Blad 1 van 4 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Sibold Frans(en)

laatste wijziging woensdag 04 september 2013

 
I.1    Sibold Frans(en), overleden na 1606 te Heeg.
Gehuwd met Syts Mircks, overleden voor 1614, dochter van Mirck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Sibolds (zie II.1).
   2.  Rieurd Sibolds (zie II.3).
   3.  Sibolt Sibolds.
Gehuwd voor de kerk op 22-02-1596 te Heeg met Rixt Syds.

II.1    Frans Sibolds, geboren ca 1580, zoon van Sibold Frans(en) (zie I.1) en Syts Mircks.
Gehuwd voor de kerk 1603 te Heeg met Hylk, geboren ca 1582, gedoopt op 08-02-1618 te Heeg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaen Franses (zie III.1).
   2.  Sybold Franses (zie III.3).
   3.  Pier Franses, gedoopt op 05-11-1609 te Heeg.
   4.  Meye Franses (zie III.6).
   5.  Sioerd Franses, gedoopt op 17-01-1613 te Heeg.
   6.  Anne Franses, gedoopt 1615 te Heeg.

III.1    Jaen Franses, gedoopt 01-1605 te Heeg, zoon van Frans Sibolds (zie II.1) en Hylk.
Gehuwd voor de kerk op 18-03-1627 te Heeg met Bauk Foekes, 19 jaar oud, gedoopt op 13-09-1607 te Heeg, dochter van Foeke Annes en Grets Epes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytske Jaen Franzes, gedoopt op 06-01-1628 te Heeg.
   2.  Foeke Jaen Franzes, gedoopt op 01-01-1630 te Heeg.
   3.  Frans Jaen Franzens, gedoopt ??-08-1631 te Heeg.

III.3    Sybold Franses, gedoopt op 11-12-1608 te Heeg, zoon van Frans Sibolds (zie II.1) en Hylk.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-12-1637 te Joure met Aucke Teakes, geboren te Joure ? Dochter van Taeke Tiammes en Popk Hanzes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Syts Sybolds, gedoopt op 15-05-1642 te Heeg.
   2.  Tryn Sybolds, gedoopt op 14-04-1644 te Heeg.
   3.  Uilk Sybolds, gedoopt op 16-11-1645 te Heeg.
   4.  Meye Sybolts (zie IV.7).
   5.  Tryntie Sybolds.

IV.7    Meye Sybolts, gedoopt op 03-11-1650 te Heeg, overleden na 1718, zoon van Sybold Franses (zie III.3) en Aucke Teakes.
Gehuwd voor de kerk (1) 1671 te Heeg met Eelk Johannes Sybolts, geboren ca 1682 te Workum.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 22-06-1684 te Heeg, Wymbritseradeel met Volcu (Folcu) Sibbles, 24 jaar oud, gedoopt op 18-09-1659 te Heeg, overleden voor 1711, dochter van Siblle Geertzens en Wal Riuerds.
Gehuwd voor de kerk (3) op 60-jarige leeftijd op 22-02-1711 te Heeg, Wymbritseradeel met Trijntie Rienckx, geboren te Heeg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Auk Meyes, gedoopt op 14-12-1673 te Heeg.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-02-1703 te Heeg met IJsbrandt Jans ATSMA.
   2.  Sibolt Meyes, gedoopt op 02-02-1679 te Heeg, overleden voor 1681.
   3.  Sijbolt Meyes JAARSMA (zie V.4).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sibble Meyes JAARSMA (zie V.6).
   5.  Aalck /Eelk Meyes, gedoopt op 06-05-1687 te Heeg.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-09-1714 te Heeg met Jacob Jacobs, geboren te Amsterdam.
   6.  Jan Meyes JAERSMA (zie V.10).
   7.  Ruerdt Meyes JAERSMA, geboren te Bolsward, gedoopt op 02-04-1693 te Heeg, begraven 1739 te Terhorne.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-03-1729 te Bolsward, gehuwd voor de kerk op 06-03-1729 te Bolsward met Franske Matheus van LINGEN, geboren te Bolsward.
   8.  Tietsche Meyes, gedoopt op 12-07-1696 te Heeg.
   9.  Frans Meyes, gedoopt op 01-10-1699 te Heeg.

V.4    Sijbolt Meyes JAARSMA, gedoopt op 10-07-1681 te Heeg, zoon van Meye Sybolts (zie IV.7) en Eelk Johannes Sybolts.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-10-1709 te Heeg met Tiet Wabes, 21 jaar oud, gedoopt op 19-01-1688 te Heeg, dochter van Wabe Jenties.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meye JAARSMA, gedoopt op 01-05-1712 te Oppenhuizen en Uitwellinderga.
   2.  Aeltie JAARSMA, gedoopt op 05-12-1714 te Oppenhuizen en Uitwellingerga.
   3.  Aeltie JAARSMA, gedoopt op 19-01-1716 te Oppenhuizen en Uitwellingerga.
   4.  Lieuwe JAARSMA, gedoopt op 28-02-1717 te Oppenhuizen.

V.6    Sibble Meyes JAARSMA, gedoopt op 03-05-1685 te Heeg, zoon van Meye Sybolts (zie IV.7) en Volcu (Folcu) Sibbles.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21-01-1714 te Terkaple Akmarijp met Rixtie Fockes, geboren te Terkaple.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meye JAARSMA, gedoopt op 19-07-1716 te Terkaple.

