Erve Krooneman

Omhoog

    

   

    laatste wijziging  zaterdag 16 augustus 2014

Kadastraal is deze boerderij, die na 1832 gebouwd is, gelegen in Wijhe, sectie F nrs 751, 1673, 1674, 1675 en 1764. De boerderij had eerst als adres Tongeren D50, later wordt dat gewijzigd in Lierderholthuisweg 5.

Na het overlijden van de eerste eigenaar Hendrikus Kroneman (1839-1902), huisarts te Wijhe, komt, bij het verdelen van de erfenis, de boerderij in october 1902 in het bezit van zijn schoonzoon Antonius de Groot, die op 29-4-1897 in Wijhe getrouwd is met Henriette Billitonia Krooneman. Dit echtpaar blijft kinderloos waardoor na het overlijden van beiden hun neef Antonie Theodorus Leonardus de Groot de nieuwe eigenaar wordt. Hij is het die de boerderij en het land op 13 mei 1964 verkoopt aan dhr. W.K. Wagenaar in Wijhe. 

Vanaf omstreeks 1900 pachten Tone Linthorst en Hendrika Dijk (getrouwd op 18-02-1886 te Heino) de boerderij met bijbehorende landerijen. Hun dochter Hendrina Linthorst (geb. 1895), getrouwd op 29-11-1917 te Heino met Hendrik Willemijndert Spantman, bewoont nadien de boerderij. De schoonzoon van dit echtpaar is W.K. Wagenaar.

Op aanraden van de notaris wordt bij de aankoop in 1964 besloten om in de koopakte de boerderij een naam te geven. Gekozen wordt voor "Erve Krooneman".  De naam van de boerderij heeft nooit op de gevel gestaan. 

Onderstaand anno 2005 de boerderij die nog bewoond wordt door de familie Wagenaar.

laatste wijziging zaterdag 16 augustus 2014