleden ja.

IX.14    Thijs JAARSMA, geboren op 03-03-1866 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 19-09-1934 te Hemelumer Oldeferd op 68-jarige leeftijd, begraven te Koudum, zoon van Gerlof Dirks JAARSMA (zie VIII.7) en Dirkje de BOER (zie VII.35).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1895 te Hemelumer Oldeferd met Grietje HOEKSTRA, 30 jaar oud, geboren op 06-08-1864 te Workum, overleden op 30-08-1936 te Hemelumer Oldeferd op 72-jarige leeftijd, dochter van Dirk Ykes HOEKSTRA en Akke Piebes HOEKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk JAARSMA (zie X.16).
   2.  Gerlof JAARSMA (zie X.18).
   3.  Jottje Yke JAARSMA (zie X.20).
   4.  Rein JAARSMA, geboren op 15-06-1900 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-09-1926 te Haarlemmermeer met Antonia van der BURG, geboren 1901 te Alkemade, dochter van Hermanus van der BURG en Alida van MEERBEEK.
   5.  Akke JAARSMA (zie X.25).
   6.  Jan Piebe JAARSMA (zie X.26).

X.16    Durk JAARSMA, geboren op 20-10-1896 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Nijefurd, begraven te Koudum (kerk) op 98-jarige leeftijd, zoon van Thijs JAARSMA (zie IX.14) en Grietje HOEKSTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1924 met Broerkje DEINUM, geboren op 03-11-1900 te Hindeloopen, overleden te Nijefurd, begraven te Koudum (kerk), dochter van Tjibbe DEINUM en Tiete HOEKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tiete JAARSMA (zie XI.19).
   2.  Grietje JAARSMA, geboren te Sloten.
Gehuwd met Jan OPPEDIJK, overleden te Sneek.
   3.  Tjibbe JAARSMA, geboren te Sloten.
Gehuwd met S. SMID.
   4.  Thijs JAARSMA (zie XI.24).
   5.  Tjitte Auke JAARSMA, geboren te Hemelumer Oldefhaert en Noordwolde.

XI.19    Tiete JAARSMA, geboren te Sloten, dochter van Durk JAARSMA (zie X.16) en Broerkje DEINUM.
Gehuwd met Jetze ROSKAM, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bea ROSKAM.
   2.  Anton ROSKAM.
Gehuwd met Ineke.
   3.  Dirk ROSKAM.
Gehuwd met Leny.

XI.24    Thijs JAARSMA, geboren te Sloten, overleden te Koudum, begraven te Koudum, zoon van Durk JAARSMA (zie X.16) en Broerkje DEINUM.
Gehuwd te Koudum met Pietsje VELDSTRA, geboren te Hemelumer Oldeferd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiskje JAARSMA (zie XII.26).
   2.  Durk JAARSMA (zie XII.27).
   3.  Bea JAARSMA, geboren te Koudum.
Gehuwd met Age.

XII.26    Hiskje JAARSMA, geboren te Koudum, dochter van Thijs JAARSMA (zie XI.24) en Pietsje VELDSTRA.
Gehuwd met Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietsje.
   2.  Fimme Thijs.

XII.27    Durk JAARSMA, geboren te Koudum, zoon van Thijs JAARSMA (zie XI.24) en Pietsje VELDSTRA.
Gehuwd met Lamkje A BULSTRA, dochter van Cornelis BULSTRA en Tjeerdje HOOGKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Cornelis JAARSMA, geboren te Joure.
   2.  Simon JAARSMA, geboren te Joure.

X.18    Gerlof JAARSMA, geboren op 16-02-1898 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 29-07-1950 te Sneek op 52-jarige leeftijd, begraven te Hommerts (kerkhof), zoon van Thijs JAARSMA (zie IX.14) en Grietje HOEKSTRA.
Gehuwd op 08-05-1826 te Workum met Antje van der MEULEN, geboren op 23-01-1903 te Workum, overleden te Bolsward, begraven te Hommerts (kerkhof).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keimpe JAARSMA (zie XI.27).
   2.  Grietje JAARSMA (zie XI.30).
   3.  Trijntje JAARSMA (zie XI.32).
   4.  Thijs JAARSMA (zie XI.33).
   5.  Jiskjen JAARSMA (zie XI.36).

XI.27    Keimpe JAARSMA, geboren te Fernwoude, Wonseradeel, zoon van Gerlof JAARSMA (zie X.18) en Antje van der MEULEN.
Gehuwd met Anna Christina VELDHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerlof JAARSMA (zie XII.31).
   2.  Aant JAARSMA (zie XII.33).
   3.  Antje JAARSMA (zie XII.36).
   4.  Trijntje JAARSMA (zie XII.38).
   5.  George Thijs JAARSMA (zie XII.39).
   6.  Gerben JAARSMA.
   7.  Corrie JAARSMA.

XII.31    Gerlof JAARSMA, zoon van Keimpe JAARSMA (zie XI.27) en Anna Christina VELDHUIS.
Gehuwd met Annita SCHOONBEEK, geboren te Jutrijp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen JAARSMA, geboren te Sneek.
   2.  Marco JAARSMA.
   3.  Anna JAARSMA.
   4.  Esther JAARSMA.

XII.33    Aant JAARSMA, zoon van Keimpe JAARSMA (zie XI.27) en Anna Christina VELDHUIS.
Gehuwd met Gerda van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart JAARSMA.
   2.  Elsbeth JAARSMA, geboren 21-05-19xx.

XII.36    Antje JAARSMA, dochter van Keimpe JAARSMA (zie XI.27) en Anna Christina VELDHUIS.
Gehuwd met S.A.L.M. RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Cornelia RUITER, geboren te Smallingerland.
   2.  Christina RUITER.
   3.  Trudy RUITER.
   4.  Elisa RUITER.

XII.38    Trijntje JAARSMA, dochter van Keimpe JAARSMA (zie XI.27) en Anna Christina VELDHUIS.
Gehuwd met Klaas STOKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbrechtje STOKER, geboren te Hommerts.
   2.  Anneke Antje STOKER, geboren te Heeg.
   3.  Gerda STOKER.

XII.39    George Thijs JAARSMA, zoon van Keimpe JAARSMA (zie XI.27) en Anna Christina VELDHUIS.
Gehuwd met Marjan PRANGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Irma Cornelia JAARSMA.
   2.  Mark Hendrik JAARSMA, geboren te Hommerts.

XI.30    Grietje JAARSMA, geboren te Wonseradeel, dochter van Gerlof JAARSMA (zie X.18) en Antje van der MEULEN.
Gehuwd met Douwe de ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje de ROOS.
Gehuwd met Rimmer ABMA.
   2.  Cornelis de ROOS.
   3.  Joke de ROOS.
Gehuwd met Ids.
   4.  Tietje de ROOS (zie XII.49).

XII.49    Tietje de ROOS, dochter van Douwe de ROOS en Grietje JAARSMA (zie XI.30).
Gehuwd met Watte ABMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet ABMA.
   2.  Annemarije ABMA.
   3.  Douwe ABMA.

XI.32    Trijntje JAARSMA, geboren te Wonseradeel, dochter van Gerlof JAARSMA (zie X.18) en Antje van der MEULEN.
Gehuwd met Jelle TERPSTRA, geboren te Heidenschap, overleden te It Heidenskip, begraven te Workum, zoon van Harmen TERPSTRA en Hipkje HAANSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerlof TERPSTRA (zie XII.50).
   2.  Harmen TERPSTRA.
Gehuwd met Jennifer.

XII.50    Gerlof TERPSTRA, zoon van Jelle TERPSTRA en Trijntje JAARSMA (zie XI.32).
Gehuwd te Workum, gehuwd voor de kerk te Heidenschap met Elsje de BOER, geboren te Leeuwarden, dochter van Pieter Hendrik de BOER en Wietske VALK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle TERPSTRA, geboren te Sneek.
   2.  Wietske TERPSTRA, geboren te It Heidenskip.
   3.  Tryntsje TERPSTRA, geboren te Heidenschap.

XI.33    Thijs JAARSMA, geboren te Doniawerstal, zoon van Gerlof JAARSMA (zie X.18) en Antje van der MEULEN.
Gehuwd met Hinke BUMA, dochter van Wiebe BUMA en Iebeltje BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton JAARSMA, geboren te Hommerts.
   2.  Iepie JAARSMA (zie XII.56).
   3.  Gerlof JAARSMA (zie XII.57).
   4.  Wiebe JAARSMA (zie XII.59).

XII.56    Iepie JAARSMA, dochter van Thijs JAARSMA (zie XI.33) en Hinke BUMA.
Gehuwd met Jan de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claudia de JONG.
   2.  Ramon de JONG.

XII.57    Gerlof JAARSMA, zoon van Thijs JAARSMA (zie XI.33) en Hinke BUMA.
Gehuwd met Nynke GALAMA, geboren te Wymbritseradeel, dochter van Pieter Teake GALAMA en Maria Johanna van BERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miko JAARSMA.
   2.  Kjeld JAARSMA.

XII.59    Wiebe JAARSMA, zoon van Thijs JAARSMA (zie XI.33) en Hinke BUMA.
Gehuwd met Sietske van der WEERDT, geboren 08-10-19xx.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femke JAARSMA.
   2.  Jacco JAARSMA.

XI.36    Jiskjen JAARSMA, geboren te Doniawerstal, dochter van Gerlof JAARSMA (zie X.18) en Antje van der MEULEN.
Gehuwd met Frits WIJNJA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Janke WIJNJA, geboren te Sneek.
   2.  Pier WIJNJA.
   3.  Gerlof WIJNJA.

X.20    Jottje Yke JAARSMA, geboren op 30-03-1899 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden te Workum, begraven te Workum, zoon van Thijs JAARSMA (zie IX.14) en Grietje HOEKSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1923 te Hemelumer Oldeferd met Tjaltje GROUWSTRA, geboren op 13-02-1900 te Oudemirdum, overleden te Workum, begraven te Workum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs JAARSMA (zie XI.37).
   2.  Gerben JAARSMA (zie XI.39).
   3.  Sijmentje JAARSMA (zie XI.42).
   4.  Grietje Akke JAARSMA.
Gehuwd te Workum met Klaas KUYPER.

XI.37    Thijs JAARSMA, geboren te Workum, overleden te Workum, begraven te Workum, zoon van Jottje Yke JAARSMA (zie X.20) en Tjaltje GROUWSTRA.
Gehuwd te Workum met Aukje Aaltje STREMLER, geboren te Workum, overleden te Workum, dochter van M. STREMLER en Sijtske BEINEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietske JAARSMA (zie XII.65).
   2.  Tjaltje JAARSMA (zie XII.67).

XII.65    Sietske JAARSMA, geboren te Workum, dochter van Thijs JAARSMA (zie XI.37) en Aukje Aaltje STREMLER.
Gehuwd met Jacob HARKEMA, geboren te It Heidenskip, zoon van Sierd HARKEMA en Henderika NAUTA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelske HARKEMA (zie XIII.42).
   2.  Thijs HARKEMA, geboren te Workum.
   3.  Willy HARKEMA.

XIII.42    Jelske HARKEMA, geboren te Workum, dochter van Jacob HARKEMA en Sietske JAARSMA (zie XII.65).
Gehuwd te Workum met Dennis Rients GALEMA, geboren te Workum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lasse Mathijs GALEMA, geboren te Workum.

XII.67    Tjaltje JAARSMA, geboren te Workum, dochter van Thijs JAARSMA (zie XI.37) en Aukje Aaltje STREMLER.
Gehuwd (1) te Workum met Jelte HARKEMA, overleden te Heerenveen.
Gehuwd (2) met Wim BAKKER, geboren te Workum.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jeldert BAKKER.
   2.  Geart BAKKER.

XI.39    Gerben JAARSMA, geboren te Workum, zoon van Jottje Yke JAARSMA (zie X.20) en Tjaltje GROUWSTRA.
Gehuwd te Delft met Maria Willemina WITTING, geboren te Delft, dochter van Johannes Marinus WITTING en Maria Willemina van der WEES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yke Gerben JAARSMA (zie XII.69).
   2.  Saskia Maria JAARSMA (zie XII.72).

XII.69    Yke Gerben JAARSMA, geboren te Delft, zoon van Gerben JAARSMA (zie XI.39) en Maria Willemina WITTING.
Gehuwd met Anna-Maria Antoinette José van DINTER, geboren te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastiaan Gerben Emericus JAARSMA, geboren te Leiderdorp.
   2.  Boudewijn Fabian Martin JAARSMA, geboren te Leiderdorp.
   3.  Reinout Vincent Paul JAARSMA, geboren te Leiderdorp.

XII.72    Saskia Maria JAARSMA, geboren te Delft, dochter van Gerben JAARSMA (zie XI.39) en Maria Willemina WITTING.
Gehuwd te Alphen aan de Rijn met Jeroen WELBERGEN, geboren te Amsterdam, zoon van Filippus WELBERGEN en Dirkje HAMMINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanie Emmeline WELBERGEN, geboren te Alphen aan de Rijn.
   2.  Charlotte Sophie WELBERGEN, geboren te Leiderdorp.

XI.42    Sijmentje JAARSMA, geboren te Workum, dochter van Jottje Yke JAARSMA (zie X.20) en Tjaltje GROUWSTRA.
Gehuwd te Workum met Marten DIJKSTRA, geboren te Hommerts, overleden te Joure, begraven te Joure.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjollie DIJKSTRA.
Gehuwd (1) met Jan.
Gehuwd (2) met Jan.
   2.  Okke DIJKSTRA.
Gehuwd met Marianne.
   3.  Piertje DIJKSTRA.
Gehuwd met Wijbe.
   4.  Margriet DIJKSTRA.
Gehuwd.
   5.  Jos DIJKSTRA.

X.25    Akke JAARSMA, geboren op 20-01-1902 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Hemelum, begraven te Hemelum, dochter van Thijs JAARSMA (zie IX.14) en Grietje HOEKSTRA.
Gehuwd 1927 met Anne van der ZEE, geboren op 19-03-1899 te Gaasterland, overleden te Hemelum, zoon van Popke van der ZEE en Jaike TROMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  P. van der ZEE.
Gehuwd met A. NET.
   2.  T. van der ZEE.
Gehuwd met J. TUININGA.
   3.  B. van der ZEE.
Gehuwd met D. SINNEMA.
   4.  J. van der ZEE.
Gehuwd met R.R. van der SLUIS.
   5.  G. van der ZEE.
Gehuwd met U. SMINK.

X.26    Jan Piebe JAARSMA, geboren op 03-07-1904 te Koudum, overleden te Koudum, begraven te Koudum, zoon van Thijs JAARSMA (zie IX.14) en Grietje HOEKSTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1928 te Koudum met Duttje VISSER, geboren op 18-08-1903 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, overleden te Sneek, begraven te Koudum, dochter van Wigle VISSER en Foekje KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs JAARSMA (zie XI.55).
   2.  Wigle JAARSMA, geboren te Workum.
Gehuwd met Jannie KUYPER.
   3.  Foekje JAARSMA, geboren te Workum.
Gehuwd met Theo CNOSSEN.

XI.55    Thijs JAARSMA, geboren te Workum, zoon van Jan Piebe JAARSMA (zie X.26) en Duttje VISSER.
Gehuwd te Wormerveer met Grietje Ali RISPENS, geboren te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjan Inge JAARSMA, geboren te Purmerend.
   2.  Bart Arjen JAARSMA, geboren te Purmerend.

IX.17    Ymkjen JAARSMA, geboren op 01-08-1868 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 30-09-1926 op 58-jarige leeftijd, dochter van Gerlof Dirks JAARSMA (zie VIII.7) en Dirkje de BOER (zie VII.35).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-04-1899 te Hemelumer Oldeferd met Pieter FEENSTRA, 30 jaar oud, geboren op 17-02-1869 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Jarig Durks FEENSTRA en Sijke Gerbens WOUDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jarig FEENSTRA, geboren op 21-09-1900, overleden op 20-07-1916 te Koudum op 15-jarige leeftijd.
   2.  Durkje FEENSTRA, geboren op 08-01-1907, overleden op 09-10-1910 te Koudum op 3-jarige leeftijd.

IX.18    Rein JAARSMA, geboren op 21-01-1871 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 30-07-1943 te Koudum op 72-jarige leeftijd, zoon van Gerlof Dirks JAARSMA (zie VIII.7) en Dirkje de BOER (zie VII.35).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Wonseradeel met Lolkje COUPERUS, 27 jaar oud, geboren op 09-05-1874 te Wonseradeel, overleden op 10-06-1910 te Mantgum op 36-jarige leeftijd, dochter van Hinne COUPERUS en Maaike BAKKER.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 31-01-1912 te Mantgum, Baarderadeel met Antje KEMPENAAR, 39 jaar oud, geboren op 05-05-1872 te Kooten, overleden op 13-03-1941 te Bozum op 68-jarige leeftijd, dochter van Jakob Jakobs KEMPENAAR en Rikstje Andries WEDZINGA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maaike JAARSMA, geboren op 03-04-1902 te Exmorre (Wonseradeel), overleden te Los Angeles, CA, USA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-07-1930 te Bozum, gehuwd voor de kerk op 01-07-1930 te Oosterend met Botte HYLARIDES, geboren op 07-01-1900 te Hidaard, overleden te Cerritos, Calif. USA, zoon van Foeke HYLARIDES en Jitske van DIJK.
   2.  Durkje JAARSMA (zie X.33).

X.33    Durkje JAARSMA, geboren op 03-11-1905 te Allingawier, overleden te Koudum (Nije Furd), dochter van Rein JAARSMA (zie IX.18) en Lolkje COUPERUS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-05-1928 te Bozum met Aant ABMA, geboren op 03-01-1903 te Koudum, overleden te Koudum, begraven te Koudum op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerrit ABMA en Anna MIEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein / Ronald ABMA, geboren te Scharl, Hemelumer Oldeferd, overleden te Los Angeles, California, USA.
   2.  Sybren ABMA, geboren te Koudum, gedoopt te Koudum.
   3.  Gert ABMA.

VIII.11    Wybe Durks JAARSMA, geboren op 10-08-1853 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 03-10-1939 te Hemelumer Oldeferd op 86-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en Jantjen Gerbens van der WAL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1878 te Wymbritseradeel met Gerritje Heins KLIJNSTRA, 26 jaar oud, geboren op 21-09-1851 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 07-02-1930 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 78-jarige leeftijd, dochter van Hein Gerrits KLIJNSTRA en Aag Hessels de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk Jan JAARSMA, geboren op 11-01-1879 te Workum, overleden op 21-09-1921 te Dante, Zuid-Dakota, USA op 42-jarige leeftijd, begraven te Springfield, Bon Homme County, South Dakota.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1910 te Gaasterland met Elisabeth BOSMA.
   2.  Hein JAARSMA (zie IX.24).
   3.  Gerben JAARSMA (zie IX.26).
   4.  Age Hessel JAARSMA, geboren op 31-03-1883 te Westermeer, overleden op 27-08-1885 te Westermeer op 2-jarige leeftijd.
   5.  Age Hessel JAARSMA, geboren op 03-03-1889 te Westermeer, overleden op 01-12-1889 te Westermeer, 273 dagen oud.
   6.  Jantje JAARSMA (zie IX.31).

