Verjaardagskaart

Omhoog

 

16 april 1920. Verjaardagskaart ter gelegenheid van zijn 12e verjaardag voor Louis Pieter Touwen (Krooneman) van zijn bijna 40-jarige tante Berendina Wilhelmina Maria (Dina) Krooneman uit Apeldoorn, zuster van zijn moeder.

Lieve Louis

Neem ons niet kwalijk dat wij wat laat zijn met onze gelukwenschen, maar we zijn beide half ziek van 't hoesten, en wisten niet goed raad deze op de bus te krijgen; maar hopen ge dien toch nog op je verjaardag krijgt. Ik wensch je heel veel gelukkige jaren toe en hoop je goede vorderingen op school zult mogen maken, en je door gehoorzaamheid aan je Ouders en leermeesters zult mogen meewerken tot je eigen later geluk, en dat van allen die je lief hebben, omdat je nu geen kleine jongen meer bent, lieve Lou zal je gaan inzien, dat we ons eigen geluk zelf kunnen opbouwen, door ook in de jeugd onze plichten getrouw te doen, omdat 't goed evenals het kwaad zijn meester loont; nu beste jongen ik wensch je verder heel veel goeds en liefs toe, en zal steeds blij zijn te mogen hooren dat het ook onze Louis steeds goed gaat. Heb je ook nog wat gekregen? Ik hoop van den zomer weer eens te mogen komen en dan ook weer eens met jou te wandelen en te fietsen. Misschien kom je ook in den zomervacantie bij mij kijken hier. Nu lieve Louis groet je Pa, Moe, Tante en luier kleine zus hartelijk van mij. Ze houdt zeker nog veel van haar grote broer daar zal ze vast eens trotsch op worden als ze groot is. Nu dag vent heel veel hartelijke groeten en een stevige verjaardagszoen van je liefhebbende Tante Dina. Heb je nog veel pret met tante Dora?

 

De tante die hierboven genoemd wordt is de 22-jarige Janna Dorothea (Dora) Krooneman, de jongere zuster van Lou zijn moeder, die kennelijk bij de familie Touwen in Haarlem logeert. Hieronder de dichtbeschreven achterzijde van de ansichtkaart.