V.10    Jan Meyes JAERSMA, gedoopt op 02-09-1689 te Heeg, overleden na 1749, zoon van Meye Sybolts (zie IV.7) en Volcu (Folcu) Sibbles.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-04-1719 te Heeg met Wickien Romkes WYNIA, geboren ca 1689 te Idzega, dochter van Romke Piers WYNIA en Wypk (Wyb) Sjoukes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybolt Jans JAERSMA, gedoopt op 29-09-1720 te Heeg, overleden voor 1727.
   2.  Wypkjen Jans JAERSMA, gedoopt op 19-10-1721 te Heeg.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-06-1747 te Heeg met Johannes ALTHUISIUS.
   3.  Poyte (Poike) Jans JAERSMA (zie VI.10).
   4.  Meye Jans, gedoopt op 13-01-1726 te Heeg, overleden voor 1734 te Heeg.
   5.  Sybolt Jans (zie VI.12).
   6.  Lolkjen Jans, gedoopt op 04-08-1727 te Heeg, overleden voor 1732 te Heeg.
   7.  Romke Jans, gedoopt op 04-12-1729 te Heeg.
   8.  Lolkien Jans, gedoopt op 27-04-1732 te Heeg.
   9.  Meye Jans JAERSMA, gedoopt op 03-09-1734 te Heeg.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28-11-1767 te Heeg met Akke Gerkes.

VI.10    Poyte (Poike) Jans JAERSMA, gedoopt op 12-12-1723 te Heeg, dochter van Jan Meyes JAERSMA (zie V.10) en Wickien Romkes WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-02-1753 te Heeg met Jacob Lammerts, geboren te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Romke Jacobs, gedoopt op 09-02-1755 te Heeg.
   2.  Gerberigh Jacobs, gedoopt op 14-08-1757 te Heeg.
   3.  Wik Jacobs, gedoopt op 24-02-1760 te Heeg.
   4.  Jan Jacobs, gedoopt op 10-10-1762 te Heeg.
   5.  Jantien Jacobs, geboren op 29-01-1764 te Heeg.
   6.  Ytie Jacobs, gedoopt op 01-12-1765 te Heeg.

VI.12    Sybolt Jans, geboren op 04-08-1727 te Heeg, overleden na 1763, zoon van Jan Meyes JAERSMA (zie V.10) en Wickien Romkes WYNIA.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07-02-1751 te Hoogezand met Jeltje Pieters, geboren ca 1730 te Hoogezand, overleden na 1763, dochter van Pieter Wybes en Rymkje Abrahams.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wik Sybolts, gedoopt op 27-08-1752 te Heeg, overleden voor 1754.
   2.  Wikjen Sybolts JAARSMA (zie VII.9).
   3.  Rymke (Riemke) Sybolts JAARSMA (zie VII.11).
   4.  Jan Sybolts JAARSMA, geboren 10-1760, gedoopt op 26-10-1760 te Heeg, overleden op 27-09-1824 te Workum.
   5.  Pietje (Pytterik) Sybolts, gedoopt op 18-09-1763 te Heeg, overleden op 20-04-1830 te Molkwerum (Hemelumer Oldferd) op 66-jarige leeftijd.

VII.9    Wikjen Sybolts JAARSMA, geboren op 04-01-1754 te Stavoren, overleden op 30-10-1825 te Workum op 71-jarige leeftijd, dochter van Sybolt Jans (zie VI.12) en Jeltje Pieters.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1779 te Workum met Jouke Wybes BROUWER, 30 jaar oud, gedoopt op 04-05-1749 te Workum, overleden op 28-03-1801 te Workum op 51-jarige leeftijd, zoon van Wybe Joukes en Tryntje Sybes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybe, geboren op 30-09-1779 te Workum, gedoopt op 03-10-1779 te Workum, overleden voor 1782 te Workum.
   2.  Wybe Joukes van der MEULEN (zie VIII.2).
   3.  Jeltje Joukes JAARSMA (zie VIII.6).
   4.  Sybout Joukes JAARSMA (zie VIII.7).
   5.  Trijntje Joukes, geboren op 13-03-1787 te Workum, gedoopt op 25-03-1787 te Workum, overleden op 02-12-1812 te Workum op 25-jarige leeftijd.
   6.  Wypkje Joukes JAARSMA, geboren op 08-07-1788 te Workum, gedoopt op 13-07-1788 te Workum, overleden op 15-05-1866 te Workum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-01-1820 te Workum met Johannes Joukes ROEPER, 37 jaar oud, geboren op 05-04-1782 te Workum, gedoopt op 17-04-1782 te Workum, overleden op 17-01-1858 te Workum op 75-jarige leeftijd, zoon van Jouke Johannes ROEPER en Simentje Jans.
   7.  Klaaske Joukes JAARSMA (zie VIII.14).
   8.  Anne Joukes, geboren op 20-11-1791 te Workum, gedoopt op 27-11-1791 te Workum, overleden op 23-06-1796 te Sneek op 4-jarige leeftijd.

VIII.2    Wybe Joukes van der MEULEN, geboren op 27-02-1782 te Workum, gedoopt op 03-03-1782 te Workum, overleden op 12-11-1836 te Workum op 54-jarige leeftijd, zoon van Jouke Wybes BROUWER en Wikjen Sybolts JAARSMA (zie VII.9).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 20-12-1801 te Sneek met Macke Goitzens de JONG, 19 jaar oud, geboren op 24-07-1782 te Sneek, gedoopt op 08-08-1782 te Sneek, overleden op 10-10-1830 te Workum op 48-jarige leeftijd, dochter van Goitzen Hotses en Tryntje Hanses.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 30-10-1831 te Workum met Hiske Tjibbes de VRIES, 41 jaar oud, geboren op 25-04-1790 te Makkum, Wonseradeel, overleden op 24-11-1862 te Workum op 72-jarige leeftijd, dochter van Tjebbe IJsbrands de VRIES en Emkjen WILLEMS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jouke Wiebes van der MEULEN, geboren op 02-01-1803 te Sneek, gedoopt op 20-01-1803 te Sneek, overleden op 19-10-1830 te Workum op 27-jarige leeftijd.
   2.  Trijntje Wiebes van der MEULEN, geboren op 26-01-1805 te Sneek, gedoopt op 07-02-1805 te Sneek, overleden op 05-04-1833 te Workum op 28-jarige leeftijd.
   3.  Goitzen Wybes van der MEULEN, geboren op 17-10-1808 te Sneek, overleden op 30-10-1808 te Sneek, 13 dagen oud.
   4.  Wikjen Wiebes van der MEULEN (zie IX.5).