IX.24    Hein JAARSMA, geboren op 26-03-1880 te Workum, overleden op 04-08-1913 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd, zoon van Wybe Durks JAARSMA (zie VIII.11) en Gerritje Heins KLIJNSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-12-1904 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Sjoukje BAJEMA, 23 jaar oud, geboren op 02-06-1881 te Hemelumer Oldeferd, overleden na 1939, dochter van Klaas Roelofs BAJEMA en Hittje Cornelis HEINSIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hitje JAARSMA (zie X.35).
   2.  Gerritje JAARSMA (zie X.37).
   3.  levenloos kind JAARSMA, geboren 1909, overleden op 15-12-1909 te Hemelumer Oldeferd.
   4.  levenloos kind JAARSMA, geboren 1909, overleden op 15-12-1909 te Hemelumer Oldeferd.
   5.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 02-09-1911 te Hemelumer Oldeferd.

X.35    Hitje JAARSMA, geboren op 27-11-1905 te Koudum, overleden te La Palma, Orange, CA, dochter van Hein JAARSMA (zie IX.24) en Sjoukje BAJEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1929 te Koudum met Cornelis Tjerks BOONSTRA, geboren op 28-05-1889 te Wieuwerd, Baarderadeel, overleden te Los Angeles, California, USA, zoon van Tjerk Kornelis BOONSTRA en Akke Hendriks PALSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shirley T./ Sjoukje BOONSTRA (zie XI.64).
   2.  Agnes Charlene BOONSTRA, overleden te San Diego, California, USA.
Gehuwd met de GRAAF.
   3.  Gerritje BOONSTRA.

XI.64    Shirley T./ Sjoukje BOONSTRA, dochter van Cornelis Tjerks BOONSTRA en Hitje JAARSMA (zie X.35).
Gehuwd met William Durk /Wiebe Durk JAARSMA (zie X.45).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gary Durk JAARSMA (zie XII.84).
   2.  Neal Charles JAARSMA, geboren te Los Angeles, California.
Gehuwd met Marie Lynne WAGNER.

XII.84    Gary Durk JAARSMA, geboren te Los Angeles, California, USA, zoon van William Durk /Wiebe Durk JAARSMA (zie X.45) en Shirley T./ Sjoukje BOONSTRA (zie XI.64).
Gehuwd met Barbara Jeanne GESELSCHAP, geboren te Louis & Lona Verde, Webster Groves, MO, dochter van Alvin Fredrick GESELSCHAP en Jeanne Shirley HUTCHISON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexandra Whitney JAARSMA, geboren te Santa Clara, California, USA.

X.37    Gerritje JAARSMA, geboren op 04-01-1907 te Koudum, overleden te Texel, begraven te De Waal, Texel, dochter van Hein JAARSMA (zie IX.24) en Sjoukje BAJEMA.
Gehuwd met Marinus BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke BAKKER.
   2.  Harry BAKKER.
   3.  Hetty BAKKER.
   4.  Jan BAKKER.

IX.26    Gerben JAARSMA, geboren op 08-01-1882 te Westmeer, Haskerland, overleden te Koudum, begraven te Koudum, zoon van Wybe Durks JAARSMA (zie VIII.11) en Gerritje Heins KLIJNSTRA.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 17-04-1924 te Koudum met Ietske van NOGGEREN, geboren op 16-11-1886 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Koudum, begraven te Koudum, dochter van Otte van NOGGEREN en Hendrikje van der VEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje JAARSMA, geboren te Koudum.
Gehuwd met Th. BAKKER.
   2.  Gerritje JAARSMA (zie X.44).
   3.  William Durk /Wiebe Durk JAARSMA (zie X.45).

X.44    Gerritje JAARSMA, geboren te Koudum, overleden te Koudum, dochter van Gerben JAARSMA (zie IX.26) en Ietske van NOGGEREN.
Gehuwd te Koudum met Willem ten KLOOSTER, geboren te Bakhuizen, overleden te Sneek, begraven te Hemelum, zoon van Harm ten KLOOSTER en Femmigje van de VALK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje ten KLOOSTER, geboren te Delfgauw.
Gehuwd (1) met Sipke MIEDEMA.
Gehuwd (2) met Simon van der MEER.
   2.  Ietske ten KLOOSTER (zie XI.76).
   3.  Gerben Willem ten KLOOSTER (zie XI.77).
   4.  Harm ten KLOOSTER, geboren te Bakhuizen.
Gehuwd met Albertina Levina KLINK.

XI.76    Ietske ten KLOOSTER, geboren te Bakhuizen, dochter van Willem ten KLOOSTER en Gerritje JAARSMA (zie X.44).
Gehuwd met Gauke BOOTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BOOTSMA.
   2.  Gerritje BOOTSMA.

XI.77    Gerben Willem ten KLOOSTER, geboren te Bakhuizen, zoon van Willem ten KLOOSTER en Gerritje JAARSMA (zie X.44).
Gehuwd te Koudum met Marian VISSER, geboren te Hemelum, dochter van Yke VISSER en Jetsche FRANCKENA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerben ten KLOOSTER.
   2.  Jessica ten KLOOSTER.
   3.  Rianne ten KLOOSTER.

X.45    William Durk /Wiebe Durk JAARSMA, geboren te Koudum, zoon van Gerben JAARSMA (zie IX.26) en Ietske van NOGGEREN.
Gehuwd met Shirley T./ Sjoukje BOONSTRA (zie XI.64).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XI.64).
 
IX.31    Jantje JAARSMA, geboren op 14-10-1890 te Westermeer, overleden te Nij Beets, begraven te Hemelum op 81-jarige leeftijd, dochter van Wybe Durks JAARSMA (zie VIII.11) en Gerritje Heins KLIJNSTRA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-06-1921 te Hemelumer Oldeferd met Jacob BOUMA, 32 jaar oud, geboren op 12-02-1889 te Hemelum, overleden op 29-11-1944 op 55-jarige leeftijd, begraven te Hemelum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje BOUMA, geboren te Koudum.

VIII.14    Ymkje Durks JAARSMA, geboren op 04-04-1857 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 08-08-1935 te Hemelumer Oldeferd op 78-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en Jantjen Gerbens van der WAL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1880 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Iemke HIEMSTRA, 27 jaar oud, geboren op 26-04-1853 te Hindeloopen, overleden op 25-12-1940 te Hemelumer Oldeferd op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan Hantjes HIEMSTRA en Hitje Martens SIKKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje HIEMSTRA, geboren op 20-02-1881 te Koudum, Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd met J. BAAIJMA.
   2.  Jan Hantje HIEMSTRA, geboren op 28-10-1882 te Koudum, Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd met Trijntje K. VISSER, geboren 1882, overleden op 26-08-1922 te Balkbrug.
   3.  Hitje HIEMSTRA, geboren op 13-08-1885 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd met S. HORNSTRA.

VIII.15    Taeke Durks JAARSMA, geboren op 16-06-1862 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 11-05-1935 te Gaasterland op 72-jarige leeftijd, begraven te Harich, zoon van Dirk Jans JAARSMA (zie VII.1) en Jantjen Gerbens van der WAL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1885 te Schoterland met Huitje KERSTMA, 23 jaar oud, geboren op 21-02-1862 te Tjerkgaast (Doniawerstal), overleden op 07-11-1927 te Gaasterland op 65-jarige leeftijd, begraven te Harich, dochter van Jacob Jans KERSTMA en Pietertje Martens VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk Jan JAARSMA (zie IX.38).
   2.  Pieterje Martha JAARSMA, geboren op 05-03-1888 te Nijega, Doniawerstal, overleden op 25-08-1959 te Harich op 71-jarige leeftijd.
   3.  Jantje JAARSMA, geboren op 03-01-1890 te Rotsterhaule (Schoterland), begraven te Harich op 70-jarige leeftijd.
   4.  Jacob Jan JAARSMA, geboren op 31-03-1893 te Oosterhaule (Doniawerstal), overleden op 11-11-1958 op 65-jarige leeftijd, begraven te Harich.
   5.  Gerben Dirk JAARSMA, geboren op 03-10-1900 te Doniawerstal, overleden te Rotsterhaule, begraven te Harich.

IX.38    Durk Jan JAARSMA, geboren op 18-02-1886 te Joure, Haskerland, overleden op 18-05-1946 te Gaasterland op 60-jarige leeftijd, begraven te Harich, zoon van Taeke Durks JAARSMA (zie VIII.15) en Huitje KERSTMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1910 te Gaasterland met Elisabeth BOSMA, geboren op 22-04-1886 te Balk (Gaasterland), begraven te Harich op 94-jarige leeftijd, dochter van Harmen BOSMA en Martje LENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Wietze / Harry William JAARSMA (zie X.47).
   2.  Martje JAARSMA, geboren te Gaasterland, overleden te Zwolle, begraven te Zwolle.
Gehuwd te Zwolle met Henri MARSMAN, geboren op 04-12-1893 te Zwolle, overleden te Zwolle, zoon van Jan MARSMAN en Fenningje LINDEBOOM.
   3.  Pietertje JAARSMA, geboren te Balk, overleden te Egmond-Binnen.
   4.  Anna JAARSMA (zie X.53).

X.47    Harmen Wietze / Harry William JAARSMA, geboren te Balk, overleden te Holland, Ottawa, MI, begraven te Holland, Ottawa, MI op 86-jarige leeftijd, zoon van Durk Jan JAARSMA (zie IX.38) en Elisabeth BOSMA.
Gehuwd met Oedske PRUIKSMA, geboren op 22-01-1909 te Workum, overleden te Holland, Ottawa, MI, begraven te Holland, Ottawa, MI op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard John JAARSMA (zie XI.81).
   2.  Wilhelmina Juliana Beatrix Irene Margriet JAARSMA, geboren te Apeldoorn.

XI.81    Richard John JAARSMA, geboren te Michigan, overleden te Green Pond, NJ, zoon van Harmen Wietze / Harry William JAARSMA (zie X.47) en Oedske PRUIKSMA.
Gehuwd te NJ met Janet De Noble, geboren te Hawthorne, NJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jon Mitchell JAARSMA, overleden te Ramsey, Bergen, NJ.
   2.  Valerie E JAARSMA.
Gehuwd met Benjamin MAZZUCCA.

X.53    Anna JAARSMA, geboren te Gaasterland, dochter van Durk Jan JAARSMA (zie IX.38) en Elisabeth BOSMA.
Gehuwd met Jim SIMPSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard SIMPSON.
Gehuwd met Velda.

VII.5    Heye Jans JAARSMA, geboren op 01-04-1814 te Koudum, overleden op 06-02-1885 te Sneek op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-09-1842 te Leeuwarden met Egberdina Hester SANTEÉ, 26 jaar oud, geboren op 12-07-1816 te Groningen, overleden op 22-04-1901 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd, dochter van Everhardus Mennes SANTEÉ en Tjeerdje BLOEMBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JAARSMA (zie VIII.18).
   2.  Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21).
   3.  Douwe Heyes JAARSMA (zie VIII.24).
   4.  Tjeerdje JAARSMA (zie VIII.27).
   5.  Durk JAARSMA (zie VIII.28).
   6.  Reitze JAARSMA (zie VIII.30).
   7.  Willem JAARSMA, geboren op 28-04-1853 te Sneek, overleden op 09-02-1883 te Deventer op 29-jarige leeftijd.
   8.  Pieternella JAARSMA, geboren op 29-01-1855 te Sneek, overleden op 27-06-1895 te Ermelo op 40-jarige leeftijd.
   9.  Jeltje JAARSMA, geboren op 15-05-1856 te Sneek, overleden op 04-07-1871 te Sneek op 15-jarige leeftijd.
   10.  Wiebe JAARSMA, geboren op 14-09-1857 te Sneek, overleden op 22-03-1878 te Sneek op 20-jarige leeftijd.
   11.  Egberdina Hester JAARSMA, geboren op 15-05-1859 te Sneek, overleden op 17-10-1933 te Hilversum op 74-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1933 te Bussum.

VIII.18    Jan JAARSMA, geboren op 20-09-1843 te Hommerts (Wymbritseradeel), overleden op 07-12-1901 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, zoon van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 22-07-1869 te Groningen met Neeltje MEIHUIZEN, 25 jaar oud, geboren op 17-06-1844 te Groningen, overleden op 18-07-1877 te Sneek op 33-jarige leeftijd, dochter van Johannes MEIHUIZEN en Ailda UBBENS.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 20-03-1879 te Sneek met Aletta Johanna Susanna de VOOGT, 32 jaar oud, geboren op 13-04-1846 te Utrecht, overleden op 11-04-1914 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Wilhelmus de VOOGT en Jacoba Catharina PELLEKAAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heye Jan JAARSMA, geboren op 30-10-1870 te Sneek, overleden op 02-08-1871 te Sneek, 276 dagen oud.
   2.  Johannes JAARSMA, geboren op 19-08-1873 te Sneek, overleden op 07-11-1874 te Sneek op 1-jarige leeftijd.
   3.  Heye Johannes JAARSMA, geboren op 13-08-1876 te Sneek, overleden op 13-06-1877 te Sneek, 304 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Nicolaas Heye JAARSMA (zie IX.47).

IX.47    Nicolaas Heye JAARSMA, geboren op 17-12-1879 te Sneek, overleden op 17-10-1951 te Den Haag op 71-jarige leeftijd, begraven 10-1951 te Den Haag, zoon van Jan JAARSMA (zie VIII.18) en Aletta Johanna Susanna de VOOGT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-06-1904 te 's-Gravenhage, gescheiden na 11 jaar op 06-11-1915 te 's-Gravenhage van Antonia Juliana STEL, geboren op 17-11-1883 te 's-Gravenhage, dochter van Folkert STEL en Catharina Juliana SANSTRA.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 31-01-1924 te 's-Gravenhage, gescheiden op 26-07-1924 te 's-Gravenhage van Helena Geradina Henriëtte WENNINK, geboren op 05-01-1896 te 's-Gravenhage, dochter van Henri Cornelis WENNINK en Leonora POONS.
Gehuwd (3) te 's-Gravenhage met Gerarda Theodora Antonia WENTINK, geboren op 06-12-1900 te Weesp, overleden te Goirle, dochter van Arnoldus Antonius WENTINK en Wilhelmina Theodra HOPPENER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan JAARSMA (zie X.54).
   2.  Juliana Anthonia JAARSMA (zie X.58).
   3.  Anthonia Nicolina JAARSMA (zie X.60).

X.54    Jan JAARSMA, geboren op 09-04-1905 te 's-Gravenhage, overleden te Wassenaar, zoon van Nicolaas Heye JAARSMA (zie IX.47) en Antonia Juliana STEL.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-07-1931 te 's-Gravenhage, gescheiden te 's-Gravenhage van Maria Vera SCHNEIDER, geboren op 09-12-1908 te Nienburg, Duitsland.
Gehuwd (2) te Gent, België met Susanna Maria Augusta de SUTTER, geboren te Gent, België.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Paulette JAARSMA (zie XI.87).

XI.87    Paulette JAARSMA, geboren te Ukkel, België, dochter van Jan JAARSMA (zie X.54) en Susanna Maria Augusta de SUTTER.
Gehuwd met J. Wierd BLEEKSMA, zoon van Romke BLEEKSMA en Lena Willemtien PONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Milena BLEEKSMA.

X.58    Juliana Anthonia JAARSMA, geboren op 19-09-1908 te 's-Gravenhage, overleden te 's-Gavenhage, dochter van Nicolaas Heye JAARSMA (zie IX.47) en Antonia Juliana STEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-01-1929 te Chelsea, gescheiden op 17-01-1929 te 's-Gravenhage van Carel Pieter Johan MODDERMAN, geboren op 20-04-1904 te Ketanen Modjokerto, overleden te Den Haag, zoon van Willem Frederik MODDERMAN en Louise Frederika van der LINDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja MODDERMAN, geboren te 's-Gravenhage, overleden op 08-11-1944 te Grijpskerke op 15-jarige leeftijd.
   2.  Ilse MODDERMAN, geboren te Soerabaja, overleden te Tuolumne.
   3.  Peter Tonco MODDERMAN, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te Voorburg met J.M. BRUSSEE.

X.60    Anthonia Nicolina JAARSMA, geboren op 29-12-1909 te 's-Gravenhage, overleden te Wassenaar, dochter van Nicolaas Heye JAARSMA (zie IX.47) en Antonia Juliana STEL.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-12-1934 te 's-Gravenhage, gescheiden te 's-Gravenhage van Johannes Campegius Clifford RENGERS HORA SICCAMA, geboren op 15-06-1909 te Batavia, Indonesië, overleden na 1939, zoon van Ernst Karel Johannes RENGERS HORA SICCAMA en W.S.B. HUNTLEY.
Gehuwd (2) te Den Haag met Arnoldus Petrus KLERCQ, geboren op 20-05-1905 te Soerabaja, overleden te Den Haag, zoon van Franciscus Gijsbertus KLERCQ en Jacoba Cornelia Sara MODDERMAN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Lisette Desirée KLERCQ, geboren te Den Haag.
Gehuwd met H. Wouter de VOOGD.

VIII.21    Everhardus Mennes JAARSMA, geboren op 07-02-1845 te Hommerts (Wymbritseradeel), overleden op 12-12-1917 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, zoon van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-07-1869 te Hoogezand met Antje MEIHUIZEN, 23 jaar oud, geboren op 02-01-1846 te Hoogezand, overleden op 09-09-1872 te Sneek op 26-jarige leeftijd, dochter van Samuel Stevens MEIHUIZEN en Neeltje ten DOORNKAAT.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Rauwerderhem met Jantje Botes BOTINGA, 24 jaar oud, geboren op 26-07-1850 te Rauwerderhem, overleden op 11-08-1931 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage, Nieuw Eik en Duinen, dochter van Bote Sjoerds BOTINGA en Johanna ROODHART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heye JAARSMA (zie IX.51).
   2.  Samuel JAARSMA (zie IX.53).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Antje JAARSMA (zie IX.56).
   4.  Johanna JAARSMA, geboren op 15-08-1878 te Sneek, overleden te Hilversum.
   5.  Egberdina Hester JAARSMA, geboren op 01-10-1879 te Sneek, overleden te Wassenaar.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 04-09-1926 te Wassenaar met Albert Ernest Fernand JUNOD, 50 jaar oud, geboren op 26-05-1876 te Delémont, overleden op 11-09-1944 te Wassenaar op 68-jarige leeftijd, gecremeerd te Driehuis-Westerveld, zoon van Auguste Louis JUNOD en Louise Susanne Maria PERRET.
   6.  Everhardus Mennes JAARSMA, geboren op 07-12-1880 te Sneek, overleden op 19-06-1882 te Sneek op 1-jarige leeftijd.
   7.  Everhardus Mennes JAARSMA, geboren op 12-01-1883 te Sneek, overleden te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-04-1908 te Amsterdam, gescheiden na 23 jaar op 16-10-1931 te Amsterdam van Anna de LANGE, geboren op 09-09-1887 te Amsterdam.
Gehuwd (2) 02-1933 te Hilversum met Cornelia Anna HESTA, geboren op 03-03-1895 te 's-Gravenhage, overleden op 20-11-1941 te Hilversum op 46-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1941 te Hilversum, dochter van A.L. HESTA en M.L. van HOOGLAND.
Gehuwd (3) te Amsterdam met Catharina Maria van HOEK, geboren op 03-01-1885 te Amsterdam, overleden te Amsterdam.
   8.  Pieternella JAARSMA (zie IX.67).
   9.  Neeltje JAARSMA (zie IX.69).

