Touwe(n)

Omhoog
Amsterdam-tak
Meppel-tak
Parenteel

    

Touwen, een van oorsprong Drents geslacht

laatste wijziging woensdag 22 oktober 2014

De Amsterdam-tak van de familie, waartoe mijn grootvader behoort, werd aanvankelijk onderzocht door Olga Reijnders - Warner (haar moeder is Laurence Wilhelmina Touwen), doch zij is helaas begin 2007 op 58-jarige leeftijd overleden. Nadien ben ik gestart met het verder uitzoeken van de totale Touwen-stamboom.

Op 23 oktober 2008 heb ik aan alle mij bekende Touwen-adressen een brief gestuurd met de vraag of zij mij aanvullend informatie konden gegeven op de Touwen-stamboom. Hierop kreeg ik gelijk de volgende dag enkele telefonische reacties, zoals dat Cees de Waart, een schoonzoon van Antje Touwen (1898-1989), een boekwerk heeft gemaakt, dat op 28 augustus 1992 gepresenteerd werd op een Touwen-familiebijeenkomst in Meppel. Dat boekwerk, dat zich voornamelijk richt op de nakomelingen van Jentinus Touwen (1859-1939), heb ik kunnen lenen van Donald Touwen en de gegevens, voor zover deze pasten binnen de opzet van mijn stamboom, toegevoegd aan mijn bestand. Naast dit boekwerk ontving ik van meerdere nakomelingen uit zowel de Amsterdam- als de Meppeltak aanvullende gegevens.  

In maart 2011 is de stamboom uitgebreid aan de hand van, de door het Centraal Bureau van de Genealogie beschikbaar gestelde, familieadvertenties uit dagbladen.

De verspreiding over Nederland van de personen met de familienaam Touwen in 1947 en 2007 kunt u hier zien.

Rond 1620 vinden we leden van de familie Touwen in Meppel.

bullet

De oudste zoon van Claes Janssen (zijn vouw wordt niet genoemd) , Laurens Claesse wordt op 14-1-1635 te Meppel gedoopt als Laurens Claeses Touwe en trouwt omstreeks 1653 met Geessien Claes. Hun 4 zonen, Claes, Albert, Jan en Gerrit, leggen de basis voor de Touwen stamboom. Veel nakomelingen zijn schipper. 

bullet

Zijn tweede zoon, Jan Claese, gaat op 24-12-1667 te Amsterdam in ondertrouw de dan al zwangere 22-jarige Annetje Claes uit Amsterdam (zie akte hieronder). Jan is op  26-6-1636 in Meppel gedoopt. Op 1-4-1668 wordt hun zoon Claes in de Luthers kerk te Amsterdam gedoopt. Jan overlijdt niet lang daarna, want zijn vrouw trouwt op 12-4-1668 te Amsterdam met de 36-jarige Heinrich Schwutering.

                                                                                                        

In de Touwenstamboom zijn twee takken te onderscheiden:

         een Amsterdam-tak, die ontstaat door het huwelijk van Jan Laurents Touwe en Judith Jans Witjes in september 1700 te Meppel. Onderstaand hun ondertrouw akte van 27 Augustus 1700 opgesteld door ds C. H. Nijhoff.

                                                                                                                            

Hun oudste zoon Jan (1702) heeft geen mannelijke nakomelingen. Zijn jongere broer Peter Janse Touwe (1713- 1769) touwt op 21-10-1747 in Amsterdam met de weduwe Anna Sebilla Swaluwen (1711-1784) die oorspronkelijk uit Coevorden komt. Zij krijgen drie zonen. Alleen van de oudste zoon, Jan Touwen (1747-1807) zijn nakomelingen bekend. In vergelijking tot de Meppeltak is hun aantal gering. 

         een Meppel-tak. Deze tak komt voort uit de nakomelingen van Albert Laurents Touwen en Gerrit Laurenzen Touwen. Zij vormen het grootste deel van de huidige Touwen-familie.