IX.5    Wikjen Wiebes van der MEULEN, geboren op 07-06-1810 te Sneek, gedoopt op 21-06-1810 te Sneek, dochter van Wybe Joukes van der MEULEN (zie VIII.2) en Macke Goitzens de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1836 te Workum met Sietze Alberts MINKS, 37 jaar oud, geboren op 10-09-1798 te Workum, overleden op 28-02-1862 te Workum op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Makke Sietzes MINKS, geboren op 14-04-1837 te Workum, overleden op 25-04-1906 te Smallingerland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1865 te Smallingerland met Popke Bonnes ALTENA, 31 jaar oud, geboren op 24-07-1833 te Boornbergum, overleden op 06-09-1898 te Smallingerland op 65-jarige leeftijd.
   2.  levenloos kind MINKS, geboren op 18-10-1838 te Workum, overleden op 18-10-1838 te Workum, 0 dagen oud.

VIII.6    Jeltje Joukes JAARSMA, geboren op 27-03-1784 te Workum, gedoopt op 04-04-1784 te Workum, overleden op 17-12-1846 te Sneek op 62-jarige leeftijd, dochter van Jouke Wybes BROUWER en Wikjen Sybolts JAARSMA (zie VII.9).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Workum met Jildert Willems DIJKSTRA, 31 jaar oud, geboren op 04-04-1779 te Loenga, gedoopt op 09-05-1779 te Scharnegoutum, overleden op 10-05-1835 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, zoon van Willem Jacobs en Trijntje Jillerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jilderts DIJKSTRA, geboren op 05-05-1811 te Workum, overleden op 15-02-1871 te Leeuwarderadeel op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1840 te Rauwerderhem met Tjisse HEMPENIUS, 26 jaar oud, geboren op 01-10-1813 te Wirdum, Leeuwarderadeel, zoon van Sikke HEMPENIUS en Hyke Alberts DIJKSTRA.
   2.  Jouke Jilderts DIJKSTRA, geboren op 07-12-1812 te Workum, overleden op 28-12-1845 te Sneek op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-02-1837 te Wymbritseradeel met Hinke Feddes KOOPMANS, 28 jaar oud, geboren op 02-05-1808 te Wolsum, gedoopt op 08-05-1808 te Wolsum, dochter van Fedde Hinnes KOOPMANS en Hitje Jacobs.
   3.  Anne Jilderts DIJKSTRA, geboren op 07-04-1816 te Workum, overleden op 21-11-1889 te Gaasterland op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 29-06-1842 te Gaasterland met Baukjen Pieters PYTTERSMA, 22 jaar oud, geboren op 13-06-1820 te Gaasterland, dochter van Pieter Sibles PYTTERSMA en Theedsche POSTMA.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 09-08-1846 te Stavoren met Ank Wolkes JONGSTRA, 32 jaar oud, geboren op 15-04-1814 te Stavoren, dochter van Wolke Yges JONGSTRA en Yd Sybrens BRUINSMA.

VIII.7    Sybout Joukes JAARSMA, geboren op 03-08-1785 te Workum, gedoopt op 07-08-1785 te Workum, overleden op 22-01-1856 te Sneek op 70-jarige leeftijd, zoon van Jouke Wybes BROUWER en Wikjen Sybolts JAARSMA (zie VII.9).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16-05-1813 te Sneek met Antje Sjoerds van der STEL, 23 jaar oud, geboren op 14-03-1790 te Sneek, gedoopt op 28-03-1790 te Sneek, overleden op 30-08-1826 te Sneek op 36-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd Fetzes van der STEL en Agnietje Johannes OOMS.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 18-03-1827 te Sneek met Antje Folkerts FEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 06-09-1802 te Sneek, gedoopt op 16-09-1802 te Sneek, overleden op 21-05-1838 te Sneek op 35-jarige leeftijd, dochter van Folkert FEENSTRA en Aaltje WIERSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jouke Sybouts JAA(R)SMA (zie IX.13).
   2.  Sjoerd JAASMA (zie IX.15).
   3.  Wybe JAASMA, geboren op 13-07-1818 te Sneek, overleden op 11-11-1862 te Dordrecht op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-12-1842 te Dordrecht met Goverina Jacoba VOGEL, 19 jaar oud, geboren op 05-04-1823 te Zwijndrecht, overleden op 17-09-1870 te IJsselmonde op 47-jarige leeftijd, dochter van Arie VOGEL en Katharina Engel BÖHRE.
   4.  Agnietje JAARSMA, geboren op 06-05-1820 te Wymbritseradeel, overleden op 12-04-1823 te Sneek op 2-jarige leeftijd.
   5.  Wikjen JAASMA, geboren op 17-12-1821 te Sneek, overleden op 08-07-1828 te Sneek op 6-jarige leeftijd.
   6.  Fetze JAASMA, geboren op 20-02-1824 te Sneek, overleden op 13-08-1833 te Sneek op 9-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Wikje JAASMA, geboren op 28-03-1829 te Sneek, overleden op 23-06-1842 te Sneek op 13-jarige leeftijd.
   8.  Aaltje JAASMA, geboren op 12-11-1832 te Sneek, overleden op 12-07-1838 te Sneek op 5-jarige leeftijd.
   9.  Gepkje JAASMA, geboren op 12-12-1835 te Sneek, overleden op 08-04-1866 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1865 te Amsterdam met Pieter KRUIT, 27 jaar oud, geboren op 20-11-1837 te Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter KRUIT en Marijtje van NOORD.