IX.51    Heye JAARSMA, geboren op 16-04-1870 te Sneek, overleden op 30-01-1935 te Aalsmeer op 64-jarige leeftijd, zoon van Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21) en Antje MEIHUIZEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1895 te Nijmegen met Adriana Johanna BLEIJENBERG, 21 jaar oud, geboren op 28-03-1874 te Culemborg, overleden op 10-01-1937 te Aalsmeer op 62-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1937 te Amsterdam, dochter van Albertus BLEIJENBERG en Hijke LAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Everhardus Mennes JAARSMA, geboren op 09-03-1896 te Sneek, overleden te Hilversum.
Gehuwd met Marie Georgette Wilhelmine Jeanne KOSTER, geboren 1894, overleden te Hilversum.
   2.  Albertine Hijke JAARSMA, geboren op 27-06-1897 te Sneek, overleden op 11-03-1898 te Nijmegen, 257 dagen oud.
   3.  Albertus JAARSMA (zie X.65).
   4.  Hyke Adriana JAARSMA, geboren op 30-04-1900 te Sneek, overleden op 10-10-1953 te Naarden op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1927 te Amsterdam met Adrianus Theodorus BOON, geboren op 11-07-1898 te 's-Hertogenbsoch, overleden te Laren (NH), zoon van Jan Gijsbertus Adrianus BOON en Nathalie Lucie Josephine van der VEN.
   5.  Egeberdina Hester JAARSMA, geboren op 22-04-1901 te Nijmegen, overleden op 09-02-1956 te Breukelerveen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1924 te Amsterdam met Floris van TETTERODE, geboren 1899 te Watergraafsmeer, zoon van Leendert Maurits van TETTERODE en Charlotta Maurits AGTERBERG.
   6.  Antje JAARSMA, geboren op 12-10-1903 te Sneek, overleden te Amsterdam, begraven te Amsterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-03-1922 te Amsterdam met Hendrik PAULIDES, geboren op 19-07-1892 te Utrecht, overleden te Amsterdam, begraven te Amsterdam, zoon van Karel PAULIDES en Hendrika Elisabeth STREICHER.
   7.  François JAARSMA, geboren op 12-01-1907 te Hilversum, overleden te Laren(NH).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-1931 te Bloemendaal met Jeanette Anne Marie SERNÉ, geboren op 22-07-1903 te Haarlem, overleden te Laren, dochter van Bernardus SERNÉ en Huijbertje SCHEWEL.

X.65    Albertus JAARSMA, geboren op 27-05-1898 te Nijmegen, overleden 03-1948 te Johannesburg (Zuid-Afrika), zoon van Heye JAARSMA (zie IX.51) en Adriana Johanna BLEIJENBERG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1924 te Amsterdam met Catharina Helena Geertruida ROSSKOPF, 18 jaar oud, geboren op 18-06-1906 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heije Karel Johann JAARSMA, geboren te Amsterdam.
   2.  Helena Geertruida Adriana JAARSMA, geboren te Amsterdam.

IX.53    Samuel JAARSMA, geboren op 03-03-1872 te Sneek, overleden op 18-04-1927 te Hilversum op 55-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1927 te Hilversum (Bosdrift), zoon van Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21) en Antje MEIHUIZEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1896 te Groningen met Petronella OUWENBROEK, 21 jaar oud, geboren op 26-04-1875 te Apeldoorn, overleden op 01-03-1958 te Hilversum op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1958 te Hilversum (Bosdrift), dochter van Isaäc OUWENBROEK en Margrieta OOSTERBAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem JAARSMA (zie X.75).
   2.  Antje JAARSMA, geboren op 06-05-1897 te Sneek, overleden te Hilversum, begraven te Hilversum (Bosdrift) op 79-jarige leeftijd.
   3.  Isaäc JAARSMA (zie X.79).
   4.  Everhardus Mennes JAARSMA (zie X.81).
   5.  Samuel JAARSMA (zie X.83).
   6.  Johan JAARSMA (zie X.85).
   7.  Margrieta JAARSMA, geboren op 12-01-1906 te Hilversum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-12-1925 te Hilversum met Hendrik Hermanus Roelof van HOUTEN, 27 jaar oud, geboren op 04-10-1898 te Krommenie, zoon van Gideon van HOUTEN en Pieternella Joanna Roelofs HEIJRMANS.
   8.  Petronella JAARSMA, geboren te Hilversum, overleden te Spokane, WA, USA.
Gehuwd met E.W. van TIJEN.

X.75    Willem JAARSMA, geboren op 01-11-1892 te Leiden, overleden op 16-02-1959 te Hilversum op 66-jarige leeftijd, begraven te Hilversum, zoon van Samuel JAARSMA (zie IX.53) en Petronella OUWENBROEK.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 29-03-1919 te Birmingham, Engeland met Agnes Winifred COX, 24 jaar oud, geboren op 20-01-1895 te Wolverhampton, Engeland, overleden op 30-07-1948 te Breukelen op 53-jarige leeftijd, dochter van Isaac COX en Alice GILL.
Gehuwd (2) te Loosdrecht, gescheiden te Loosdrecht van Alida Maria BROUWER, geboren op 01-03-1906 te Bussum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eduard Samuel JAARSMA (zie XI.96).
   2.  Everhardus Mennes JAARSMA, geboren te Londen, Engeland, overleden op 05-05-1945 te Westerbroek op 22-jarige leeftijd.
   3.  William Remus JAARSMA (zie XI.99).

XI.96    Eduard Samuel JAARSMA, geboren te Hilversum, zoon van Willem JAARSMA (zie X.75) en Agnes Winifred COX.
Gehuwd met E. RENZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Menno JAARSMA.

XI.99    William Remus JAARSMA, geboren te Hampstad, county Londen, Engeland, overleden te Naarden, begraven te Hilversum, zoon van Willem JAARSMA (zie X.75) en Agnes Winifred COX.
Gehuwd (1) te Dreghorn (GB), gescheiden te 's-Gravenhage van Janet GILLIES, geboren te Schotland.
Gehuwd (2) te Loosdrecht, gescheiden te Loosdrecht van Anna Christina Maria van den BOS, geboren te Bussum.
Gehuwd (3) te Hilversum, gescheiden te Hilversum van Nora van der HOEK, geboren te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Janette JAARSMA / MERILION, geboren te Timberland, Lincolnshire (GB).
Uit het derde huwelijk:
   2.  Peter Andreas JAARSMA (zie XII.99).
   3.  Elisabeth Monique JAARSMA, geboren te Hilversum, overleden te Hilversum.
   4.  William Robert Menno JAARSMA (zie XII.101).
   5.  Jan Willem JAARSMA, geboren te Naarden.
Gehuwd met Isabel KIEFT.

XII.99    Peter Andreas JAARSMA, geboren te Utrecht, zoon van William Remus JAARSMA (zie XI.99) en Nora van der HOEK.
Kinderen:
   1.  Hannah JAARSMA.
   2.  Vera JAARSMA.
Gehuwd met BAKKER.

XII.101    William Robert Menno JAARSMA, geboren te Naarden, zoon van William Remus JAARSMA (zie XI.99) en Nora van der HOEK.
Gehuwd met Elly HOLDINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daphne JAARSMA.
   2.  Amber JAARSMA, geboren te Blaricum.

X.79    Isaäc JAARSMA, geboren op 26-05-1898 te Sneek, overleden te Enschede, gecremeerd te Usselo, zoon van Samuel JAARSMA (zie IX.53) en Petronella OUWENBROEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-11-1923 te Hilversum met Hertha EICKHOLZ, geboren 1902, overleden te Enschede, gecremeerd te Usselo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke JAARSMA (zie XI.104).
   2.  Hilda JAARSMA, geboren te Hilversum.
Gehuwd met Y. MORIN.
   3.  Carla JAARSMA, geboren te Hilversum, overleden op 26-10-1930 te Hilversum, 16 dagen oud.
   4.  Hertha Adele Nellie JAARSMA, geboren te Hilversum.
Gehuwd met W. van HATTEM.

XI.104    Anneke JAARSMA, geboren te Hilversum, overleden te Enschede, dochter van Isaäc JAARSMA (zie X.79) en Hertha EICKHOLZ.
Gehuwd met OTTOLANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel OTTOLANDER.
Gehuwd met Martine de LANGE.
   2.  Sandra OTTOLANDER.
Gehuwd met Kees REEFMAN.
   3.  Reinier OTTOLANDER.

X.81    Everhardus Mennes JAARSMA, geboren op 25-07-1899 te Sneek, overleden te Hilversum, gecremeerd te Utrecht, zoon van Samuel JAARSMA (zie IX.53) en Petronella OUWENBROEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-09-1923 te Apeldoorn met Johanna Jeanette HERMANIDES, geboren 1889, overleden te Lochem, gecremeerd te Doetinchem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nellie JAARSMA (zie XI.111).
   2.  Rienk Sjoerd JAARSMA (zie XI.112).
   3.  Hertha JAARSMA, geboren te Hilversum.
Gehuwd te Hilversum met B.J.A. SPREY.

XI.111    Nellie JAARSMA, geboren te Hilversum, dochter van Everhardus Mennes JAARSMA (zie X.81) en Johanna Jeanette HERMANIDES.
Gehuwd met Hermanus HEINRICHS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Menno HEINRICHS, geboren te Delft, overleden op 09-02-1948 te Delft, 1 dag oud.

XI.112    Rienk Sjoerd JAARSMA, zoon van Everhardus Mennes JAARSMA (zie X.81) en Johanna Jeanette HERMANIDES.
Gehuwd met Everdina Wilhelmina SPREY, overleden te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke JAARSMA, geboren te Hilversum.
   2.  Sjoerd Rienk JAARSMA, geboren te Hilversum.
   3.  Jetse JAARSMA, geboren te Hilversum.

X.83    Samuel JAARSMA, geboren op 22-09-1900 te Sneek, overleden te Hilversum, begraven te Hilversum (Bosdrift) op 88-jarige leeftijd, zoon van Samuel JAARSMA (zie IX.53) en Petronella OUWENBROEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-08-1925 te Hilversum met Antonia Clasina Wilhelmina BUIJS, geboren op 21-10-1905 te Renkum, begraven te Hilversum (Bosdrift) op 95-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elly JAARSMA, overleden op 11-09-1944 op 18-jarige leeftijd, begraven te Hilversum (Bosdrift).
   2.  Hetty JAARSMA (zie XI.118).
   3.  Sam JAARSMA (zie XI.119).
   4.  Lieke JAARSMA, geboren te Hilversum.

XI.118    Hetty JAARSMA, dochter van Samuel JAARSMA (zie X.83) en Antonia Clasina Wilhelmina BUIJS.
Gehuwd te Hilversum met Frederik Habbo de GROOT, geboren te Wormerveer, overleden te Colmschate.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke Margreetje de GROOT, geboren te Hoorn.
Gehuwd te Beetsterzwaag met Douglas William MARSHALL, geboren te Provo, Utah, USA.
   2.  Maaike Froukje de GROOT, geboren te Heerenveen.
Partner is Rudi MUSKEE.
   3.  Nienke Heleentje de GROOT, geboren te Groningen.
Gehuwd met Albert VEENSTRA.
   4.  Frederik Habbo Bart de GROOT, geboren te Groningen.
Gehuwd met Andrea WINDAUS.

XI.119    Sam JAARSMA, geboren te Hilversum, zoon van Samuel JAARSMA (zie X.83) en Antonia Clasina Wilhelmina BUIJS.
Gehuwd te Gorinchem met Magda R. WANSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Annamarie JAARSMA, geboren te Kortenhoef.
   2.  Sam JAARSMA.

X.85    Johan JAARSMA, geboren op 13-10-1902 te Sneek, overleden te Arnhem, gecremeerd te Dieren, zoon van Samuel JAARSMA (zie IX.53) en Petronella OUWENBROEK.
Gehuwd te Hilversum met Johanna Eliabeth Carolina FRUITHOF, geboren te Hilversum, overleden te Lochem, begraven te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Johan JAARSMA (zie XI.122).
   2.  Allard Edo JAARSMA (zie XI.124).

XI.122    Robert Johan JAARSMA, geboren te Arnhem, zoon van Johan JAARSMA (zie X.85) en Johanna Eliabeth Carolina FRUITHOF.
Gehuwd te Dordrecht met Marie Angelique Henriette BLUSSÉ van OUD-ALBLAS, dochter van Pieter BLUSSÉ van OUD-ALBLAS en Helena Johanna van STOOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reyer Joost JAARSMA (zie XII.124).
   2.  Hester Helena Johanna JAARSMA (zie XII.127).

XII.124    Reyer Joost JAARSMA, geboren te Cincinatti, Ohio, USA, zoon van Robert Johan JAARSMA (zie XI.122) en Marie Angelique Henriette BLUSSÉ van OUD-ALBLAS.
Gehuwd met Heidi Marie HILDEBRANDT, geboren te Cincinatti, Ohio.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Wilson JAARSMA, geboren te Claremont, NH.
   2.  Robert William JAARSMA, geboren te Claremont, NH.
   3.  Ella Kathryn JAARSMA, geboren te Claremont.
   4.  Chloe Elizabeth JAARSMA, geboren te Claremont, NH.

XII.127    Hester Helena Johanna JAARSMA, geboren te Cincinetti, Ohio, dochter van Robert Johan JAARSMA (zie XI.122) en Marie Angelique Henriette BLUSSÉ van OUD-ALBLAS.
Gehuwd met Jeffrey Gordon HEMMETT, geboren te Glenn Falla, NY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gordon HEMMETT, geboren te Burlington, VT.
   2.  Marin Elizabeth HEMMETT, geboren te Burlington, VT.

XI.124    Allard Edo JAARSMA, geboren te Arnhem, zoon van Johan JAARSMA (zie X.85) en Johanna Eliabeth Carolina FRUITHOF.
Gehuwd te Almen met Maria Wilhelmina Petronella UBBINK, geboren te Doesburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ernst Mennes JAARSMA, geboren te Den Haag.
   2.  David Johan JAARSMA, geboren te Leidschendam.
   3.  Roeland Allard JAARSMA, geboren te Leiden.

IX.56    Antje JAARSMA, geboren op 07-02-1877 te Sneek, overleden op 20-09-1953 te Hilversum op 76-jarige leeftijd, dochter van Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21) en Jantje Botes BOTINGA.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09-02-1905 te Amsterdam, gescheiden na 14 jaar op 26-05-1919 te Batavia (Ned. Indië) van Cornelis Gerardus WEMMERSLAGER van SPARWOUDE, geboren op 05-08-1875 te Banjoemas, Ned Indië, zoon van Cornelis Gerrit WEMMERSLAGER van SPARWOUDE en Wilhelmina Martine BAKKES.
Gehuwd (2) met N OUWENBROEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Gerard WEMMERSLAGER van SPARWOUDE, geboren op 11-06-1907 te Hilversum.
   2.  Jan Bernard WEMMERSLAGER van SPARWOUDE, geboren te Chirebon, Java, Ned.Indië, overleden te Hilversum.

IX.67    Pieternella JAARSMA, geboren op 19-09-1884 te Sneek, dochter van Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21) en Jantje Botes BOTINGA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-09-1911 te Hilversum met Cornelius Sigismundus Hendericus WESTENBERG, 26 jaar oud, geboren op 07-12-1884 te Enschede, zoon van François Wilhelm WESTENBERG en Elisabeth Mechteld Louise RIBBIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Johanna Egberdina WESTENBERG, geboren te Voorburg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-07-1933 te Overveen met Leonard Jospehus Lubertus WITTOP KONING, 28 jaar oud, geboren op 12-05-1905 te Amsterdam.
   2.  François Cornelis WESTENBERG, geboren te Ginneken.
Gehuwd te Rotterdam met Maria Jacoba van der MINNE, geboren te Rotterdam.

IX.69    Neeltje JAARSMA, geboren op 05-01-1886 te Sneek, overleden op 29-08-1957 te Breda op 71-jarige leeftijd, dochter van Everhardus Mennes JAARSMA (zie VIII.21) en Jantje Botes BOTINGA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-09-1916 te Den Haag met Johannes Jans BEINTEMA, geboren op 27-03-1880 te Engwierum, overleden te Breda, zoon van Jan Johannes BEINTEMA en Aukje Eesges BOTMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  C. BEINTEMA.
Gehuwd met J.D. GUNNUNG.
   2.  J.J.D. BEINTEMA.

VIII.24    Douwe Heyes JAARSMA, geboren op 03-11-1846 te Sneek, overleden op 29-03-1875 te Utrecht op 28-jarige leeftijd, zoon van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-01-1874 te Utrecht met Eelkjen Taedes ABMA, 24 jaar oud, geboren op 21-02-1849 te Folsgare, overleden op 28-02-1929 te Sneek op 80-jarige leeftijd, begraven te Sneek, dochter van Taede Ruurds ABMA en Minke BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Egberdina Hester JAARSMA, geboren op 04-12-1874 te Utrecht, overleden op 22-05-1875 te Sneek, 169 dagen oud.

VIII.27    Tjeerdje JAARSMA, geboren op 15-05-1848 te Sneek, overleden op 04-03-1918 te Haarlem op 69-jarige leeftijd, dochter van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1878 te Sneek met Lykele Wieger BOERSMA, 21 jaar oud, geboren op 16-11-1856 te Oostdongeradeel, overleden op 23-05-1910 te Haarlem op 53-jarige leeftijd, zoon van Douwe BOERSMA en Wytske Lykeles HELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietske BOERSMA, geboren op 05-03-1879 te Leeuwarden.
   2.  Heye Douwe BOERSMA, geboren op 11-08-1881 te Leeuwarden.
   3.  Heye Douwe BOERSMA, geboren op 31-12-1883 te Leeuwarden.
   4.  Egberdina Hester BOERSMA, geboren op 10-02-1889 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-06-1920 te Haarlem met Nicolaas Gerardus BOONDERS, geboren 1880 te Harlemmermeer.

VIII.28    Durk JAARSMA, geboren op 22-04-1850 te Sneek, overleden op 14-09-1915 te Putten op 65-jarige leeftijd, zoon van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-06-1880 te Utrecht met Theodora Wilhelmina van der PUT, gedoopt 1873 te Amersfoort, dochter van Theodorus Wilhelmus van der PUT en Everarda NIESZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Johannes JAARSMA (zie IX.76).

IX.76    Dirk Johannes JAARSMA, geboren op 06-10-1884 te Utrecht, zoon van Durk JAARSMA (zie VIII.28) en Theodora Wilhelmina van der PUT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-02-1911 te Amsterdam met Hermina Johanna MEEUWISSEN, 24 jaar oud, geboren op 21-09-1886 te Baarn, dochter van Leonardus Johannes MEEUWISSEN en Antje RADEMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Anna JAARSMA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met ? Jacobus Johannes HOOGGREEF.
   2.  Leonardus Johannes JAARSMA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd op 4-jarige leeftijd op 12-03-1917 te Amsterdam met Wilhelmina Johanna DIJKSTRA, geboren te Amsterdam.
   3.  Dirk Johannes JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden op 03-05-1918 te Amsterdam, 255 dagen oud.
   4.  Dirk Johannes JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden op 07-06-1924 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.