IX.13    Jouke Sybouts JAA(R)SMA, geboren op 28-10-1813 te Sneek, overleden op 15-05-1857 te Sneek op 43-jarige leeftijd, zoon van Sybout Joukes JAARSMA (zie VIII.7) en Antje Sjoerds van der STEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1834 te Sneek met Trijntje Siebrens LEEUWRIK, 19 jaar oud, geboren op 14-08-1814 te Leeuwarden, overleden op 04-03-1871 te Sneek op 56-jarige leeftijd, dochter van Siebren Willems LEEUWRIK en Janke JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybolt JAARSMA, geboren op 03-02-1835 te Sneek, overleden op 31-03-1837 te Sneek op 2-jarige leeftijd.
   2.  Sybren Joukes JAASMA (zie X.5).
   3.  Sybout JAASMA, geboren op 09-09-1837 te Sneek, overleden op 22-08-1857 te Sneek op 19-jarige leeftijd.
   4.  Antje JAASMA (zie X.9).
   5.  Janneke JAASMA, geboren op 25-07-1841 te Sneek, overleden op 19-04-1847 te Sneek op 5-jarige leeftijd.
   6.  Sjoerd JAA(R)SMA, geboren op 28-04-1843 te Sneek, overleden op 30-07-1870 te Nijland, Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Sneek met Klaaske Reimers FABER, 23 jaar oud, geboren op 08-10-1845 te Lutkewierum, overleden op 19-08-1889 te Oosterlittens op 43-jarige leeftijd, dochter van Reimer Kornelis FABER en Lasiena Ulbes FABER.
   7.  Maria / Marijke JAASMA (zie X.13).
   8.  Wikje JAASMA, geboren op 05-03-1847 te Sneek, overleden op 21-07-1850 te Sneek op 3-jarige leeftijd.
   9.  Wybe Joukes JAASMA (zie X.16).
   10.  Janneke JAARSMA (zie X.19).
   11.  levenloos kind JAASMA, geboren op 08-08-1853 te Sneek, overleden op 08-08-1853 te Sneek, 0 dagen oud.
   12.  Wikje JAASMA, geboren op 23-07-1854 te Sneek, overleden op 14-03-1875 te Sneek op 20-jarige leeftijd.
   13.  Angenietje JAASMA, geboren op 15-06-1856 te Sneek, overleden op 16-05-1857 te Sneek, 335 dagen oud.

X.5    Sybren Joukes JAASMA, geboren op 17-06-1836 te Sneek, overleden op 04-04-1917 te Sneek op 80-jarige leeftijd, zoon van Jouke Sybouts JAA(R)SMA (zie IX.13) en Trijntje Siebrens LEEUWRIK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-01-1863 te Sneek met Grietje Reinders ZELDENRUST, 24 jaar oud, geboren op 01-12-1838 te Weststellingwerf, overleden op 02-04-1885 te Baarderadeel op 46-jarige leeftijd, dochter van Reinder Roelofs ZELDENRUST en Hendrikje Klazes EITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke JAASMA, geboren op 21-10-1863 te Sneek, overleden op 06-08-1866 te Sneek op 2-jarige leeftijd.
   2.  Reinder JAASMA, geboren op 04-11-1864 te Sneek, overleden op 15-02-1865 te Sneek, 103 dagen oud.
   3.  Hendrikje JAASMA, geboren op 02-01-1866 te Sneek, overleden op 21-05-1866 te Sneek, 139 dagen oud.
   4.  Trijntje JAASMA, geboren op 17-01-1867 te Sneek, overleden op 22-01-1867 te Sneek, 5 dagen oud.
   5.  Trijntje JAASMA, geboren op 08-01-1868 te Sneek, overleden op 24-12-1871 te Sneek op 3-jarige leeftijd.
   6.  Hendrikje JAASMA, geboren op 19-06-1870 te Sneek, overleden op 31-12-1870 te Sneek, 195 dagen oud.
   7.  Hendrikje JAASMA (zie XI.8).
   8.  Jouke JAARSMA (zie XI.9).
   9.  Reinder JAASMA, geboren op 22-01-1877 te Sneek, overleden te Sneek.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-03-1909 te Sneek met Baukje de VRIES, geboren op 29-12-1880 te Oosterlittens, begraven te Sneek op 88-jarige leeftijd, dochter van Marijke Sijbes de VRIES.
   10.  Trijntje JAASMA (zie XI.13).

XI.8    Hendrikje JAASMA, geboren op 06-11-1871 te Sneek, dochter van Sybren Joukes JAASMA (zie X.5) en Grietje Reinders ZELDENRUST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1898 te Sneek met Steven TUINSTRA, 28 jaar oud, geboren op 02-08-1869 te Sneek, overleden op 04-10-1937 te Sneek op 68-jarige leeftijd, zoon van Teeke TUINSTRA en Jeltje SPOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje TUINSTRA, geboren op 02-10-1896 te Sneek.
   2.  levenloos kind TUINSTRA, geboren op 14-02-1899, overleden op 14-02-1899 te Sneek, 0 dagen oud.
   3.  Faeke TUINSTRA, geboren op 03-03-1900 te Sneek.
   4.  Sybren TUINSTRA, geboren op 06-03-1902 te Sneek.

XI.9    Jouke JAARSMA, geboren op 26-08-1874 te Bozum (Baarderadeel), zoon van Sybren Joukes JAASMA (zie X.5) en Grietje Reinders ZELDENRUST.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1899 te Sneek met Antje ZOETHOUT, 24 jaar oud (zie XI.19).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje JAARSMA, geboren op 02-08-1900 te Sneek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-06-1921 te Wormerveer met Fokke Sietze VISSER, 25 jaar oud, geboren op 14-08-1895 te Kortezwaag, Opsterland, zoon van Freerk VISSER en Dieke de BOER.
   2.  Sybren JAARSMA (zie XII.7).
   3.  Baukje JAARSMA (zie XII.10).

XII.7    Sybren JAARSMA, geboren op 23-05-1902 te Sneek, overleden te Zaandijk, zoon van Jouke JAARSMA (zie XI.9) en Antje ZOETHOUT (zie XI.19).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-12-1924 met Neeltje ERO, 24 jaar oud, geboren op 13-01-1900 te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke JAARSMA.
   2.  Simon Cornelis JAARSMA (zie XIII.2).

XIII.2    Simon Cornelis JAARSMA, geboren te Zaandijk, zoon van Sybren JAARSMA (zie XII.7) en Neeltje ERO.
Gehuwd te Zaandam met Anna Maria SWART, geboren te Wormer, dochter van Harmannus SWART en Martha Maria KLAVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victorine Esther Desiree JAARSMA (zie XIV.2).

XIV.2    Victorine Esther Desiree JAARSMA, geboren te Renkum, dochter van Simon Cornelis JAARSMA (zie XIII.2) en Anna Maria SWART.
Gehuwd te Purmerend met Petrus Johannes Leonardus BIJVOETS, geboren te Koog aan de Zaan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kimberley Naomi BIJVOETS, geboren te Purmerend.
   2.  Mitchel Jason BIJVOETS, geboren te Purmerend.

XII.10    Baukje JAARSMA, geboren op 06-04-1904 te Sneek, overleden te Zaanstad, dochter van Jouke JAARSMA (zie XI.9) en Antje ZOETHOUT (zie XI.19).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-09-1926 te Wormerveer met Salomon van 't PADJE, geboren op 01-01-1901 te Uitgeest, overleden te Krommenie, zoon van Hendrik van 't PADJE en Tijntje HEERTJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik van 't PADJE, geboren te Wormerveer.
   2.  Mijdrecht Sijbren Salomon van 't PADJE, geboren te Wormerveer, gedoopt te Krommenie.
   3.  Jouke van 't PADJE, geboren te Krommenie.
Gehuwd te Westzaan met N.A. ALDERSE BAAS.

XI.13    Trijntje JAASMA, geboren op 17-08-1878 te Oosterwierum (Baarderadeel), overleden op 05-02-1940 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, begraven te Huizum, dochter van Sybren Joukes JAASMA (zie X.5) en Grietje Reinders ZELDENRUST.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-12-1900 te Leeuwarderadeel met Johannes Sybes RIEDSTRA, 21 jaar oud, geboren op 08-08-1879 te Suameer (Tietjerksteradeel), overleden op 12-06-1944 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1944 te Huizum, zoon van Sybe Jans RIEDSTRA en Rinske Johannes WIELINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybe RIEDSTRA, geboren op 24-05-1901 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd met W. DIJKSTRA.
   2.  Jan RIEDSTRA, geboren 1903, overleden op 10-02-1904 te Leeuwarden.
   3.  G. RIEDSTRA.
Gehuwd met H. OLTMANS.

X.9    Antje JAASMA, geboren op 12-09-1839 te Sneek, overleden op 02-02-1908 te Sneek op 68-jarige leeftijd, dochter van Jouke Sybouts JAA(R)SMA (zie IX.13) en Trijntje Siebrens LEEUWRIK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1865 te Sneek met Feike ZOETHOUT, 25 jaar oud, geboren op 10-01-1840 te Sneek, overleden op 01-06-1893 te Sneek op 53-jarige leeftijd, zoon van Reinder Hylkes ZOETHOUT en Baukje Pieters BUWALDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje ZOETHOUT, geboren op 11-02-1866 te Sneek, overleden op 22-05-1866 te Sneek, 100 dagen oud.
   2.  Baukje ZOETHOUT, geboren op 02-04-1867 te Sneek.
Gehuwd met Hendrik KUIPERS, geboren op 26-10-1890 te Sneek.
   3.  Jouke ZOETHOUT, geboren op 07-03-1870 te Sneek, overleden op 24-06-1870 te Sneek, 109 dagen oud.
   4.  Trijntje ZOETHOUT, geboren op 30-03-1871 te Sneek, overleden op 08-12-1877 te Sneek op 6-jarige leeftijd.
   5.  Antje ZOETHOUT (zie XI.19).
   6.  Jouke ZOETHOUT, geboren op 21-01-1877 te Sneek, overleden op 23-09-1878 te Sneek op 1-jarige leeftijd.

XI.19    Antje ZOETHOUT, geboren op 26-11-1874 te Sneek, dochter van Feike ZOETHOUT en Antje JAASMA (zie X.9).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1899 te Sneek met Jouke JAARSMA, 24 jaar oud (zie XI.9).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XI.9).
 