VIII.30    Reitze JAARSMA, geboren op 24-10-1851 te Sneek, overleden op 14-06-1929 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd, zoon van Heye Jans JAARSMA (zie VII.5) en Egberdina Hester SANTEÉ.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-06-1880 te Alkmaar met Barbertje LEM, 28 jaar oud, geboren op 09-10-1851 te Kattendijke, overleden op 10-03-1882 te Lollum, Wonseradeel op 30-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Willem LEM en Marretje BAKKER.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 04-05-1899 te Gaasterland met Jeltje COEVOET, 23 jaar oud, geboren op 25-12-1875 te Balk (Gaasterland), overleden op 01-05-1952 te Delft op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptist COEVOET en Hylkjen Taekes THEEKENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloze dochter JAARSMA, geboren 1882, overleden op 04-02-1882 te Lollum, Wonselaardeel.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johanna Hieke JAARSMA, geboren op 07-08-1900 te Balk (Gaasterland), overleden na 1951 te Delft?
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1924 te Maasland met Klaas van den DOOL, 33 jaar oud, geboren op 21-11-1890 te Delft, overleden op 17-06-1951 te Delft op 60-jarige leeftijd, zoon van Martinus van den DOOL en Elisabeth VERBOOM.
   3.  Bertha C. JAARSMA.
Gehuwd met G.W. NAVIS.

VII.9    Pieter Jans JAARSMA, geboren op 23-04-1819 te Koudum (Hemelumer Olderferd), overleden op 13-09-1908 te Groningen op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-11-1845 te Sneek met Lieuwkjen de RUITER, 20 jaar oud, geboren op 13-01-1825 te Sneek, overleden op 18-11-1902 te Groningen op 77-jarige leeftijd, dochter van Geert Jans de RUITER en Fokjen Bouwes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JAARSMA (zie VIII.38).
   2.  Geert JAARSMA, geboren op 05-11-1848 te Leeuwarden, overleden voor 1902.
   3.  Wiebe JAARSMA, geboren op 13-02-1851 te Leeuwarderadeel, overleden op 24-11-1859 te Huizum op 8-jarige leeftijd.
   4.  Fokje JAARSMA, geboren op 14-04-1853 te Huizum, Leeuwarderadeel, overleden op 16-10-1940 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1940 te Huizum.
   5.  Douwe JAARSMA, geboren op 22-10-1855 te Leeuwarderadeel, overleden op 31-08-1876 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd.
   6.  Jeltje JAARSMA, geboren op 07-11-1857 te Huizum, Leeuwarderadeel, overleden op 16-07-1944 te Huizum op 86-jarige leeftijd.
   7.  Wiepkje JAARSMA, geboren op 06-10-1860 te Schrans bij Leeuwarden, Leeuwarderadeel, overleden op 04-05-1862 te Schrans bij Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   8.  Wiebe JAARSMA (zie VIII.46).

VIII.38    Jan JAARSMA, geboren op 12-10-1846 te Huizum (Leeuwarderadeel), zoon van Pieter Jans JAARSMA (zie VII.9) en Lieuwkjen de RUITER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-1872 te Utingeradeel, gescheiden na 5 jaar op 17-01-1878 te Leeuwarden van Neeltje Pieters SPEERSTRA, geboren op 24-12-1851 te Akkrum, Utingeradeel, dochter van Pieter Hantjes SPEERSTRA en Trijntje Wouters van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter / Peter John JAARSMA (zie IX.83).
   2.  Trijntje Agnietje / Tiena JAARSMA, geboren op 04-05-1874 te Akkrum (Utingeradeel).

IX.83    Pieter / Peter John JAARSMA, geboren op 16-02-1873 te Franeker, overleden op 29-11-1957 te Solano, USA op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan JAARSMA (zie VIII.38) en Neeltje Pieters SPEERSTRA.
Gehuwd ca 1897 met Annie PETERSON, geboren op 24-04-1878 te Nederland, overleden op 09-08-1956 te Solano op 78-jarige leeftijd, dochter van PETERSON en HUNSIMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nellie JAARSMA, geboren 1898.
   2.  Jennie JAARSMA, geboren 1900.
   3.  Sadie JAARSMA, geboren op 30-07-1901 te New Jersey, overleden te Marlborough, Middlesex. MA.
   4.  Peter JAARSMA, geboren op 07-01-1907 te New York, overleden te Fair Lawn, Bergen, NJ.
Gehuwd met Agnes, geboren 1905 te New Jersey.
   5.  Alice JAARSMA (zie X.112).
   6.  Anne JAARSMA (zie X.114).
   7.  Walter Peter JAARSMA (zie X.115).

X.112    Alice JAARSMA, geboren te New Jersey, overleden te Solano, California , USA, begraven te Vallejo, Solana op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter / Peter John JAARSMA (zie IX.83) en Annie PETERSON.
Gehuwd met Harry Julius BUSSELEN, geboren op 10-05-1908 te Alabama, overleden te Vallejo, Solana, CA, begraven te Vallejo op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harold Peter BUSSELEN.
Gehuwd met Linda Louise KEAY.
   2.  Carol Annemarie BUSSELEN.

X.114    Anne JAARSMA, geboren te New Jersey, overleden te Solano, California, USA, begraven te Vallejo, Solano op 78-jarige leeftijd, dochter van Pieter / Peter John JAARSMA (zie IX.83) en Annie PETERSON.
Gehuwd met Edward Millard CLARK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ramona Rae CLARK.

X.115    Walter Peter JAARSMA, geboren te New Jersey, overleden te Fairfild, Solano, California, USA, begraven te Fairfield op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter / Peter John JAARSMA (zie IX.83) en Annie PETERSON.
Gehuwd voor de kerk te Sonoma met Gladys Marie MEYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Peter JAARSMA (zie XI.130).

XI.130    Louis Peter JAARSMA, geboren te Solano, California, USA, zoon van Walter Peter JAARSMA (zie X.115) en Gladys Marie MEYER.
Gehuwd (1) te California met Marcia B CROSSLAND.
Gehuwd (2) te California, gescheiden yes te Sonoma, California van Eve Lind ZAMBONI.
Partner is Charlene A TUHEY.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trust JAARSMA.
Uit het derde huwelijk:
   2.  Peter John JAARSMA (zie XII.131).

XII.131    Peter John JAARSMA, geboren te Contra Nosta, California, USA, zoon van Louis Peter JAARSMA (zie XI.130) en Charlene A TUHEY.
Gehuwd te Gridley, gehuwd voor de kerk te Gridley met Machelle Bonet ROCHA, dochter van Joseph Leonard ROCHA en Dorothy GRADLY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter John JAARSMA.
   2.  Jason JAARSMA.
   3.  Kevin JAARSMA.

VIII.46    Wiebe JAARSMA, geboren op 09-04-1863 te Huizum, overleden op 21-01-1946 te Huizum op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jans JAARSMA (zie VII.9) en Lieuwkjen de RUITER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1889 te Baarderadeel met Iekje DOUMA, 20 jaar oud, geboren op 16-08-1868 te Tjalhuizum (Wymbritseradeel), dochter van Atze DOUMA en Maaike SIJPERDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Atze JAARSMA, geboren op 05-04-1890 te Huizum, Leeuwarderadeel, overleden op 21-05-1909 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd.
   2.  Jentje Douwe JAARSMA, geboren op 02-07-1893 te Huizum, Leeuwarderadeel, overleden op 27-01-1894 te Schrans, Huizum, 209 dagen oud.
   3.  Jentje Douwe JAARSMA (zie IX.88).
   4.  Lieuwkje JAARSMA, geboren op 27-08-1897 te Schrans, Leeuwarderadeel.

IX.88    Jentje Douwe JAARSMA, geboren op 04-05-1896 te Huizum, Leeuwarderadeel, zoon van Wiebe JAARSMA (zie VIII.46) en Iekje DOUMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-11-1925 te Zwolle met Grietje de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 21-09-1897 te Norg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Piet JAARSMA, geboren te Staphorst, overleden te Nederhorst den Berg, gecremeerd te Lelystad.
Gehuwd met Margreet.
   2.  Gerard Jan JAARSMA (zie X.119).

X.119    Gerard Jan JAARSMA, geboren te Staphorst, overleden te Amstelveen, begraven te Apeldoorn, zoon van Jentje Douwe JAARSMA (zie IX.88) en Grietje de VRIES.
Gehuwd met A.J. MILLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Mark JAARSMA.
   2.  Ingrid Marijke JAARSMA.

VII.12    Yfke Jans JAARSMA, geboren op 03-01-1821 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 21-02-1856 te Oostdongeradeel op 35-jarige leeftijd, dochter van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1847 te Oostdongeradeel met Willem Klazes WEILAND, 27 jaar oud, geboren op 26-11-1819 te Kollum, overleden op 16-01-1887 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd, zoon van Klaas Aukes WEILAND en Sibbeltje Pieters KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter WEILAND, geboren op 01-02-1848 te Ee (Oostdongeradeel).
   2.  Jan WEILAND (zie VIII.49).
   3.  Sibbeltje WEILAND, geboren op 12-05-1853 te Ee (Oostdongeradeel), overleden op 19-01-1924 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Menaldumadeel met Klaas Rommerts van der WAGEN, geboren 1847 te Marssum.
   4.  levenloos kind WEILAND, geboren op 19-02-1856 te Oostdongeradeel, overleden op 19-02-1856 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

VIII.49    Jan WEILAND, geboren op 11-07-1850 te Oostdongeradeel, overleden op 14-11-1917 te Oostdongeradeel op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem Klazes WEILAND en Yfke Jans JAARSMA (zie VII.12).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1878 te Oostdongeradeel met Petronella Wilhelmina JAARSMA, 22 jaar oud, geboren op 16-10-1855 te Oostdongeradeel, overleden op 25-11-1938 te Oostdongeradeel op 83-jarige leeftijd, dochter van Willem JAARSMA en Trijntje Willems BRAAKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje WEILAND, geboren op 12-05-1879 te Ee (Oostdongeradeel).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Oostdongeradeel met Willem VERMOEN.
   2.  Yfke WEILAND, geboren op 24-06-1881 te Ee (Oostdongeradeel).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Dantumadeel met Pier Jelders, overleden voor 1694.
   3.  Willem WEILAND, geboren op 01-05-1883 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-04-1905 te Tietjerksteradeel met Pietje RINSEMA, geboren 1885 te Aengwirden.
   4.  Sibbeltje WEILAND, geboren op 06-12-1888 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-05-1915 te Oostdongeradeel met Metje Janse VERBERK.
   5.  Aaltje WEILAND, geboren op 26-02-1893 te Ee, Oostdongeradeel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-01-1915 te Dantumadeel, gescheiden na 12 jaar op 19-05-1927 te Leeuwarden van Luitzen DANTUMA, geboren te Driesum.

VII.14    Baukje JAARSMA, geboren op 28-12-1822 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 11-12-1906 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1851 te Oostedongeradeel met Jan Klazes SMEDING, 36 jaar oud, geboren op 11-12-1814 te Ee (Westdongeradeel), overleden op 18-02-1871 te Menaldumadeel op 56-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jans SMEDING en Goikjen Pieters MEINDERTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans SMEDING, geboren op 15-07-1852 te Ee, Oostedongeradeel.
   2.  Jeltje Jans SMEDING, geboren op 11-12-1853 te Ee, Oostdongeradeel, overleden op 08-01-1912 te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd.
   3.  Klaas Jans SMEDING, geboren op 06-07-1855 te Ee, Oostdongeradeel, overleden op 12-12-1931 te Princenhage op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-06-1890 te Schiermonnikoog met Grietje Luitjen TEENSMA, 23 jaar oud, geboren op 23-09-1866 te Schiermonnikoog, dochter van Jan Jans TEENSMA en Margretha Elisabeth ELDERTS.

VII.17    Trijntje Jans JAARSMA, geboren op 01-09-1827 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 19-01-1917 te Rauwerd op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan Dirks JAARSMA (zie VI.1) en Jeltje Heerings STEENSTRA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-09-1853 te Menaldumadeel met Rienk Aukes STELLINGWERF, 39 jaar oud, geboren op 18-11-1813 te Nijland (Wymbritseradeel), overleden op 21-11-1859 te Rauwerderhem op 46-jarige leeftijd, zoon van Auke Ymes STELLINGWERF en Lijsbert Rienks SYBRANDY.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 11-05-1863 te Rauwerderhem met Sybren Pieters ZWART, 47 jaar oud, geboren op 14-04-1816 te Warga, marie Roordahuizen (Idaarderadeel), overleden op 30-05-1882 te Rauwerderhem op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter Gerbens ZWART en Lijsbert Teunis KOOISTRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jeltje STELLINGWERF, geboren op 09-12-1856 te Menaldumadeel, overleden op 05-02-1938 te Rauwerderhem op 81-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter ZWART, geboren op 12-02-1864 te Rauwerderhem.
   3.  Berber ZWART, geboren op 20-03-1865 te Rauwerderhem, overleden op 22-11-1882 te Rauwerderhem op 17-jarige leeftijd.
   4.  Yfke ZWART, geboren op 03-07-1867 te Poppingawier, Rauwerderhem, overleden op 14-04-1931 te Rauwerderhem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-08-1896 te Hemelumer Oldeferd met Albert ALBERDA, 31 jaar oud, geboren op 03-08-1865 te Morra, Oostdongeradeel.

VI.4    Trijntje Dirks JAARSMA, geboren op 17-10-1792 te Koudum, gedoopt op 04-11-1792 te Koudum, overleden op 29-07-1819 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jans JAARSMA en Yfke Willems JAARSMA (zie V.8).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1815 te Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum) met Gerlof Hendriks WALSTRA, 24 jaar oud, geboren op 19-06-1790 te Hemelumer Oldeferd, gedoopt op 04-07-1790 te Oudega en Kolderwolde, overleden op 30-04-1822 te Hemelumer Oldeferd op 31-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Ypes WALSTRA en Yke Gerlofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yfke WALSTRA (zie VII.21).
   2.  Hendrik WALSTRA, geboren op 30-07-1817 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-03-1840 te Koudum op 22-jarige leeftijd.
   3.  Ykke WALSTRA, geboren op 17-01-1819 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 12-05-1842 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-05-1840 te Hemelumer Oldeferd met Sipke Jarigs ZELDENRUST, 24 jaar oud, geboren op 17-11-1815 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 10-12-1897 te Hemelumer Oldeferd op 82-jarige leeftijd.

VII.21    Yfke WALSTRA, geboren op 29-12-1815 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 18-08-1882 te Hemelumer Oldeferd op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerlof Hendriks WALSTRA en Trijntje Dirks JAARSMA (zie VI.4).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-06-1835 te Hemelumer Oldeferd met Jacob Doedes SCHAPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jacobs SCHAPER (zie VIII.63).

VIII.63    Geertje Jacobs SCHAPER, geboren op 15-11-1841 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 17-02-1880 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 38-jarige leeftijd, dochter van Jacob Doedes SCHAPER en Yfke WALSTRA (zie VII.21).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-11-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Dirk Jurjens JAARSMA, 23 jaar oud (zie VII.42).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind JAARSMA, geboren op 15-10-1863, overleden op 05-10-1863 te Hemelumer Oldeferd.
   2.  Jurjen Durks JAARSMA, geboren op 01-02-1865 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-02-1876 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 11-jarige leeftijd.
   3.  Trijntje JAARSMA (zie IX.101).
   4.  Jacob Durks JAARSMA (zie IX.102).
   5.  levenloos kind JAARSMA, geboren op 11-03-1873, overleden op 11-03-1873 te Hemelumer Oldeferd, 0 dagen oud.
   6.  Jurjen Durks JAARSMA, geboren op 08-05-1877 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 16-08-1878 te Hemelumer Oldeferd op 1-jarige leeftijd.
   7.  Jeltje Durks JAARSMA (zie IX.107).

IX.101    Trijntje JAARSMA, geboren op 29-09-1867 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 12-08-1948 te Witmarsum op 80-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1948 te Witmarsum, dochter van Dirk Jurjens JAARSMA (zie VII.42) en Geertje Jacobs SCHAPER (zie VIII.63).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1889 te Hemelumer Oldeferd met Pieter Pieters STRAATSMA, 25 jaar oud, geboren op 13-09-1863 te Witmarsum, Wonselaardeel, overleden op 09-01-1934 te Witmarsum op 70-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum, zoon van Pieter Pieters STRAATSMA en Antje Jogchums SEEKLES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje STRAATSMA, geboren op 19-03-1890 te Wonseradeel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1911 te Wonseradeel met Jan Aukes KOOISTRA, geboren 1890 te Witmarsum.
   2.  Pieter Jogchem STRAATSMA, geboren op 28-12-1891 te Wonseradeel.
Gehuwd met T. BANGMA.
   3.  Durk STRAATSMA, geboren op 28-11-1893 te Wonseradeel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-09-1921 te Noorddijk met Jacoba Anna LUITJENS, geboren 1896 te Adorp, dochter van Broiel LUITJENS en Anje STOLLENGA.
   4.  Jogchum STRAATSMA, geboren op 09-09-1896 te Wonseradeel, overleden op 12-11-1935 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1935 te Leeuwarden.
Gehuwd met Iek DEKKER, geboren op 26-05-1902 te Leeuwarderadeel.
   5.  Jacob Jurjen STRAATSMA, geboren op 16-09-1902 te Wonseradeel, overleden op 15-01-1948 te Giethoorn op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd met Trijntje WIJNSTRA.

IX.102    Jacob Durks JAARSMA, geboren op 12-02-1870 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-11-1925 te Zutphen op 55-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1925 te Steenderen, zoon van Dirk Jurjens JAARSMA (zie VII.42) en Geertje Jacobs SCHAPER (zie VIII.63).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-03-1905 te Steenderen met Petronella Lamberta WUNDERINK, geboren op 28-12-1881 te Steenderen, overleden te Vries, dochter van Peter Gerrit Jan WUNDERINK en Lammertjen POLMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk JAARSMA (zie X.131).
   2.  Jacob JAARSMA (zie X.133).

X.131    Durk JAARSMA, geboren te Steenderen, overleden te Vries, zoon van Jacob Durks JAARSMA (zie IX.102) en Petronella Lamberta WUNDERINK.
Gehuwd te Akkrum met Tietje OENEMA, geboren te Akkrum, overleden te Vries, dochter van G.W. OENEMA en Anne VISBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje JAARSMA (zie XI.137).
   2.  Petronella JAARSMA (zie XI.139).
   3.  Jacob Durk JAARSMA (zie XI.140).
   4.  Gooitzie JAARSMA (zie XI.143).

XI.137    Antje JAARSMA, geboren te Wachtum, dochter van Durk JAARSMA (zie X.131) en Tietje OENEMA.
Gehuwd te Vries met Henk van DELDEN, geboren te Foxhol.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda Tytia Zwantina van DELDEN (zie XII.135).
   2.  Casandra Aukiena Antje van DELDEN (zie XII.137).
   3.  Ingrid Petronella Zwaantje van DELDEN (zie XII.139).

XII.135    Jolanda Tytia Zwantina van DELDEN, geboren te Hoogezand, dochter van Henk van DELDEN en Antje JAARSMA (zie XI.137).
Gehuwd met Harm KRUISSEL, geboren te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claudia KRUISSEL, geboren te Eindhoven.
   2.  Melanie KRUISSEL, geboren te Eindhoven.