X.13    Maria / Marijke JAASMA, geboren op 21-05-1845 te Sneek, overleden op 18-08-1871 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd, dochter van Jouke Sybouts JAA(R)SMA (zie IX.13) en Trijntje Siebrens LEEUWRIK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1868 te Sneek met Pieter HORNSTRA, 28 jaar oud, geboren op 15-02-1840 te Sloten, zoon van Pieter Jelles HORNSTRA en Jeltje Johannes TROMP.
Kind:
   1.  Jouke JAASMA (zie XI.21).

XI.21    Jouke JAASMA, geboren op 02-04-1866 te Sneek, overleden op 07-03-1932 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, zoon van Maria / Marijke JAASMA (zie X.13).
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 13-04-1901 te Sneek met Jantje van der ZEE, 28 jaar oud, geboren op 28-01-1873 te Sneek, dochter van Auke van der ZEE en Hendrikjen de BOER.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 18-04-1908 te Leeuwarden met Sijtske EISMA, geboren op 24-09-1873 te Scharnegoutum, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, dochter van Molle EISMA en Elizabeth HIEMSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikjen JAASMA, geboren op 14-07-1901 te Leeuwarden.
Gescheiden te Leeuwarden van J. PETERS, geboren 1902.
   2.  Auke JAASMA (zie XII.18).
   3.  Sietze JAASMA, geboren 03-1904 te Huizum, overleden op 07-04-1904 te Huizum.
   4.  Klaaske JAASMA, geboren 1905 te Leeuwarden, overleden op 05-06-1906 te Leeuwarden.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jakob JAASMA (zie XII.22).
   6.  Hendrik JAASMA (zie XII.25).
   7.  Marius JAASMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd te Harlingen met Jetske ATTEMA, geboren te Harlingen, overleden te Leeuwarden.

XII.18    Auke JAASMA, geboren op 02-01-1903 te Huizum, Leeuwarderadeel, overleden op 26-09-1949 te Naarden op 46-jarige leeftijd, zoon van Jouke JAASMA (zie XI.21) en Jantje van der ZEE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1926 te Leeuwarden met Riemkje WESTRA, 26 jaar oud, geboren op 14-06-1899 te Amsterdam, dochter van Hendrik WESTRA en Grietje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke JAASMA (zie XIII.8).
   2.  Hendrik JAASMA (zie XIII.10).

XIII.8    Jouke JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Goor, begraven te Usselo, zoon van Auke JAASMA (zie XII.18) en Riemkje WESTRA.
Gehuwd met Geertje IJZEBAART, overleden te Goor, dochter van Andries IJZEBAART en Christina Adriana ROTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja JAASMA.
Gehuwd met Jos.
   2.  Loes JAASMA.
Gehuwd met Dirk.
   3.  Jettie JAASMA (zie XIV.8).

XIV.8    Jettie JAASMA, geboren 30-04-19, dochter van Jouke JAASMA (zie XIII.8) en Geertje IJZEBAART.
Gehuwd met Sebastiaan Andrie Jozef KOPPELMAN, zoon van Johannes Hendrikus Jacobus KOPPELMAN en Adeline van DONGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend KOPPELMAN.
   2.  Agnes KOPPELMAN.
   3.  Willemijn Saskia KOPPELMAN.

XIII.10    Hendrik JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Bussum, zoon van Auke JAASMA (zie XII.18) en Riemkje WESTRA.
Gehuwd te Bussum met Tetje ALGERA, geboren te Koetaradja, Nederlands Indië, dochter van Jan ALGERA en Renske BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton JAASMA, geboren te Bussum.
   2.  Frits JAASMA, geboren te Bussum.
   3.  Renske JAASMA, geboren te Bussum.

XII.22    Jakob JAASMA, geboren op 14-09-1908 te Leeuwarden, overleden te Rotterdam, gecremeerd te Rotterdam-Zuid, zoon van Jouke JAASMA (zie XI.21) en Sijtske EISMA.
Gescheiden (1) te Opsterland van Aafke LAP, geboren op 23-09-1905 te Nij Beets, Opsterland, overleden te Drachten, begraven te Drachten, dochter van Lippe LAP en Tetje HUISMAN.
Gehuwd (2) te Leeuwarden met Trijntje PAPA, geboren op 20-01-1902 te Tietjerksteradeel, overleden te Leeuwarden, gecremeerd te Groningen, dochter van Feitze Teunis PAPA en Sybrigje Fokkes SPOOR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jouke JAASMA, geboren te Leeuwarden, begraven te Drachten op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met Martje HEUKER.
   2.  Lippe JAASMA (zie XIII.14).
   3.  Hendrik JAASMA (zie XIII.16).
   4.  Geert JAASMA (zie XIII.18).
   5.  Sijtske JAASMA (zie XIII.21).
   6.  levenloze dochter JAASMA, overleden op 18-01-1936 te Leeuwarden, 0 dagen oud.
   7.  Aldert JAASMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met K. van MINNEN.
   8.  Tetje Baukje JAASMA (zie XIII.25).

XIII.14    Lippe JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Dokkum, zoon van Jakob JAASMA (zie XII.22) en Aafke LAP.
Gehuwd te Samllingerland, gescheiden te Smallingerland van Hinke TUINSTRA, geboren te Smallingerland, overleden te Smallingerland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafke JAASMA, geboren te Smallingerland.
   2.  Antje JAASMA (zie XIV.14).
   3.  Sietske JAASMA, geboren te Smallingerland.
Gehuwd met Theo.
   4.  Jan JAASMA (zie XIV.17).
   5.  Tjitske JAASMA, geboren te Smallingerland.
   6.  Tetje JAASMA, geboren te Smallingerland.
   7.  Geert JAASMA, geboren te Smallingerland.
   8.  Jacob JAASMA, geboren te Smallingerland.
   9.  Jouke JAASMA, geboren te Smallingerland.
   10.  Jouke JAASMA, geboren te Smallingerland.