XII.137    Casandra Aukiena Antje van DELDEN, geboren te Hoogezand, dochter van Henk van DELDEN en Antje JAARSMA (zie XI.137).
Gehuwd met Anne BOER, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chantal BOER, geboren te Dedemsvaart.
   2.  Jordy BOER, geboren te Dedemsvaart.
   3.  Kevin BOER, geboren te Dedemsvaart.
   4.  Carly BOER, geboren te Dedemsvaart.

XII.139    Ingrid Petronella Zwaantje van DELDEN, geboren te Hoogezand, dochter van Henk van DELDEN en Antje JAARSMA (zie XI.137).
Partner is Olaf van MIL, geboren te Bussum.
Uit deze relatie:
   1.  Desiree van MIL, geboren te Emmen.
   2.  Roy Narte van MIL.

XI.139    Petronella JAARSMA, geboren te Wachtum, dochter van Durk JAARSMA (zie X.131) en Tietje OENEMA.
Gehuwd te Amstelveen met Hans van DIJK, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph Roger van DIJK (zie XII.140).
   2.  Dagmar Djura van DIJK (zie XII.143).

XII.140    Ralph Roger van DIJK, geboren te Schagen, zoon van Hans van DIJK en Petronella JAARSMA (zie XI.139).
Gehuwd met Beatriz AVLA, geboren te Colombia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zoe Zanaida van DIJK, geboren te Ankum (Duitsland).
   2.  Noah Nestor van DIJK, geboren te Schagen.

XII.143    Dagmar Djura van DIJK, geboren te Schagen, dochter van Hans van DIJK en Petronella JAARSMA (zie XI.139).
Gehuwd met Michael KRIJNEN, geboren te Schagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ramon KRIJNEN, geboren te Spanbroek.
   2.  Kim KRIJNEN, geboren te Spanbroek.

XI.140    Jacob Durk JAARSMA, geboren te Bunne, gem. Vries, zoon van Durk JAARSMA (zie X.131) en Tietje OENEMA.
Gehuwd te Peize met Warna Fokkelina DOUWES, geboren te Peize.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jos Jacob JAARSMA (zie XII.144).
   2.  Rik Durk JAARSMA, geboren te Assen.

XII.144    Jos Jacob JAARSMA, geboren te Assen / Zeijen, zoon van Jacob Durk JAARSMA (zie XI.140) en Warna Fokkelina DOUWES.
Gehuwd met Hilda MARTENS, geboren te Gieten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danique JAARSMA, geboren te Assen / Zeijen.
   2.  Bas JAARSMA, geboren te Zeijen, gem. Tynaarlo.

XI.143    Gooitzie JAARSMA, geboren te Bunne, gem. Vries, dochter van Durk JAARSMA (zie X.131) en Tietje OENEMA.
Gehuwd te Vries met Frank BERLIJN, geboren te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elwin Tjard BERLIJN, geboren te Gouda.
   2.  Jasper Bart BERLIJN, geboren te Oosterhout.

X.133    Jacob JAARSMA, geboren te Steenderen, overleden te Pretoria, Zuid Afrika, zoon van Jacob Durks JAARSMA (zie IX.102) en Petronella Lamberta WUNDERINK.
Gehuwd te Zuidhorn met Alide Geessiene KALK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magda Petra JAARSMA (zie XI.145).
   2.  Jacob Jurjen JAARSMA (zie XI.146).
   3.  Durk JAARSMA (zie XI.148).
   4.  Petra Magda JAARSMA (zie XI.151).
   5.  Gesina Jantina JAARSMA (zie XI.154).
   6.  Gezina Jantina JAARSMA.

XI.145    Magda Petra JAARSMA, geboren te Berlikum, dochter van Jacob JAARSMA (zie X.133) en Alide Geessiene KALK.
Gehuwd met Willem GAZENDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alide Liesl GAZENDAM (zie XII.150).
   2.  Nargaretha Annelise GAZENDAM (zie XII.152).
   3.  Wilma GAZENDAM.
Gehuwd met Ike HEINS.
   4.  Willem GAZENDAM (zie XII.155).

XII.150    Alide Liesl GAZENDAM, dochter van Willem GAZENDAM en Magda Petra JAARSMA (zie XI.145).
Gehuwd met Pieter Willem Adriaan van der MERWE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiaan van der MERWE.
   2.  Peru van der MERWE.

XII.152    Nargaretha Annelise GAZENDAM, dochter van Willem GAZENDAM en Magda Petra JAARSMA (zie XI.145).
Gehuwd met Casper Johannes KASSELMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdi KASSELMAN.
   2.  Danielle KASSELMAN.
   3.  Lane KASSELMAN.

XII.155    Willem GAZENDAM, zoon van Willem GAZENDAM en Magda Petra JAARSMA (zie XI.145).
Gehuwd met Maralee BARNARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Megan GAZENDAM.

XI.146    Jacob Jurjen JAARSMA, geboren te Berlikum, zoon van Jacob JAARSMA (zie X.133) en Alide Geessiene KALK.
Gehuwd te Potchefstroom, RSA met Sophia Maria GROBLER, geboren te Rustenburg, RSA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mari JAARSMA (zie XII.158).
   2.  Alide JAARSMA, geboren te Potchefstroom, RSA.
   3.  Jacob JAARSMA, geboren te Potchefstroom, RSA.
Gehuwd te Clarens, Oranje Vrystaat, RSA met Minette de CLERK.
   4.  Cecilia JAARSMA, geboren te Potchefstroom, RSA.
   5.  Gordinou JAARSMA, geboren te Potchefstroom, RSA.

XII.158    Mari JAARSMA, geboren te Potchefstroom, RSA, dochter van Jacob Jurjen JAARSMA (zie XI.146) en Sophia Maria GROBLER.
Gehuwd te Apple Cross, Scotland met Gerhard UECKERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard UECKERMAN, geboren te Londen, UK.

XI.148    Durk JAARSMA, geboren te Berlikum, zoon van Jacob JAARSMA (zie X.133) en Alide Geessiene KALK.
Gehuwd met Elaine SCHUTTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dulaine JAARSMA.
Gehuwd met Johan STANDER.
   2.  Ilze-meri JAARSMA.
Gehuwd met Ettiene COETZEE.
   3.  Durk Jacob JAARSMA, geboren te Makikeng, South Africa.

XI.151    Petra Magda JAARSMA, geboren te Sloten, dochter van Jacob JAARSMA (zie X.133) en Alide Geessiene KALK.
Gehuwd (1) met WAIT.
Gehuwd (2) te South Africa met Herman LEMMER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolene WAIT.
Gehuwd met Carel Van Der MERWE.

XI.154    Gesina Jantina JAARSMA, dochter van Jacob JAARSMA (zie X.133) en Alide Geessiene KALK.
Gehuwd met Dave HAASBROEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charn HAASBROEK.
   2.  Simonne HAASBROEK.

IX.107    Jeltje Durks JAARSMA, geboren op 25-09-1879 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 12-07-1947 te Elst (Gld) op 67-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jurjens JAARSMA (zie VII.42) en Geertje Jacobs SCHAPER (zie VIII.63).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1905 te Hemelumer Oldeferd met Frederik Albartus PENNEKAMP, 32 jaar oud, geboren op 02-10-1872 te Hummelo en Keppel, overleden op 09-10-1937 te Arnhem op 65-jarige leeftijd, zoon van Peter Frederik PENNEKAMP en Aaltjen LUBBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk PENNEKAMP, geboren 1908 te Hummelo en Keppel, overleden op 06-08-1943 te Alexejewka (Oektaïne).

VI.10    Rutje(n) Dirks JAARSMA, geboren op 02-10-1799 te Koudum, gedoopt op 20-10-1799 te Koudum, overleden op 08-10-1868 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 69-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jans JAARSMA en Yfke Willems JAARSMA (zie V.8).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 05-10-1817 te Hemelumer Oldeferd met Thijs Cornelis de BOER, 21 jaar oud, geboren op 18-09-1796 te Koudum, overleden op 26-05-1855 te Koudum op 58-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Bouwes de BOER en Dirkjen Tysses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkjen de BOER, geboren op 06-09-1818 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 12-11-1834 te Hemelumer Oldeferd op 16-jarige leeftijd.
   2.  Bouwe de BOER, geboren op 21-04-1820 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-11-1838 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd.
   3.  Durk de BOER, geboren op 25-12-1821 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 28-02-1843 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd.
   4.  Trijntje de BOER, geboren op 19-05-1823 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-06-1826 te Hemelumer Oldeferd op 3-jarige leeftijd.
   5.  Kornelis de BOER, geboren op 02-12-1825 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 13-05-1826 te Hemelumer Oldeferd, 162 dagen oud.
   6.  Kornelis de BOER, geboren op 04-08-1827 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 16-04-1885 te Hemelumer Oldeferd op 57-jarige leeftijd.
   7.  Pieter de BOER, geboren op 08-03-1830 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 30-07-1892 te Koudum op 62-jarige leeftijd.
   8.  Willem de BOER, geboren op 30-07-1834 te Hemelumer Oldeferd.
   9.  Reinsk de BOER, geboren op 30-07-1834 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 23-10-1834 te Hemelumer Oldeferd, 85 dagen oud.
   10.  Rein de BOER, geboren op 02-08-1836 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 31-08-1854 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd.
   11.  Dirkje de BOER (zie VII.35).
   12.  Trijntje de BOER, geboren op 10-06-1840 te Hemelumer Oldeferd.

VII.35    Dirkje de BOER, geboren op 29-06-1838 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 11-08-1926 te Hemelumer Oldeferd op 88-jarige leeftijd, dochter van Thijs Cornelis de BOER en Rutje(n) Dirks JAARSMA (zie VI.10).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Gerlof Dirks JAARSMA, 22 jaar oud (zie VIII.7).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIII.7).
 
VI.11    Jurjen Dirks JAARSMA, geboren op 23-03-1803 te Koudum, gedoopt op 03-04-1803 te Koudum, overleden op 10-02-1847 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 43-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jans JAARSMA en Yfke Willems JAARSMA (zie V.8).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-05-1825 te Hemelumer Oldeferd met Eilk STERKENBURG, 19 jaar oud, geboren op 27-09-1805 te Ferwoude, Wonseradel, gedoopt op 03-11-1805 te Gaast/Ferwoude, overleden op 02-06-1832 te Workum op 26-jarige leeftijd, dochter van Ynse Hendriks STERKENBURG en Grietje Tjalkes de JONG.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-04-1833 te Hemelumer Oldeferd met Jeltjen Bottes BOUMA, 33 jaar oud, geboren op 18-09-1799 te Koudum, gedoopt op 29-09-1799 te Koudum, overleden op 15-01-1891 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 91-jarige leeftijd, dochter van Botte Jeljers BOUMA en Trijntie Andries van SOLKEMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yfke Jurjens JAARSMA (zie VII.38).
   2.  Ynze Jurjens JAARSMA (zie VII.40).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Dirk Jurjens JAARSMA (zie VII.42).

VII.38    Yfke Jurjens JAARSMA, geboren op 03-11-1826 te Hindelopen, overleden op 23-12-1903 te Wonseradeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Jurjen Dirks JAARSMA (zie VI.11) en Eilk STERKENBURG.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 26-04-1846 te Hemelumer Oldeferd met Johannes Oeges RUARDI, 25 jaar oud, geboren op 11-06-1820 te Sloten, overleden op 05-02-1858 te Sloten op 37-jarige leeftijd, zoon van Oege Johannes RUARDI en Feikjen Wybrens van der VAART.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 16-06-1864 te Wonseradeel met Monse Jelles POSTMA, 52 jaar oud, geboren op 11-02-1812 te Witmarsum, overleden op 28-03-1879 te Wonseradeel op 67-jarige leeftijd, zoon van Jelle Jelles POSMA en Moenskjen Monses POSTHUMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eelk Johannes RUARDI, geboren op 19-04-1847 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1868 te Wonseradeel met Fredrik VOLKERS, geboren 1835 te Leeuwarden.
   2.  Feikje Johannes RUARDI, geboren op 20-09-1848 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 17-03-1903 op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-05-1869 te Wonseradeel met Johannes WERKHOVEN, geboren 1842 te Kimsweerd.
   3.  Annigje Johannes RUARDI, geboren op 24-08-1850 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 12-07-1852 te Sloten op 1-jarige leeftijd.
   4.  Annigje Johannes RUARDI, geboren op 14-11-1852 te Sloten, overleden op 25-01-1855 te Sloten op 2-jarige leeftijd.
   5.  Oege Johannes RUARDI, geboren op 29-05-1855 te Sloten, overleden op 03-05-1856 te Sloten, 340 dagen oud.
   6.  Oege Johannes RUARDI, geboren op 30-12-1857 te Sloten, overleden op 25-03-1858 te Sloten, 85 dagen oud.

VII.40    Ynze Jurjens JAARSMA, geboren op 18-09-1829 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 19-12-1887 te Tjerkwerd, Wonseradeel op 58-jarige leeftijd, zoon van Jurjen Dirks JAARSMA (zie VI.11) en Eilk STERKENBURG.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-04-1850 te Wonseradeel met Antje Jurjens HUITINGA, 19 jaar oud, geboren op 11-08-1830 te Wonseradeel, overleden op 14-02-1900 te Kie, onder Franeker op 69-jarige leeftijd, dochter van Jurjem Jelles HUITINGA en Fettje Doekles TOLSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurjen Ynzes JAARSMA, geboren op 28-01-1851 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-05-1899 te Franeker op 48-jarige leeftijd.
   2.  Jelle JAARSMA (zie VIII.73).
   3.  Eelk Ynzes JAARSMA, geboren op 31-03-1855 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 01-08-1872 te Wonselaardeel op 17-jarige leeftijd.
   4.  Tettje Ynzes JAARSMA, geboren op 23-02-1858 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 28-10-1858 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, 247 dagen oud.
   5.  Tettje JAARSMA, geboren op 12-03-1860 te Wonseradeel, overleden op 01-09-1863 te Tjerkwerd, Wonseradeel op 3-jarige leeftijd.

VIII.73    Jelle JAARSMA, geboren op 21-10-1852 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 06-01-1930 te Bozum, Baarderadeeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Ynze Jurjens JAARSMA (zie VII.40) en Antje Jurjens HUITINGA.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 24-06-1905 te Franeker met Aukje van der BIJ, 48 jaar oud, geboren op 04-06-1857 te Akkerwoude, overleden op 24-11-1941 te Dantumadeel op 84-jarige leeftijd, dochter van Jelle Tjeerds van der BIJ en Tjitske Johannes HAAKMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje JAARSMA (zie IX.109).
   2.  Maria JAARSMA (zie IX.111).
   3.  Ynze Jurjen JAARSMA (zie IX.112).

IX.109    Antje JAARSMA, geboren op 05-04-1900 te Franeker, overleden te Appingedam, dochter van Jelle JAARSMA (zie VIII.73) en Aukje van der BIJ.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-08-1919 te Baarderadeel met IJsbrand HAAGSMA, 19 jaar oud, geboren op 31-10-1899 te Oosthem (Wymbritseradeel), overleden op 23-04-1951 op 51-jarige leeftijd, zoon van Gatze HAAGSMA en Jeltje GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  A. HAAGSMA.
Gehuwd met A.M. KLAVER.
   2.  J. HAAGSMA.
Gehuwd met O. HARTHOLT.
   3.  M. HAAGSMA.
Gehuwd met R.M. WIELEMA.
   4.  V.R.M. HAAGSMA.
Gehuwd met A. VISSER.
   5.  J.IJ. HAAGSMA.
Gehuwd met A. HOEKSTRA.
   6.  F.B. HAAGSMA.
Gehuwd met H. BUIST.
   7.  IJ. HAAGSMA.
Gehuwd met G. V.D.ZWAAL.
   8.  J.IJ.J. HAAGSMA.
Gehuwd met M. BAKKER.

IX.111    Maria JAARSMA, geboren op 26-08-1901 te Franeker, overleden te Tirns, begraven te Tirns, dochter van Jelle JAARSMA (zie VIII.73) en Aukje van der BIJ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1925 te Baarderadeel met Jan LEIJENAAR, geboren op 18-06-1900 te Leeuwarderadeel, overleden te Tirns.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle LEIJENAAR.
Gehuwd met Jantsje SCHAAP.
   2.  Douwe LEIJENAAR.
Gehuwd met M. JORRITSMA.
   3.  Tjerkje LEIJENAAR.
Gehuwd met TH van der LAAN.
   4.  Ynze Jurjen LEIJENAAR.
Gehuwd met J. VELDSTRA.
   5.  Aukje LEIJENAAR.
Gehuwd met Tj. MIEDEMA.

IX.112    Ynze Jurjen JAARSMA, geboren op 24-06-1905 te Bozum, overleden te Marrum, begraven te Marrum (kerkhof), zoon van Jelle JAARSMA (zie VIII.73) en Aukje van der BIJ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1930 te Bozum, gehuwd voor de kerk op 25-06-1930 te Bozum met Elisabeth Jacoba van OOSTEN, geboren op 03-10-1903, overleden te Marum, begraven te Marrum (kerkhof).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle IJnze JAARSMA (zie X.162).
   2.  Jannetje JAARSMA (zie X.165).

X.162    Jelle IJnze JAARSMA, geboren te Barendrecht, overleden te Wommels, begraven te Makkum, zoon van Ynze Jurjen JAARSMA (zie IX.112) en Elisabeth Jacoba van OOSTEN.
Gehuwd te Dordrecht met Geetrui Pieternella van der LEER, geboren te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda Gertrude JAARSMA, geboren te Franeker.
Gehuwd met Jan MEIJER.
   2.  Elisabeth Jannet JAARSMA (zie XI.159).
   3.  Ynze Jurjen JAARSMA (zie XI.160).
   4.  Nynke Arianna JAARSMA (zie XI.163).

XI.159    Elisabeth Jannet JAARSMA, geboren te Leeuwarden, dochter van Jelle IJnze JAARSMA (zie X.162) en Geetrui Pieternella van der LEER.
Gehuwd met Thijs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjo.
   2.  Justin.

XI.160    Ynze Jurjen JAARSMA, geboren te Dantumadeel, zoon van Jelle IJnze JAARSMA (zie X.162) en Geetrui Pieternella van der LEER.
Gehuwd te Koudum met Jantina Zwaantje KUITERT, geboren te Koudum, dochter van Jan Kuiter KUITERT en Klaaske BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jorieke JAARSMA.
   2.  Lynke JAARSMA.
   3.  Jildou JAARSMA.

XI.163    Nynke Arianna JAARSMA, geboren te Wonseradeel, dochter van Jelle IJnze JAARSMA (zie X.162) en Geetrui Pieternella van der LEER.
Gehuwd met Kees DIJKSTRA, zoon van Durk DIJKSTRA en Oetske TJEERDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke DIJKSTRA, geboren te Harlingen.

X.165    Jannetje JAARSMA, geboren te Barendrecht, dochter van Ynze Jurjen JAARSMA (zie IX.112) en Elisabeth Jacoba van OOSTEN.
Gehuwd met Hemme STEEN, zoon van Popke STEEN en Dieuwke BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lia STEEN (zie XI.165).
   2.  Nico STEEN.
Gehuwd met Herma.
   3.  Bert STEEN (zie XI.168).

XI.165    Lia STEEN, dochter van Hemme STEEN en Jannetje JAARSMA (zie X.165).
Gehuwd met Bert JASPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joricke JASPERS.