XIV.14    Antje JAASMA, geboren te Smallingerland, dochter van Lippe JAASMA (zie XIII.14) en Hinke TUINSTRA.
Gescheiden ja van Charles ROBERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peggy ROBERT.
Gehuwd met van der TERP.

XIV.17    Jan JAASMA, geboren te Smallingerland, overleden te Drachten, gecremeerd te Opeinde, zoon van Lippe JAASMA (zie XIII.14) en Hinke TUINSTRA.
Gehuwd te Smallingerland met Trijntje KLEEFSTRA, geboren te Hoogvliet, Rotterdam, dochter van Jelle KLEEFSTRA en Geertruida STELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Silvia Andrea Hinke JAASMA, geboren te Smallingerland.
   2.  Daniël Denny JAASMA (zie XV.9).
   3.  Marco Gerard JAASMA, geboren te Groningen.

XV.9    Daniël Denny JAASMA, geboren te Smallingerland, zoon van Jan JAASMA (zie XIV.17) en Trijntje KLEEFSTRA.
Gehuwd met Kimberly.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mike JAASMA.
   2.  Aaliyah JAASMA.

XIII.16    Hendrik JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Drachten, gecremeerd te Goutum, zoon van Jakob JAASMA (zie XII.22) en Aafke LAP.
Gehuwd te Smallingerland met Aukje VELDSTRA, geboren te Opsterland, overleden te Drachten, gecremeerd te Goutum, dochter van Sjoerd VELDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lippe JAASMA (zie XIV.25).
   2.  Alfred Jitse JAASMA, geboren te Smallingerland.
   3.  Sjoerd JAASMA (zie XIV.28).

XIV.25    Lippe JAASMA, geboren te Smallingerland, zoon van Hendrik JAASMA (zie XIII.16) en Aukje VELDSTRA.
Gehuwd met Margriet POORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura JAASMA.

XIV.28    Sjoerd JAASMA, geboren te Smallingerland, zoon van Hendrik JAASMA (zie XIII.16) en Aukje VELDSTRA.
Gehuwd met Jetske J.A. de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn JAASMA, geboren te Drachten.
   2.  Jeroen JAASMA (zie XV.14).
   3.  Saskia JAASMA (zie XV.16).

XV.14    Jeroen JAASMA, zoon van Sjoerd JAASMA (zie XIV.28) en Jetske J.A. de BRUIN.
Kind:
   1.  Cynthia JAASMA.

XV.16    Saskia JAASMA, dochter van Sjoerd JAASMA (zie XIV.28) en Jetske J.A. de BRUIN.
Gehuwd met Peter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samira-Nicole.
   2.  Janique-Alisha.

XIII.18    Geert JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Drachten, begraven te Drachten, zoon van Jakob JAASMA (zie XII.22) en Aafke LAP.
Gehuwd te Opsterland met Anna MULDER, geboren te Smallingerland, dochter van Catharinus MULDER en J. BOOMSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Jeltje JAASMA, geboren te Smallingerland.
Gehuwd met Adri.
   2.  Jelle Tinus JAASMA (zie XIV.32).
   3.  Aafred JAASMA (zie XIV.34).

XIV.32    Jelle Tinus JAASMA, geboren te Smallingerland, zoon van Geert JAASMA (zie XIII.18) en Anna MULDER.
Gehuwd met Gooitske.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert JAASMA (zie XV.17).
   2.  Jelle JAASMA (zie XV.19).
   3.  André JAASMA.
Gehuwd met Linda.

XV.17    Geert JAASMA, zoon van Jelle Tinus JAASMA (zie XIV.32) en Gooitske.
Gehuwd met Sabine.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ricardo JAASMA.

XV.19    Jelle JAASMA, zoon van Jelle Tinus JAASMA (zie XIV.32) en Gooitske.
Gehuwd met Brigitte D.M. WIKKELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alicia Gooitske JAASMA, geboren te Drachten.
   2.  Jelle-Jeffrey JAASMA.
   3.  Dave JAASMA.

XIV.34    Aafred JAASMA, geboren te Smallingerland, zoon van Geert JAASMA (zie XIII.18) en Anna MULDER.
Gehuwd met Margit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke JAASMA.
   2.  Pieter JAASMA.
   3.  Patrick JAASMA.
   4.  Kevin JAASMA.
   5.  Chris JAASMA.

XIII.21    Sijtske JAASMA, geboren te Leeuwarden, dochter van Jakob JAASMA (zie XII.22) en Aafke LAP.
Gehuwd met Johannes Jacobus BAHNERTH, zoon van Adriaan BAHNERTH en Maria Jacoba de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjan BAHNERTH.
Gehuwd met Rob.

XIII.25    Tetje Baukje JAASMA, geboren te Leeuwarden, dochter van Jakob JAASMA (zie XII.22) en Aafke LAP.
Kind:
   1.  Sylvia.

XII.25    Hendrik JAASMA, geboren te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden, gecremeerd te Goutum, zoon van Jouke JAASMA (zie XI.21) en Sijtske EISMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-01-1933 te Leeuwarden met Maaike JASPER, geboren te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden, gecremeerd te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdina Elisabeth JAASMA (zie XIII.27).
   2.  Anna Marie JAASMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met Wil HASZ.