XI.168    Bert STEEN, zoon van Hemme STEEN en Jannetje JAARSMA (zie X.165).
Gehuwd met Gea.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda STEEN.
   2.  Ian STEEN.

VII.42    Dirk Jurjens JAARSMA, geboren op 15-12-1838 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 06-11-1915 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 76-jarige leeftijd, zoon van Jurjen Dirks JAARSMA (zie VI.11) en Jeltjen Bottes BOUMA.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 23-11-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Geertje Jacobs SCHAPER, 21 jaar oud (zie VIII.63).
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 20-10-1893 te Hemelumer Oldeferd met Kornelisje Roelofs DIJKSTRA, geboren 1861 te Nijega, Hemelumer Oldeferd, overleden op 30-01-1941 te Sneek, dochter van Roelof Jeens DIJKSTRA en Grietje Egberts van der MOLEN.
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.63).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Wiepkje JAARSMA, geboren op 10-06-1896 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Arum, begraven te Minnertsga.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-11-1926 te Arum met Lucas Petrus HIEMSTRA, geboren 1897, overleden te Arum, begraven te Minnertsga.

V.10    Beitske Willems, geboren 1767 te Koudum, gedoopt op 15-01-1767 te Koudum, dochter van Willem Gerbens (zie IV.4) en Trijntje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 28-05-1786 te Koudum met Ellert Sjouwes, overleden voor 1812, zoon van Sjouwe en Sijmk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Ellerts, geboren op 27-02-1787 te Koudum, gedoopt op 18-03-1787 te Koudum, overleden voor 1799.
   2.  Sjouwe Ellerts, geboren op 28-12-1788 te Koudum, gedoopt op 18-01-1789 te Koudum, overleden voor 1801.
   3.  Sijmk Ellerts, geboren op 19-10-1791 te Koudum, gedoopt op 30-10-1791 te Koudum, overleden voor 1796.
   4.  Willem Ellerts de BOER, geboren op 06-12-1793 te Koudum, gedoopt op 15-12-1793 te Koudum, overleden op 05-07-1869 te Hemelumer Oldeferd op 75-jarige leeftijd.
   5.  Siemk Ellerts de BOER, geboren op 28-08-1796 te Koudum, gedoopt op 04-09-1796 te Koudum, overleden voor 1807.
   6.  Trijntjen Elllerts de BOER, geboren op 29-05-1799 te Koudum, gedoopt op 16-06-1799 te Koudum, overleden op 23-03-1825 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd.
   7.  Sjouwe Ellerts de BOER, geboren op 22-01-1801 te Koudum, gedoopt op 29-01-1801 te Koudum, overleden op 27-02-1870 te Hemelumer Oldeferd op 69-jarige leeftijd.
   8.  Eelke Ellerts de BOER, geboren op 01-07-1804 te Koudum, gedoopt op 15-07-1804 te Koudum, overleden voor 1811.
   9.  Sijmk Ellerts de BOER, geboren op 05-03-1807 te Koudum, gedoopt op 22-03-1807 te Koudum, overleden op 24-02-1885 te Hemelumer Oldeferd op 77-jarige leeftijd.

V.12    Hylkje Willems JONGSMA, geboren 1769, gedoopt op 07-05-1769 te Koudum, overleden op 12-06-1857 te Gaasterland, begraven op 12-06-1857 te Gaasterland, dochter van Willem Gerbens (zie IV.4) en Trijntje Pieters.
Gehuwd voor de kerk op 11-12-1791 te Hemelum met Otte Jans de JONG, overleden voor 1857.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan de JONG, geboren op 15-01-1793 te Bakhuizen, gedoopt op 03-02-1793 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, overleden op 18-11-1847 te Gaasterland op 54-jarige leeftijd.
   2.  Willem de JONG, geboren op 23-05-1795 te Bakhuizen, gedoopt op 06-04-1795 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, overleden op 09-09-1875 te Gaasterland op 80-jarige leeftijd.
   3.  Kornelis de JONG, geboren op 10-10-1797 te Bakhuizen, gedoopt op 29-10-1797 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, overleden op 22-06-1812 te Balk op 14-jarige leeftijd.
   4.  Pieter de JONG, geboren op 16-06-1800 te Hemelum, gedoopt op 06-07-1800 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, overleden op 08-11-1859 te Hemelumer Oldeferd op 59-jarige leeftijd.
   5.  Wiepkjen de JONG, geboren 1803 te Balk, overleden op 19-09-1828 te Weststellingerwerf.
   6.  Trijntje de JONG, geboren op 22-08-1805 te Balk, gedoopt op 08-09-1805 te Balk, overleden op 24-10-1861 te Gaasterland op 56-jarige leeftijd.
   7.  Gerben de JONG, geboren 1808 te Balk, overleden op 22-08-1856 te Wymbritseradeel.
   8.  Korneliske de JONG, geboren op 21-06-1814 te Balk, overleden op 05-04-1840 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd.

V.13    Gerben Willems JAARSMA, geboren op 22-12-1777 te Koudum, gedoopt op 28-12-1777 te Koudum, overleden op 25-09-1858 te Hemelumer Oldeferd op 80-jarige leeftijd, zoon van Willem Gerbens (zie IV.4) en Jast Thijsses.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-05-1798 te Koudum met Agnietje Dirks MOLENAAR, geboren 1770, gedoopt op 11-03-1770 te Oosterwolde, overleden op 21-12-1838 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Dirk Karstes MOLENAAR en Jezeltien ZIMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerbens JAARSMA, geboren op 28-03-1799 te Koudum, gedoopt op 14-04-1799 te Koudum, overleden op 01-09-1862 te Workum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 20-01-1832 te Hemelumer Oldeferd met Dieuwke Jans van NOORD[HUIS], 35 jaar oud, geboren op 11-02-1796 te Leeuwarden, gedoopt op 11-03-1796 te Leeuwarden, overleden op 03-03-1834 te Huizum, Leeuwarderadeel op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan van NOORD en Uilkje HABBEMA.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 03-09-1840 te Hemelumer Oldeferd met Fokeltje Binze van der WERF, 49 jaar oud, geboren op 23-01-1791 te Workum, gedoopt op 02-02-1791 te Workum, overleden op 20-04-1868 te Workum op 77-jarige leeftijd, dochter van Binse Durks van der WERF en Fettje Luitjens VISSER.
   2.  Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34).
   3.  Jarig Gerbens JAARSMA (zie VI.36).
   4.  Jan Gerbens JAARSMA (zie VI.38).
   5.  Jikke Gerbens JAARSMA (zie VI.41).

VI.34    Dirk Gerbens JAARSMA, geboren op 11-10-1800 te Koudum, gedoopt op 26-10-1800 te Koudum, overleden op 17-06-1865 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 64-jarige leeftijd, zoon van Gerben Willems JAARSMA (zie V.13) en Agnietje Dirks MOLENAAR.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-10-1820 te Hemelumer Oldeferd met Jetske Reins QUARÉ, geboren 1799 te Bellekom, Menaldumadeel, overleden op 24-10-1878 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Reinder Jeremias QUARÉ en Trijntje Dirks de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben JAARSMA (zie VII.44).
   2.  Trijntje JAARSMA (zie VII.47).
   3.  Rein JAARSMA (zie VII.48).
   4.  Angenietjen Dirks JAARSMA, geboren op 12-06-1826 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-02-1880 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 53-jarige leeftijd.
   5.  Pieter Durks JAARSMA (zie VII.53).
   6.  Sjoukjen Dirks JAARSMA (zie VII.56).
   7.  Barber Dirks JAARSMA, geboren op 13-07-1835 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 25-04-1926 te 's-Gravenzande op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-03-1871 te Elburg met Bastiaan Hendricus Karel Dominicus KLUITMANS, 44 jaar oud, geboren op 02-11-1826 te Arnhem, overleden op 07-12-1885 te Elburg op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Balthasar KLUITMANS en Magdalena KOSTER.
   8.  Hendrik Dirks JAARSMA (zie VII.59).

VII.44    Gerben JAARSMA, geboren op 01-01-1821 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-12-1894 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 73-jarige leeftijd, zoon van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1850 te Hemelumer Oldeferd met Grietje Jacobs van der WAL, 23 jaar oud, geboren op 28-09-1826 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-11-1888 te Hemelumer Oldeferd op 62-jarige leeftijd, dochter van Jacob Sjoerds van der WAL en Elske MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Gerbens JAARSMA, geboren op 11-06-1851 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 01-05-1856 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 4-jarige leeftijd.
   2.  Elske JAARSMA (zie VIII.82).
   3.  Jetske JAARSMA (zie VIII.84).
   4.  Durk Gerbens JAARSMA (zie VIII.85).
   5.  Jacob Gerbens JAARSMA, geboren op 15-09-1859 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-10-1867 te Hemelumer Oldeferd op 8-jarige leeftijd.
   6.  Trijntje JAARSMA (zie VIII.89).
   7.  Pieter JAARSMA, geboren op 26-07-1865 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-10-1871 te Hemelumer Oldeferd op 6-jarige leeftijd.
   8.  Jacobje JAARSMA, geboren op 05-12-1868 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 25-10-1871 te Hemelumer Oldeferd op 2-jarige leeftijd.
   9.  Barber JAARSMA (zie VIII.93).

VIII.82    Elske JAARSMA, geboren op 17-01-1853 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-03-1881 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd, dochter van Gerben JAARSMA (zie VII.44) en Grietje Jacobs van der WAL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-06-1880 te Hemelumer Oldeferd met Marten Martens STE(I)GENGA, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1857 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Popke Hotzes STEIGENGA en Akke Gaeles BAJEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze Martens STEGENGA, geboren op 18-03-1881 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.84    Jetske JAARSMA, geboren op 11-05-1855 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden na 1917, dochter van Gerben JAARSMA (zie VII.44) en Grietje Jacobs van der WAL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-06-1888 te Hemelumer Oldeferd met Frederik Eberhard STALLMANN, 36 jaar oud, geboren op 24-06-1852 te Bolsward, overleden op 02-11-1917 te Hemelumer Oldeferd op 65-jarige leeftijd, zoon van Heinrich Friederich STALLMANN en Magdalena Cathariena Adelheid BREDTSCHNEIDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Ferderik STALLMANN, geboren op 18-09-1888 te Bolsward, overleden op 17-08-1915 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd.
   2.  Gerben STALLMANN, geboren op 06-01-1890 te Bolsward.
   3.  Magdalena Cathariena Adelheid Eberhard STALLMANN, geboren op 05-05-1893 te Hemelumer Oldeferd.
   4.  Jacob Pieter STALLMANN, geboren op 24-07-1897 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.85    Durk Gerbens JAARSMA, geboren op 25-03-1857 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 26-12-1932 op 75-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum (kerk), zoon van Gerben JAARSMA (zie VII.44) en Grietje Jacobs van der WAL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-04-1886 te Gaasterland met Janna Jans KAMPEN, 20 jaar oud, geboren op 04-05-1865 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 17-01-1938 te Gaasterland op 72-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum (kerk), dochter van Jan Johannes KAMPEN en IJbeltje Aukes CNOSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben JAARSMA, geboren op 16-12-1887 te Workum, overleden te Gaasterland, begraven te Oudemirdum (kerkhof) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-07-1920 te Gaasterland met Tiete STRAK, geboren op 17-06-1894 te Oudemirdum (Gaasterland), begraven te Oudemirdum (kerkhof) op 80-jarige leeftijd, dochter van Arend STRAK en Rinske BOERSMA.
   2.  Ybeltje JAARSMA, geboren op 20-03-1889 te Workum, overleden op 02-06-1889 te Hemelumer Oldeferd, 74 dagen oud.
   3.  Ybeltje JAARSMA, geboren op 01-05-1890 te Workum, overleden te Oudemirdum, begraven te Oudemirdum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1914 te Lemsterland met Jacob ROELEVINK, overleden op 05-02-1942, begraven te Oudemirdum.
   4.  Jan JAARSMA, geboren op 08-09-1892 te Nijega (Hemelumer Oldeferd), overleden op 15-08-1918 te Nijemirdum, Gaasterland op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1918 te Gaasterland met Tiete STRAK, geboren op 17-06-1894 te Oudemirdum (Gaasterland), begraven te Oudemirdum (kerkhof) op 80-jarige leeftijd, dochter van Arend STRAK en Rinske BOERSMA.
   5.  Grietje JAARSMA, geboren op 10-12-1898 te Gaasterland, begraven te Oudemirdum (kerkhof) op 83-jarige leeftijd.

VIII.89    Trijntje JAARSMA, geboren op 23-10-1862 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-11-1941 te Parrega, Wonseradeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerben JAARSMA (zie VII.44) en Grietje Jacobs van der WAL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1883 te Wonseradeel met Sybren Baukes JANSEN, 25 jaar oud, geboren op 19-04-1858 te Wonseradeel, overleden op 12-04-1926 te Parrega op 67-jarige leeftijd, begraven te Parrega, zoon van Bauke Sjerps JANSEN en Injken JOHANNES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje JANSEN, geboren op 02-01-1887 te Wonseradeel.
Gehuwd met Th.B. DIJKSTRA.
   2.  Inkjen JANSEN, geboren op 20-04-1889 te Wonseradeel.
Gehuwd met J.IJ. SIKKES.
   3.  Bauke JANSEN, geboren op 11-02-1891 te Wonseradeel.
Gehuwd met W. SIKKES.
   4.  Gerben JANSEN, geboren op 11-12-1895 te Wonseradeel.
Gehuwd met W.P. LAZET.

VIII.93    Barber JAARSMA, geboren op 11-07-1870 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Gerben JAARSMA (zie VII.44) en Grietje Jacobs van der WAL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-05-1891 te Hemelumer Oldeferd met Sybren VISSER, 21 jaar oud, geboren op 16-09-1869 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Jelle Gerrits VISSER en Akke Sybrens REIDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle VISSER, geboren op 20-10-1891 te Gaasterland.
   2.  Gerben VISSER, geboren op 10-06-1893 te Gaasterland.
   3.  Abe VISSER, geboren op 22-11-1896 te Gaasterland.

VII.47    Trijntje JAARSMA, geboren op 06-08-1822 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 08-04-1847 te Hindeloopen op 24-jarige leeftijd, dochter van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1846 te Hemelumer Oldeferd met Philippus Hubertus van DROOGE, 24 jaar oud, geboren op 16-11-1821 te Hindeloopen, overleden op 19-07-1876 te Hindeloopen op 54-jarige leeftijd, zoon van Hubertus van DROOGE en Durkje Jans RIMKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje van DROOGE, geboren op 19-11-1846 te Hindeloopen, overleden op 22-05-1847 te Hindeloopen, 184 dagen oud.

VII.48    Rein JAARSMA, geboren op 24-04-1824 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 07-03-1915 te Hemelumer Oldeferd op 90-jarige leeftijd, zoon van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 13-05-1849 te Hemelumer Oldeferd met Antje Roukes BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 23-03-1821 te Wymbritseradeel, overleden op 25-05-1874 te Hemelumer Oldeferd op 53-jarige leeftijd, dochter van Rouke Gerrits BAKKER en Antje Annes HOFSTRA.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 01-12-1876 te Hemelumer Oldeferd met Woltjen HOFMAN, 54 jaar oud, geboren op 08-09-1822 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-11-1880 te Hemelumer Oldeferd op 58-jarige leeftijd, dochter van Feite Fokkes HOFMAN en Neeltje Gerrits GERTSEN.
Gehuwd (3) op 61-jarige leeftijd op 05-06-1885 te Hemelumer Oldeferd met Elske DIJKSTRA, geboren 1837 te Almenum, Barradeel, overleden op 23-02-1911 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Frederik Jetzes DIJKSTRA en Sijtske Seerps RINGNALDA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jetske Reins JAARSMA (zie VIII.96).
   2.  Rauke JAARSMA (zie VIII.97).
   3.  Trijntje JAARSMA, geboren op 07-01-1853 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 11-11-1869 te Utrecht op 16-jarige leeftijd.
   4.  Durk Reins JAARSMA, geboren op 10-11-1854 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 09-05-1856 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 1-jarige leeftijd.
   5.  Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101).
   6.  Ieke JAARSMA, geboren op 10-03-1860 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 31-05-1863 te Hemelumer Oldeferd op 3-jarige leeftijd.
   7.  Rinske JAARSMA, geboren op 10-03-1860 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 27-04-1860 te Hemelumer Oldeferd, 48 dagen oud.
   8.  Rinske JAARSMA (zie VIII.106).
   9.  Yke Reins JAARSMA (zie VIII.107).

VIII.96    Jetske Reins JAARSMA, geboren op 05-06-1850 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 27-12-1926 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Rein JAARSMA (zie VII.48) en Antje Roukes BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1873 te Hemelumer Oldeferd met Hendrik Sjoerds DUIM, 27 jaar oud, geboren op 24-01-1846 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Sjoerd Wybrens DUIM en Aaltje Hendriks WEIMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje DUIM, geboren op 07-04-1873 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 28-11-1918 te Enkhuizen met Rein ZELDENRUST, 29 jaar oud, geboren op 05-08-1889 te Warns.
   2.  Antje Hendriks DUIM (zie IX.140).
   3.  Trijntje DUIM, geboren op 15-02-1877 te Gaasterland, overleden op 13-01-1878 te Gaasterland, 332 dagen oud.
   4.  Rein Hendriks DUIM, geboren op 08-11-1878 te Gaasterland, overleden op 02-12-1878 te Gaasterland, 24 dagen oud.
   5.  Rein Hendriks DUIM, geboren op 08-11-1879 te Gaasterland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-11-1901 te Enkhuizen met Antje HEINSIUS, 24 jaar oud, geboren op 14-09-1877 te Workum.
   6.  Sjoerd Hendriks DUIM, geboren op 08-03-1882 te Gaasterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-12-1908 te Hoogkarspel met Marijtje VELD, geboren 1885 te Nibbixwoud.
   7.  Wybren DUIM, geboren op 19-12-1884 te Koudum (Noordwolde) Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-12-1911 te Olst met Hendrika EILAND, 21 jaar oud, geboren op 21-07-1890 te Olst, dochter van Fredrik EILAND en Lamberdina KRONENBERG.
   8.  Rauke DUIM, geboren op 21-02-1888 te Hemelumer Oldeferd.

IX.140    Antje Hendriks DUIM, geboren op 04-08-1875 te Balk (Gaasterland), dochter van Hendrik Sjoerds DUIM en Jetske Reins JAARSMA (zie VIII.96).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1900 te Emkhuizen met Willem Hielke HEINSIUS, 21 jaar oud, geboren op 19-06-1879 te Workum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gelske HEINSIUS, geboren op 05-06-1901 te Enkhuizen.

VIII.97    Rauke JAARSMA, geboren op 15-09-1851 te Wymbritseradeel, overleden op 18-02-1882 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd, zoon van Rein JAARSMA (zie VII.48) en Antje Roukes BAKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1878 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Sytje GLASHOUWER, 30 jaar oud, geboren op 13-03-1848 te Hindeloopen, overleden op 20-03-1922 te Stavoren op 74-jarige leeftijd, dochter van Lammert Johannes GLASHOUWER en Aalk Wouters JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje JAARSMA, geboren op 31-03-1879 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.101    Durk Reins JAARSMA, geboren op 27-04-1857 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 26-12-1932 te Gaasterland op 75-jarige leeftijd, zoon van Rein JAARSMA (zie VII.48) en Antje Roukes BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1880 te Hemelumer Oldeferd met Everdina GROENEWOLD, 27 jaar oud, geboren op 21-12-1852 te Zuidbroek, overleden op 29-01-1941 te Apeldoorn op 88-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, Algemene Begraafplaats, dochter van Johannes GROENEWOLD en Ettje van ESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein JAARSMA, geboren op 05-09-1881 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-07-1937 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-08-1915 te Amsterdam met Engelberta Adriana Philippina van DÖREN, 28 jaar oud, geboren op 20-11-1886 te Amsterdam, dochter van Engelbertus Adrianus van DÖREN en Anna DIJKSTRA.
   2.  Johannes JAARSMA (zie IX.153).
   3.  Rauke JAARSMA (zie IX.155).
   4.  Roelof JAARSMA (zie IX.157).
   5.  Anne JAARSMA (zie IX.159).
   6.  Jacob JAARSMA (zie IX.161).

IX.153    Johannes JAARSMA, geboren op 16-04-1883 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Den Haag, zoon van Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101) en Everdina GROENEWOLD.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-08-1921 te Amsterdam met Gijsbertha KOOT, geboren op 28-10-1901 te Amsterdam, overleden te Apeldoorn, dochter van Wilhelmus Adrianus KOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Everdina JAARSMA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd met T. VLAARDINGERBROEK.
   2.  Wilhelmus Adrianus JAARSMA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd met A.J. REUVERS.
   3.  Ansje Johanna JAARSMA (zie X.172).
   4.  Johannes Etto JAARSMA, geboren te Apeldoorn.

X.172    Ansje Johanna JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Apeldoorn, begraven te Apeldoorn, dochter van Johannes JAARSMA (zie IX.153) en Gijsbertha KOOT.
Gehuwd met Tijmen KOELEWIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim KOELEWIJN.
Gehuwd met Muriel.
   2.  Bea KOELEWIJN.
Gehuwd met John.

IX.155    Rauke JAARSMA, geboren op 19-05-1884 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 25-06-1932 te Apeldoorn op 48-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, zoon van Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101) en Everdina GROENEWOLD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-07-1912 te Amsterdam met Johanna Hendrika WOLBERS, geboren op 14-03-1888 te Amsterdam, overleden te Ermelo, begraven te Apeldoorn, dochter van Johannes Henricus WOLBERS en Johanna Bernhardina MIJNDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Everdina JAARSMA (zie X.175).
   2.  Johanna Bernardina JAARSMA (zie X.177).
   3.  Rouke JAARSMA (zie X.178).
   4.  Christina Francina JAARSMA (zie X.181).

X.175    Everdina JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden te Bussum, begraven te Hoog Soeren, dochter van Rauke JAARSMA (zie IX.155) en Johanna Hendrika WOLBERS.
Gehuwd te Apeldoorn met Max VUIJK, geboren te Capelle a/d IJsel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul VUIJK, geboren te Naarden.
   2.  Yke VUIJK, geboren te Bussum.
Gehuwd te Naarden met Joke BONTEKOE, geboren te Delft.
   3.  Anje VUIJK, geboren te Bussum.

X.177    Johanna Bernardina JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden te Apeldoorn, begraven te Assel, Natuurbegraafplaats, dochter van Rauke JAARSMA (zie IX.155) en Johanna Hendrika WOLBERS.
Gehuwd te Apeldoorn met Johan Hendrik Elisa BIEUWINGA, geboren te Apeldoorn, overleden te Apeldoorn, begraven te Assel, Natuurbegraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ido Jan BIEUWINGA, geboren te Apedoorn.
Gehuwd met Saskia BUURSMA.
   2.  Rouke BIEUWINGA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd met Ingrid SINGELENBERG.
   3.  Hanna Henriette Elisabeth BIEUWINGA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd met Henk MULLER.
   4.  Johanna Hendrika BIEUWINGA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd te Apeldoorn met Sytse BRUINSMA.

X.178    Rouke JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Apeldoorn, begraven te Assel, zoon van Rauke JAARSMA (zie IX.155) en Johanna Hendrika WOLBERS.
Gehuwd te Balk, gehuwd voor de kerk te Balk met Antje GOENEWOUD, geboren te Balk, dochter van Johannes GOENEWOUD en Harmina van der SCHUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina Antje JAARSMA (zie XI.187).

XI.187    Harmina Antje JAARSMA, geboren te Apeldoorn, dochter van Rouke JAARSMA (zie X.178) en Antje GOENEWOUD.
Gehuwd te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk te Apeldoorn, gescheiden te Nijmegen van Bartholomeus Lucas van der KOLK, geboren te Huizum, zoon van Wieger Arnoldus van der KOLK en Maria Emerentia ANDRINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjalling Hessel van der KOLK, geboren te Nijmegen.
   2.  Veerle Siebrichje van der KOLK, geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Marieke.
   3.  Jelmer Menno van der KOLK, geboren te Nijmegen.
   4.  Folkert Durk van der KOLK, geboren te Nijmegen.
   5.  Gerben Romke van der KOLK, geboren te Nijmegen.

X.181    Christina Francina JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Ermelo, dochter van Rauke JAARSMA (zie IX.155) en Johanna Hendrika WOLBERS.
Gehuwd te Apeldoorn met Bernardus Jacobus RIJSENBILT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jorieke RIJSENBILT, geboren te Utrecht.
   2.  Anke RIJSENBILT, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Utrecht met Karel MATHIJSEN.

IX.157    Roelof JAARSMA, geboren op 21-04-1886 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 01-10-1952 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101) en Everdina GROENEWOLD.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-10-1919 te Amsterdam met Jantina Maria HELSLOOT, geboren op 22-12-1894 te Amsterdam, overleden te Groningen, dochter van Franciscus Hendricus HELSLOOT en Roelofje VELDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francisca Roelofje JAARSMA (zie X.183).
   2.  Roelof Evert JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden op 06-12-1926 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   3.  Roelof Evert JAARSMA (zie X.185).

X.183    Francisca Roelofje JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden te Groningen, dochter van Roelof JAARSMA (zie IX.157) en Jantina Maria HELSLOOT.
Gehuwd te Leeuwarden met Hendrik Simon LEIJENAAR, geboren te Rauwerderhem, overleden te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Simon LEIJENAAR, geboren te Leeuwarden.
   2.  Jantina Catharina LEIJENAAR, geboren te Leeuwarden.
   3.  Pieter LEIJENAAR.

X.185    Roelof Evert JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden te Purmerend, zoon van Roelof JAARSMA (zie IX.157) en Jantina Maria HELSLOOT.
Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Antje COLIJN, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Dirk JAARSMA, geboren te Amsterdam, overleden te Amsterdam.
   2.  Arjen Roelof JAARSMA (zie XI.195).

XI.195    Arjen Roelof JAARSMA, geboren te Amsterdam, zoon van Roelof Evert JAARSMA (zie X.185) en Antje COLIJN.
Gehuwd met Marianne JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernice Eleonore JAARSMA, geboren te Hollandsche Rading.

IX.159    Anne JAARSMA, geboren op 10-09-1887 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden te Amsterdam, zoon van Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101) en Everdina GROENEWOLD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-11-1914 te Amsterdam met Woutera Wilhelmina BUITENHUIS, geboren op 04-02-1892 te Zutphen, overleden te Amsterdam, dochter van Marinus Cornelis Hendrik BUITENHUIS en Aaltjen VOLKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Woutera JAARSMA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met A WAGEMAN.

IX.161    Jacob JAARSMA, geboren op 12-03-1893 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Apeldoorn, zoon van Durk Reins JAARSMA (zie VIII.101) en Everdina GROENEWOLD.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-03-1922 met Hendrika Berendina KOOT, geboren op 11-02-1899 te Amsterdam, overleden te Apeldoorn, dochter van Wilhelmus Adrianus KOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Adrianus JAARSMA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd met Tiny.
   2.  Johannes JAARSMA (zie X.191).
   3.  Jacob JAARSMA (zie X.193).
   4.  Cornelis Jan JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Retranchement.
Gehuwd met D. HOREMANS.
   5.  Rouke JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Apeldoorn, begraven te Ugchelen.

X.191    Johannes JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Nijmegen, gecremeerd te Nijmegen, zoon van Jacob JAARSMA (zie IX.161) en Hendrika Berendina KOOT.
Gehuwd met R.A. HOOGEN STOEVENBELT, geboren te Apeldoorn, overleden te Beek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wendy JAARSMA (zie XI.198).
   2.  Alice JAARSMA (zie XI.200).
   3.  Jacqueline JAARSMA.
   4.  Patty JAARSMA.

XI.198    Wendy JAARSMA, geboren te Nijmegen, dochter van Johannes JAARSMA (zie X.191) en R.A. HOOGEN STOEVENBELT.
Gehuwd met Jan van der WIELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy van der WIELEN.

XI.200    Alice JAARSMA, dochter van Johannes JAARSMA (zie X.191) en R.A. HOOGEN STOEVENBELT.
Gehuwd met Ferry KOHLEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick KOHLEN.
   2.  Marco KOHLEN.

X.193    Jacob JAARSMA, geboren te Apeldoorn, overleden te Baarn, zoon van Jacob JAARSMA (zie IX.161) en Hendrika Berendina KOOT.
Gehuwd (1) te Apeldoorn met Willemina HENDRIKSEN, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd (2) met C.J.J. OOSTRUM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Franck JAARSMA, geboren te Diepenheim.
   2.  Ansje JAARSMA, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd te Apeldoorn met Dirk BUIJTENHUIS, geboren te Barneveld, zoon van Jan BUIJTENHUIS en Heintje KOOPMAN.
   3.  Ria JAARSMA, geboren te Apeldoorn.

VIII.106    Rinske JAARSMA, geboren op 25-10-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, dochter van Rein JAARSMA (zie VII.48) en Antje Roukes BAKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1893 te Hemelumer Oldeferd met Reinder de BRUIN, 24 jaar oud, geboren op 16-06-1868 te Idsegahuizum, Wonseradeel, zoon van Age Andries de BRUIN en Sytske Hendriks van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje de BRUIN (zie IX.164).
   2.  Age Andries de BRUIN, geboren 1896 te Amsterdam.
Gehuwd op 13-10-1920 te Bussum met Wilhelmina Maria PELT, geboren 1898 te Bussum.

IX.164    Antje de BRUIN, geboren op 29-05-1894 te Amsterdam, overleden te Haarlem, dochter van Reinder de BRUIN en Rinske JAARSMA (zie VIII.106).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1917 te Bussem met Gerrit BOER ROOKHUIZEN, geboren op 30-10-1892 te Naarden, overleden te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Gertruida BOER ROOKHUIZEN (zie X.200).
   2.  Geertruida Janna BOER ROOKHUIZEN, geboren te Hilversum.
   3.  Reinder BOER ROOKHUIZEN, geboren te Haarlem.

X.200    Rinske Gertruida BOER ROOKHUIZEN, geboren te Hiversum, dochter van Gerrit BOER ROOKHUIZEN en Antje de BRUIN (zie IX.164).
Gehuwd met Dirk KRAMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans KRAMER.

VIII.107    Yke Reins JAARSMA, geboren op 12-10-1864 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 16-03-1943 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Rein JAARSMA (zie VII.48) en Antje Roukes BAKKER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-06-1886 te Elburg met Hendrika SLEGT, geboren 1862 te Landsmeer, overleden op 18-09-1909 te Utrecht, dochter van Albert SLEGT en Geertje BRANDJES.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Utrecht met Maria Johanna FRICKE, 46 jaar oud, geboren op 21-07-1863 te Utrecht, overleden op 11-11-1933 te Soest op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes Carel Philippus FRICKE en Maria Johanna van der VEER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rein JAARSMA (zie IX.167).
   2.  Geertje JAARSMA, geboren op 10-11-1888 te Wymbritseradeel, overleden op 26-04-1890 te Woudsend, Wymbritseradeel op 1-jarige leeftijd.
   3.  Albert Klaas JAARSMA (zie IX.170).
   4.  Rauke JAARSMA (zie IX.173).
   5.  Geertje Antje JAARSMA, geboren op 19-03-1896 te Utrecht, overleden te Utrecht, begraven te Utrecht.
Gehuwd met Cornelis Antonius RENES.

IX.167    Rein JAARSMA, geboren op 13-04-1887 te Woudsend, Wymbritseradeel, overleden op 22-12-1939 te Utrecht op 52-jarige leeftijd, zoon van Yke Reins JAARSMA (zie VIII.107) en Hendrika SLEGT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-09-1917 te De Bilt met IJmktje MUNSTERMAN, geboren 1889 te Voorschoten, dochter van Hendrik MUNSTERMAN en Tjamke KOEZE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Maria Johanna JAARSMA, overleden op 26-09-1923 te Utrecht.

IX.170    Albert Klaas JAARSMA, geboren op 28-07-1890 te Amersfoort, overleden op 08-04-1948 te Zeist op 57-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1948 te Zeist, zoon van Yke Reins JAARSMA (zie VIII.107) en Hendrika SLEGT.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 25-07-1918 te Haarlem met Cornelia IDES, 27 jaar oud, geboren op 16-04-1891 te Haarlem, overleden op 22-06-1935 te Utrecht op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelm IDES en Anna Margreta Hendrika van den BELD.
Gehuwd (2) met Hermine Christina BUENINCK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes Willem JAARSMA (zie X.204).
   2.  Anna Margaretha Hendrika JAARSMA (zie X.208).
   3.  Cornelia Petronella JAARSMA, geboren te Zeist.
Gehuwd met Gijsbertus Hendrikus PASSER, geboren te Utrecht, zoon van Melchior Jacob PASSER en Johanna Hendrika VERMEULEN.
   4.  Albert Klaas JAARSMA (zie X.212).
   5.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 22-06-1935 te Utrecht.

X.204    Hendrikus Johannes Willem JAARSMA, geboren te Haarlem, overleden te Maarssen, gecremeerd te Utrecht, zoon van Albert Klaas JAARSMA (zie IX.170) en Cornelia IDES.
Gehuwd (1) te Utrecht met Dirkje Maria Jacoba KANIS, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik KANIS en Johanna Maria SCHOLTEN.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Johanna Maria VISSER, geboren te Wilnis, overleden te Maarssen, dochter van Gerardus VISSER en Anna KUYLENBURG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ronald Dirk JAARSMA (zie XI.208).
   2.  Yvonne Cornelia Johanna JAARSMA (zie XI.211).
   3.  Silvia Hendrika JAARSMA (zie XI.213).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Hendrikus Gerardus Johannes JAARSMA, geboren te Utrecht.
   5.  Everardus Albert JAARSMA (zie XI.215).

XI.208    Ronald Dirk JAARSMA, geboren te Utrecht, zoon van Hendrikus Johannes Willem JAARSMA (zie X.204) en Dirkje Maria Jacoba KANIS.
Gehuwd te Utrecht met Suzanne Helena ROOBOL, geboren te Amsterdam, dochter van Izaak Johannes ROOBOL en Lotje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaqueline Jane JAARSMA, geboren te Hilversum.
   2.  Ronald Dick JAARSMA, geboren te IJsselstein.

XI.211    Yvonne Cornelia Johanna JAARSMA, geboren te Utrecht, dochter van Hendrikus Johannes Willem JAARSMA (zie X.204) en Dirkje Maria Jacoba KANIS.
Gehuwd te Utrecht met Adrianus KOCH, geboren te Utrecht, zoon van Adrianus KOCH en Johanna Aleida HERDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael KOCH, geboren te Utrecht.
   2.  Dyhana KOCH, geboren te Utercht.

XI.213    Silvia Hendrika JAARSMA, geboren te Utrecht, dochter van Hendrikus Johannes Willem JAARSMA (zie X.204) en Dirkje Maria Jacoba KANIS.
Gehuwd te Utrecht met Johannes HOFFLAND, geboren te Veldhuizen, zoon van Jan Pieter HOFFLAND en Maaike Sofia Hendrika KOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Davy HOFFLAND, geboren te Utrecht.

XI.215    Everardus Albert JAARSMA, geboren te Utrecht, zoon van Hendrikus Johannes Willem JAARSMA (zie X.204) en Johanna Maria VISSER.
Gescheiden ja van Maria Gisela ALBLAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cheyenne Irina Yosseline JAARSMA, geboren te Utrecht.
   2.  Chermene Elene Noelle JAARSMA, geboren te Utrecht.
   3.  Quinten Edsard JAARSMA, geboren te Utrecht.

X.208    Anna Margaretha Hendrika JAARSMA, geboren te Haarlem, overleden te Utrecht, dochter van Albert Klaas JAARSMA (zie IX.170) en Cornelia IDES.
Gehuwd (1) te Utrecht met Peter Johannes van NIEUWENHOVEN, geboren te Utrecht, overleden op 18-03-1949 te Zuilen op 29-jarige leeftijd, zoon van Peter Johannes van NIEUWENHOVEN en Wilhelmina Maria Rosalia MUTSAERTS.
Gehuwd (2) te Zuilen met Johannes Wilhelmus van DAAL, geboren te Utrecht, overleden te Zuilen, zoon van Petrus van DAAL en Antje SCHEGGETMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter Johannes van NIEUWENHOVEN, geboren te Zuilen.
Gehuwd met Christina O'HARA CHECKLEY.
   2.  Peter Albert Herman van NIEUWENHOVEN, geboren te Zuilen.
Gehuwd met Marijanne TIELEN.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anne Christine van DAAL, geboren te Zuilen.
Gehuwd met Hennie FLANTUA, geboren te Utrecht, overleden te Nieuwegein.
   4.  Marianne Wilhelmina van DAAL, geboren te Zuilen.
Gehuwd met Andre Julien Marie-Ange CHEVALIER, geboren te Nantes (F).

X.212    Albert Klaas JAARSMA, geboren te Utrecht, overleden te Wijk bij Duurstede, gecremeerd te Amersfoort, zoon van Albert Klaas JAARSMA (zie IX.170) en Cornelia IDES.
Gehuwd (1) te Utrecht met Gerritje ALBLAS, geboren te Achttienhoven, dochter van Pieter Gerrits ALBLAS en Gerritje DORRESTIJN.
Gehuwd (2) te Gouda met Maartje HUBERS, geboren te Den Haag, dochter van Cornelis HUBERS en Alida MORIN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Paulina Cornelia JAARSMA, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Wijk bij Duurstede met Willibrordus van GELDEREN, geboren te Wijk bij Duurstede, zoon van Johannes van GELDEREN en Cornelia Petronella DIRKSEN.
   2.  Peter Albert JAARSMA (zie XI.227).

XI.227    Peter Albert JAARSMA, geboren te Utrecht, zoon van Albert Klaas JAARSMA (zie X.212) en Gerritje ALBLAS.
Gehuwd te Wijk bij Duurstede met Alida Margaretha van EIJK, geboren te Baarn, gedoopt te Baarn, dochter van Hendrik van EIJK en Christina Janny Wina van TOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tamira Christina JAARSMA, geboren te Wijk bij Duurstede.