XIII.27    Sjoerdina Elisabeth JAASMA, geboren te Leeuwarden, dochter van Hendrik JAASMA (zie XII.25) en Maaike JASPER.
Gehuwd te Leeuwarden met Jacob ROLLINGSWIER, overleden te Hengelo (O), gecremeerd te Enschede, zoon van Douwe ROLLINGSWIER en A. HOOGLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe ROLLINGSWIER.
   2.  Hendrik Max ROLLINGSWIER, geboren te Zwolle.

X.16    Wybe Joukes JAASMA, geboren op 28-05-1849 te Sneek, overleden op 21-02-1911 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, zoon van Jouke Sybouts JAA(R)SMA (zie IX.13) en Trijntje Siebrens LEEUWRIK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-02-1878 te Het Bildt met Margaretha van SLOOTEN ZELLE, 25 jaar oud, geboren op 12-11-1852 te Vrouwenparochie, Het Bildt, overleden op 27-06-1907 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, dochter van Iege Martens ZELLE en Joanne Marguerite Louise DEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeanne Marguerite Louise JAASMA, geboren op 19-12-1874 te Sint Anna Parochie (Het Bildt), overleden op 16-05-1925 te Wageningen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1900 te Wageningen met Jan Hendrik JONKER, 31 jaar oud, geboren op 17-05-1869 te Wageningen, overleden op 05-02-1943 te Wageningen op 73-jarige leeftijd, zoon van Joseph Johannes JONKER en Martine van der WAL.
   2.  Trijntje JAASMA, geboren op 06-10-1879 te Leeuwarden.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 06-01-1921 te Andijk met Pieter ROOKER, 51 jaar oud, geboren op 23-11-1869 te Andijk, overleden op 26-08-1945 te Enkhuizen op 75-jarige leeftijd, zoon van Klaas ROOKER en Trijntje KOOIMAN.
   3.  Iege Martinus JAASMA (zie XI.28).
   4.  Jouke JAASMA, geboren op 23-09-1882 te Leeuwarden, overleden op 28-03-1938 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-09-1915 te Amsterdam met Cornelia Wilhelmina SOOMMERCAMP, 22 jaar oud, geboren op 05-10-1892 te Amsterdam, dochter van Frederik Evert Wilhelm SOOMMERCAMP en Theodora NIJDEKEN.
   5.  Everdina Natalia JAASMA (zie XI.33).
   6.  Wybe JAASMA (zie XI.34).
   7.  Adam JAASMA, geboren op 20-06-1888 te Leeuwarden, overleden op 23-12-1888 te Leeuwarden, 186 dagen oud.
   8.  Margaretha JAASMA (zie XI.38).
   9.  Janneke JAASMA, geboren op 09-10-1892 te Leeuwarden, overleden op 05-10-1920 te Franeker op 27-jarige leeftijd.

XI.28    Iege Martinus JAASMA, geboren op 06-10-1879 te Leeuwarden, overleden te Littel Falls, NJ, zoon van Wybe Joukes JAASMA (zie X.16) en Margaretha van SLOOTEN ZELLE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-07-1907 te Little Falls, NJ met Jennie van der MEY, 22 jaar oud, geboren op 28-02-1885 te Signac, New Jersey, overleden op 29-04-1957 te Little Falls, NJ op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert JAASMA (zie XII.29).
   2.  Wybe JAASMA (zie XII.31).
   3.  Gerrit JAASMA (zie XII.33).
   4.  Marie Margaretha JAASMA, geboren te Litlle Falls, NJ, overleden te Wyckoff, NJ.
Gehuwd te Little Falls, NJ met Harry MEYER, geboren op 18-07-1905 te Prospect Park, NJ, overleden te Paterson, NJ.

XII.29    Geert JAASMA, geboren op 20-09-1908 te Little Falls, NJ, overleden te North Haledon. NJ, zoon van Iege Martinus JAASMA (zie XI.28) en Jennie van der MEY.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-11-1932 te Little Falls, NJ met Alice ROZENDAL, geboren te Paterson, NJ, gedoopt te Paterson, begraven te Fair Lawn, Bergen County, NJ, dochter van Della.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marilyn Ruth JAASMA (zie XIII.31).
   2.  Edward George JAASMA (zie XIII.32).

XIII.31    Marilyn Ruth JAASMA, geboren te Paterson, NJ, gedoopt te Little Falls, dochter van Geert JAASMA (zie XII.29) en Alice ROZENDAL.
Gehuwd te Little Falls, NJ met Hendrik Cornelis RIJKSE, geboren te Bilthoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Donna Lee RIJKSE, geboren te Glen Ridge, Bergen Cnty, NJ.
Gehuwd te North Haledon, NJ met Gerald Jack VEENSTRA, geboren te Paterson, Passaic Cnty, NJ.
   2.  Lisa Ann RIJKSE, geboren te Glen Ridge, NJ.
Gehuwd te Little Falls, NJ met Donald Jay DYKSTRA, geboren te Paterson, NJ.

XIII.32    Edward George JAASMA, geboren te Passaic Cnty, NJ, zoon van Geert JAASMA (zie XII.29) en Alice ROZENDAL.
Gehuwd te Whitinsville, Worcester Cnty, MA met Dorothy Ruth KOOPMAN, geboren te Worcester City, Whitinsville, MA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kyle Edward JAASMA, geboren te Monmouth Cnty, Red Bank, NJ.
Gehuwd te Anchorage, AK met Amber C BRANDT, dochter van John P BRANDT en Elizabeth C.
   2.  Douglas George JAASMA, geboren te Monmouth Cnty, Red Bank, NJ, overleden te Monmouth Cnty, Long Branch, NJ, begraven te Fair Lawn, Bergen, NJ, 2 dagen oud.
   3.  Keith Duane JAASMA (zie XIV.48).

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software