IX.173    Rauke JAARSMA, geboren op 13-10-1892 te Utrecht, zoon van Yke Reins JAARSMA (zie VIII.107) en Hendrika SLEGT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1917 te Soest met Jacoba Elberdina van EE, geboren op 15-01-1891 te Soest, overleden te Soest, gecremeerd te Utrecht op 90-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van EE en Heintje TERMAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metzger Yke JAARSMA, geboren te Utrecht, overleden op 23-08-1942 te südöstlich von Staro-Panowo op 23-jarige leeftijd.

VII.53    Pieter Durks JAARSMA, geboren op 07-06-1829 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-04-1868 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 38-jarige leeftijd, zoon van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1857 te Hemelumer Oldeferd met Baukje Hainzes de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 05-11-1833 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 19-09-1870 te Hemelumer Oldeferd op 36-jarige leeftijd, dochter van Hains Baukes de VRIES en Akke Arjens BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hains Pieters JAARSMA, geboren op 20-12-1858 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 09-04-1870 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 11-jarige leeftijd.
   2.  Jetske JAARSMA (zie VIII.112).
   3.  Durk JAARSMA, geboren op 23-01-1862 te Koudum, Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1885 te Ransdorp met Antje BLAAUW, 22 jaar oud, geboren op 10-09-1862 te Ransdorp, dochter van Willem BLAAUW en Maritje PELS.
   4.  Akke JAARSMA (zie VIII.117).

VIII.112    Jetske JAARSMA, geboren op 07-03-1860 te Warns, Hemelumer Oldeferd, dochter van Pieter Durks JAARSMA (zie VII.53) en Baukje Hainzes de VRIES.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-05-1880 te Hemelumer Oldeferd met Age Jans de VRIES, 30 jaar oud, geboren op 29-12-1849 te Scharl, Hemelumer Oldeferd, overleden op 29-12-1889 te Hemelumer Oldeferd op 40-jarige leeftijd, zoon van Jan Gerkes de VRIES en Antje Wybrens JAARSMA.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 17-05-1918 te Andijk met Jan BROUWER, 60 jaar oud, geboren op 08-11-1857 te Andijk, zoon van Dirk BROUWER en Marijtje de VRIES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan de VRIES, geboren op 24-03-1881 te Hemelumer Oldeferd.
   2.  Baukje de VRIES, geboren op 16-12-1884 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd (1) ca 1906 met Willem BETZEMA.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 17-05-1918 te Andijk met Louwris GORTER, geboren 1883 te Andijk, zoon van Jan GORTER en Trijntje BROUWER.
   3.  Antje de VRIES, geboren op 14-02-1887 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.117    Akke JAARSMA, geboren op 05-05-1865 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Pieter Durks JAARSMA (zie VII.53) en Baukje Hainzes de VRIES.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1893 te Hemelumer Oldeferd met Rinke van der PLOEG, 25 jaar oud, geboren op 17-08-1867 te Molkwerum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 15-04-1938 te Groningen op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Anskes van der PLOEG en Lolkje Annes HEISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter van der PLOEG, geboren op 11-11-1894 te Hemelumer Oldeferd.
   2.  Dirk van der PLOEG, geboren op 12-08-1897 te Hemelumer Oldeferd.
   3.  Lolkje van der PLOEG, geboren op 23-10-1900 te Warns (Hemelumer Oldeferd).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-02-1920 te Smallingerland met Harmen GEERLINGS, geboren 1898 te Kooten (Achtkarspelen).

VII.56    Sjoukjen Dirks JAARSMA, geboren op 11-06-1832 te Hemelumer Oldeferd, overleden na 1889, dochter van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1858 te Hemelumer Oldeferd met Jan Roelofs BOS, 24 jaar oud, geboren op 06-02-1834 te Hindeloopen, overleden na 1889, zoon van Roelof Jans BOS en Hendrikje Hanzes van HETTINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans BOS, geboren op 01-11-1858 te Wymbritseradeel.
   2.  Hans BOS, geboren op 10-02-1860 te Haskerland.
   3.  Dirk BOS, geboren op 31-12-1864 te Hindeloopen.
   4.  Hendrikje BOS, geboren op 17-07-1867 te Hindeloopen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-09-1889 te Hindeloopen met Willem de JONG, 26 jaar oud, geboren op 30-07-1863 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), zoon van Jochem Romkes de JONG en Janke Thijsses WAARDENBURG.
   5.  Jetske BOS, geboren op 04-02-1871 te Hindeloopen, overleden op 24-02-1873 te Hindeloopen op 2-jarige leeftijd.

VII.59    Hendrik Dirks JAARSMA, geboren op 08-04-1838 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-07-1887 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 49-jarige leeftijd, zoon van Dirk Gerbens JAARSMA (zie VI.34) en Jetske Reins QUARÉ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-02-1863 te Hemelumer Oldeferd met Murkje Eeuwes van der VEER, 23 jaar oud, geboren op 24-05-1839 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-05-1888 te Koudum,Hemelumer Oldeferd op 48-jarige leeftijd, dochter van Eeuwe Jans van der VEER en Hinke Jans van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinke JAARSMA (zie VIII.125).
   2.  Eeuwe JAARSMA (zie VIII.126).
   3.  Jetske JAARSMA (zie VIII.129).
   4.  Trijntje JAARSMA (zie VIII.131).
   5.  Durkje JAARSMA, geboren op 07-07-1877 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 20-08-1878 te Hemelumer Oldeferd op 1-jarige leeftijd.
   6.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 27-02-1865 te Hemelumer Oldeferd.

VIII.125    Hinke JAARSMA, geboren op 15-03-1866 te Noordwolde, Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-03-1945 te Alkmaaar op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Dirks JAARSMA (zie VII.59) en Murkje Eeuwes van der VEER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-04-1887 te Hemelumer Oldeferd met Klaas HAYTEMA, 24 jaar oud, geboren op 28-10-1862 te Hemelumer Oldeferd, zoon van Hayte Siebes HAYTEMA en Grietje Epeus VLIEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje HAYTEMA, geboren op 11-01-1890 te Leeuwarden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-12-1912 te Alkmaar met Jan Hendriks WIGGERS, geboren 1885 te Winterswijk.
   2.  Murkje HAYTEMA, geboren op 16-09-1897 te Leeuwarden.
   3.  Hendrik Haijte Epeüs HAYTEMA, geboren 1898 te Alkmaar.
Gehuwd op 23-05-1922 te Haarlemmermeer met Antje Wilhelmina PETRI, geboren 1899 te Haarlemmerliede.

VIII.126    Eeuwe JAARSMA, geboren op 13-10-1867 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 24-03-1959 te Harderwijk op 91-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Dirks JAARSMA (zie VII.59) en Murkje Eeuwes van der VEER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1889 te Hemelumer Oldeferd met Klaaske van VEEN, 21 jaar oud, geboren op 15-10-1868 te Oudega (Hemelumer Oldeferd), overleden op 21-03-1950 te Elburg op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter van VEEN en Aaltje Jolles JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Murkje JAARSMA (zie IX.192).
   2.  Pieter JAARSMA (zie IX.193).
   3.  Aaltje JAARSMA, geboren op 16-10-1893 te Elburg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-06-1919 te Elburg met Willem Elardus Adrianus SLIEDRECHT, geboren 1892 te Drongelen, zoon van Arie SLIEDRECHT en Elizabeth GRAVENSTEIJN.
   4.  Hendrik JAARSMA, geboren op 09-03-1895 te Elburg, overleden op 06-07-1912 te Elburg op 17-jarige leeftijd.
   5.  Henny JAARSMA, geboren te Elburg.
Gehuwd te Elburg met Bernardus LOOYEN.

IX.192    Murkje JAARSMA, geboren op 03-09-1890 te Elburg, dochter van Eeuwe JAARSMA (zie VIII.126) en Klaaske van VEEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-10-1919 te Elburg met Nicolaas WESTERINK, geboren 1893 te Elburg, zoon van Gerrit WESTERINK en Hermina VELDHOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina WESTERINK.
Gehuwd met Dick Christiaan BLEIJ, geboren te Oostendorp, Doornspijk, overleden te Emmeloord.

IX.193    Pieter JAARSMA, geboren op 18-01-1892 te Elburg, overleden te De Bilt, gecremeerd te Dieren, zoon van Eeuwe JAARSMA (zie VIII.126) en Klaaske van VEEN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28-03-1918 te Hoorn met Alida Wilmine Jantine BUSSCHER, geboren 1891 te Beerta, overleden te Elburg, dochter van Hindrik Elzen BUSSCHER en Eppien Hinderika BUZEMAN.
Gehuwd (2) te Utrecht met Gerrigje BOUW, geboren te Ermelo, overleden te Wezep, begraven te Wezep.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaaske JAARSMA, geboren te Dalmsholte, gem Dalfsen, overleden op 26-05-1925 te Raalte op 4-jarige leeftijd.
   2.  Hendrica Elsje JAARSMA (zie X.221).
   3.  Eeuwe Hendrik Elzen JAARSMA, geboren te Raalte, overleden op 03-11-1945 te Batavia op 18-jarige leeftijd.

X.221    Hendrica Elsje JAARSMA, geboren te Damsholte, gem. Dalfsen, overleden te Rijswijk, gecremeerd te Rijswijk, dochter van Pieter JAARSMA (zie IX.193) en Alida Wilmine Jantine BUSSCHER.
Gehuwd te Batavia met Hendrik Johan Arnold van ZEIL, geboren te Batavia, zoon van Cornelis Johannes van ZEIL en Cornelia Johanna SCHREUTELKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelis Hugo van ZEIL, geboren te Batavia.
Gehuwd met Anja van der LEE.
   2.  Johan Willem van ZEIL, geboren te Maracaibo (Venezuela).
Gehuwd met Johanna Helena DETERS.
   3.  Elsje Hendrika van ZEIL, geboren te Zwolle, overleden te Rijswijk, gecremeerd te Rijswijk.

VIII.129    Jetske JAARSMA, geboren op 20-03-1870 te Hemelumer Oldeferd, dochter van Hendrik Dirks JAARSMA (zie VII.59) en Murkje Eeuwes van der VEER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1895 te Utercht met Johannes Gerardus van GIESSEN, geboren 1860 te Utrecht, overleden op 11-10-1941 te Utrecht, zoon van Catharina Wilhelmina van GIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes Gerardus van GIESSEN, geboren 1897 te Utrecht.
Gehuwd op 30-10-1924 te Rotterdam met Cornelia Elisabeth RITSEMA van ECK, geboren 1899 te Banjoemas, Nederlansch Oost Indië, dochter van Cornelis Reint Simon RITSEMA van ECK en Carolina Augusta BOWLES.

VIII.131    Trijntje JAARSMA, geboren op 01-11-1873 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 10-01-1947 te Elburg op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Dirks JAARSMA (zie VII.59) en Murkje Eeuwes van der VEER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-08-1898 te Elburg met Jan Willem KOLLEMAN, 28 jaar oud, geboren op 17-11-1869 te Elburg, overleden op 07-11-1945 te Elburg op 75-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas KOLLEMAN en Johanna STEPHAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Jacob KOLLEMAN, geboren op 26-12-1899 te Elburg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1925 te Amsterdam met Janna Hendrika HUIJSING, geboren 1903 te Amsterdam.
   2.  Hendrik KOLLEMAN, geboren op 14-02-1902 te Elburg, overleden op 10-11-1902 te Elburg, 269 dagen oud.

VI.36    Jarig Gerbens JAARSMA, geboren op 26-08-1802 te Koudum, overleden op 22-10-1862 te Gaasterland op 60-jarige leeftijd, zoon van Gerben Willems JAARSMA (zie V.13) en Agnietje Dirks MOLENAAR.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-05-1823 te Hemelumer Oldeferd met Antje Tjerks van der BRUG, 22 jaar oud, geboren op 03-12-1800 te Hemelumer Oldeferd, gedoopt op 14-01-1801 te Koudum, dochter van TJERK WATZES en Tjal Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk JAARSMA, geboren op 30-05-1824 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 08-08-1826 te Hemelumer Oldeferd op 2-jarige leeftijd.
   2.  Angnietje Jarigs JAARSMA, geboren op 02-10-1827 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-06-1845 te Hemelum, Hemelumer Oldeferd op 17-jarige leeftijd.
   3.  Tjal Jarigs JAARSMA (zie VII.64).
   4.  Bauk Jarigs JAARSMA, geboren op 29-10-1832 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 17-08-1838 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 5-jarige leeftijd.
   5.  Gerben JAARSMA, geboren op 11-02-1838 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 11-03-1838 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, 28 dagen oud.

VII.64    Tjal Jarigs JAARSMA, geboren op 27-01-1830 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 15-10-1877 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 47-jarige leeftijd, dochter van Jarig Gerbens JAARSMA (zie VI.36) en Antje Tjerks van der BRUG.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 08-05-1847 te Gaasterland met Klaas Roelofs BAJEMA, 16 jaar oud, geboren op 21-07-1830 te Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 22-10-1911 te Koudum,Hemelumer Oldeferd op 81-jarige leeftijd, zoon van Roelof Ottes BAAIMA en Lijsbet Klazes van der VEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbert BAJEMA, geboren op 17-03-1858 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 18-03-1941 te Hemelumer Oldeferd op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1883 te Hemelumer Oldeferd met Hendrik KOK, 23 jaar oud, geboren op 28-07-1859 te Hindeloopen, overleden op 24-09-1928 te Hemelumer Oldeferd op 69-jarige leeftijd.
   2.  Jarig BAJEMA, geboren op 20-10-1860 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 19-03-1931 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1883 te Hindeloopen met Lol VROLIJK, 20 jaar oud, geboren op 11-09-1862 te Hindeloopen, overleden op 21-12-1917 te Sneek op 55-jarige leeftijd.
   3.  Roelof BAJEMA, geboren op 17-10-1862 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 21-03-1948 op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1890 te Wonseradeel met Aafke van der MEER, 26 jaar oud, geboren op 08-09-1863 te Ferwoude, overleden op 21-08-1917 te Koudum op 53-jarige leeftijd.
   4.  Anne BAJEMA, geboren op 21-11-1864 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 23-01-1866 te Hemelumer Oldeferd op 1-jarige leeftijd.
   5.  Antje BAJEMA, geboren op 31-12-1866 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 04-03-1894 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd.

VI.38    Jan Gerbens JAARSMA, geboren op 03-08-1807 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 13-09-1861 te Koudum Hemelumer Oldeferd op 54-jarige leeftijd, zoon van Gerben Willems JAARSMA (zie V.13) en Agnietje Dirks MOLENAAR.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 19-02-1848 te Hemelumer Oldeferd met Trijntje Idzes VALK, 27 jaar oud, geboren op 01-04-1820 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-01-1907 te Hemelumer Oldeferd op 86-jarige leeftijd, dochter van Idtz Jantjes VALK en Johanna Hendriks VLAAGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jikke Jans JAARSMA, geboren op 30-03-1848 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 22-10-1868 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd.
   2.  Gerben Jans JAARSMA, geboren op 05-08-1850 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 06-04-1868 te Kudum, Hemelumer Oldeferd op 17-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Angenita JAARSMA, geboren op 02-06-1853 te Opsterland, overleden op 02-08-1868 te Koudum, Hemelumer Oldeferd op 15-jarige leeftijd.
   4.  Agniete Jans JAARSMA (zie VII.71).

VII.71    Agniete Jans JAARSMA, geboren op 15-04-1856 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-01-1920 te Hemelumer Oldeferd op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerbens JAARSMA (zie VI.38) en Trijntje Idzes VALK.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 05-02-1875 te Hemelumer Oldeferd met Beerend Popkes STEEGENGA, 20 jaar oud, geboren op 28-11-1854 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-02-1916 te Hemelumer Oldeferd op 61-jarige leeftijd, zoon van Popke Berends STEEGENGA en Hotske Joukes MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Popke STE(E)GENGA, geboren op 04-04-1880 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Zaandam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1904 te Sneek met Sjoukje HOMMA, overleden op 11-04-1949 te Zaandam.
   2.  Jan STEEGENGA, geboren op 10-07-1885 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 29-04-1950 te Zaandam op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-07-1926 te Zaandam met Sierdtje Kornelia HOMMA, 17 jaar oud, geboren op 10-10-1908 te Makkum (Wonseradeel), dochter van Kornelis HOMMA en Hendrikje de VRIES.

VI.41    Jikke Gerbens JAARSMA, geboren op 14-03-1811 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, gedoopt op 07-04-1811 te Koudum, overleden op 10-04-1838 te Hindeloopen, Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd, dochter van Gerben Willems JAARSMA (zie V.13) en Agnietje Dirks MOLENAAR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1836 te Hindeloopen met Jacob Rinkes van der VEEN, 24 jaar oud, geboren op 25-02-1812 te Heeg (Wymbritseradeel), overleden op 23-01-1875 te Hindeloopen op 62-jarige leeftijd, zoon van Rinke Jacobs van der VEEN en Feikjen Gosses SILVIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinke van der VEEN, geboren op 27-04-1837 te Hindeoopen, overleden op 19-08-1837 te Hindeloopen, 114 dagen oud.

V.18    Jol Willems JAARSMA, geboren op 23-01-1788 te Koudum, gedoopt op 03-02-1788 te Koudum, overleden op 25-06-1818 te Koudum op 30-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerbens (zie IV.4) en Jast Thijsses.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-02-1809 te Koudum met Wabe Jacobs SCHAPER, 32 jaar oud, geboren op 19-03-1776 te Koudum, gedoopt op 19-03-1776 te de Poel onder Koudum, overleden op 24-01-1825 te de Poel onder Koudum op 48-jarige leeftijd, zoon van Jacob Wabes SCHAPER en Goitske Sietzes van der LAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Wabes SCHAPER, geboren op 21-05-1809 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 10-06-1833 te Koudum (Hemelumer Oldeferd) op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-05-1828 te Koudum met Martje Jacobs UFFELAAR, 23 jaar oud, geboren op 22-11-1804 te Ruigahuizen, overleden op 14-05-1878 te Hemelumer Oldeferd op 73-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans UFFELAAR en Hylkje Jacobs de GRAAF.
   2.  Jantje Wabes SCHAPER, geboren op 17-09-1811 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 11-03-1850 te Koudum (Hemelumer Oldeferd) op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 15-05-1828 te Hemelumer Oldeferd met Jacob Jans van der VEER, 21 jaar oud, geboren op 18-05-1806 te Koudum, overleden op 10-05-1875 te Koudum op 68-jarige leeftijd.
   3.  Willem Wabes SCHAPER, geboren op 06-03-1814 te Koudum, overleden op 01-12-1849 op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 03-05-1834 te Gaasterland met Scholtje Rintjes KEIZER, geboren 1809 te Oudemirdum, overleden op 28-10-1834, dochter van Rinje Hendriks KEIZER en Rinsk Jans van der ZEE.
Gehuwd (2) op 21-jarige leeftijd op 13-09-1835 te Gaasterland met Ymkjen Jacobs BREMER, 20 jaar oud, geboren op 25-11-1814 te Sondel, dochter van Jacob Jans BREMER en Rimkjen Lykles WIERSTRA.
   4.  Durk Wabes SCHAPER, geboren op 08-10-1816 te Koudum (Hemelumer Oldeferd), overleden op 28-02-1895 te Koudum (Hemelumer Oldeferd) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1839 te Hindeloopen met Geeske Jans ZELDENRUST, 22 jaar oud, geboren op 01-07-1816 te Molkwerum, overleden op 14-08-1894 op 78-jarige leeftijd.

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software