< Namenindex >
Zaaghoorn
Pietertje 2
Roelf 2
Zaagsma
Aate 49
Zaal
Ruud 10 17
Zaanou
Jacob 35
Jacobus 35
Johannes 35
Zalk, van
Klaas 37
Zamboni
Eve Lind 24 25
Zand
Ada 20
Zandberg
Geele 48
Zande
Sara 43
Zande, van der
Niels 20
Ruud 20
Tom 20
Zanden, van der
Arie 3
Marijtje 3
Zandijk
Dingenius 43
Pieternella 43
Zandman
Derk 36
Hendrik Willems 36
Willem 36
Wimmetje 36
Zandstra
Antje 29
Antje 20
Auke 29
Baukje 48
Baukje 29
Cora 29
Cornelis 29
Dieuwke Jeltes 29
Dirk 20
Hotze 29
Jacob 29
Klasina 29
Nynke 29
Piebe 29
Pieter 29
Pieter Jacobs 29
Zandt, van der
Johanna Geertrui 35
Zandvliet, van
Hendrikus 10 17
Marijtje 10 17
Zandvoort, van
Catherina 2
Zangers
Maria 50
Zanou
Anna 35
Catharina 35
Cathrina 35
Christiaan 35
Elisabeth 35
Zant, van 't
Huibertje 47
Zantema
Richtje J. 29
Trijntje 48
Wisse J. 29
Zanten, van
Anna 37
Arend 37
Arend Jan 37
Arend Jan 37
Harm 37
Johanna 37
Lefert 37
Martha 37
Zawluwe
Willem Hinderik 35 48
Zdravkovic
Olga 20
Zee, van der
A. 29
Albert Jacobs 29
Anne 24 25
Auk 35
Auke 10 17
B. 24 25
Eekjen 29
Evert 35
G. 24 25
G.N. 29
Grietje 10 17
Harmen 20
Hiske 38
Idtskjen Theunis 35
J. 24 25 29
Jantje 10 17
Jeltje 48 49
Jeltje 48
Jitske Ages 29
Klaas 48
Klaas 48
P. 24 25
Pier 48 49
Pier 48
Pietje 10 17 35
Popke 24 25
Rinsk Jans 25
Sipke Alberts 29
T. 24 25
Wijtze 29
Willem 48
Willem 48
Wybe 48
Ybeltje 48
Zeeburg, van
Gerrit 37
Harmina 37
Hendrika Jacoba 37
Hendrikje 37
Jan 37
Jan 37
Janna 37
Lubbert 37
Lubbert 37
Metje 37
Zeeman
H.J.M. 41
Sietze Everts 11
Trijntje Sietzes 11
Zeemstra
Jan 49
Zeeuw, de
Adriana 4 4
Arie Cornelis 20
Zeeveld
Adriaan 4
Catharina 4
Catharina 4
Cornelis 4
Cornelis 4
Geertje 4
Jan 4
Jan 4
Janna 4
Janna 4
Job 4
Laurens 4
Lourens 4
Pieter 4
Pieter 4
Willem 4
Zegers
Maria 7
Marijn 37
Susanna 10 17 35 40
Zeggelink
Arie 34
Zegwaard
Adriana 41
Catharina Margaretha 41
Cornelis 35 41
Cornelis 41
Leonardus 35 41
Nicolaas Leonard 41
Theodorus 41
Zehender, de
Theodore 7
Zeijl
Aukje 11
Zeijpveld
Roelof Jan 39
Zeil, van
Cornelis Johannes 25
Elsje Hendrika 25
Hendrik Johan Arnold 25
Johan Willem 25
Pieter Cornelis Hugo 25
Zeilder
Gerridje 37
Zeilinga
Neeltje Haaikes 28
Zeilmaker
Broer 3 35
Gerrit Hendriks 50
Hijlke 3 35
Zeilstra
Antje 39
Auke 48
Bauke 48
F. 10 17
Foeke 10 17
Gelbrig 29
M.M. 10 17
S. 10 17
S.F. 10 17
Sible 48
Sybren 48
Wypkjen 48
Yttje 48
Zeldenrust
Geeske Jans 25
Gompert Hartog 42
Grietje 10
Grietje Reinders 17
Manuel 42
Rein 25
Reinder 10
Reinder Roelofs 17
Sara Hartog 42
Sipke Jarigs 24 25
Zeldentuis
Jaike 24 25
Ren Jans 24 25
Zele
Jan 50
Zelfde, van 't
Adriana Johanna 10 17
Zelle
Herman Otto 29
Hermanus Wilhelmus 29
Iege Martens 10 17
Margaretha 31
Tjerk 29
Zelvers
Gerrit 36
Zerendorf
Beeltje 43
Liepman 43
Zerwaas
Huberdina 29
Zevenhoeken
Rinze 10 17
Rinze 10 17
Zevenhuizen
Jan 50
Ziel
Neeltje 34
Ziel, van der
Dirk 37
Geertje 37
Gerard Gerrit 34
Gerrit 34
Zielhuis
? 45
Albert 45
Albertjen 45
Cornelia 45
Derkjen 45
Driesje 45
Egbert 45
Gerrit 45
Gerrit 45
Heiltje 45
Hendrik 45
Hendrik 45
Hendrik 45
Hendrik 45
Hendrik 45
Herman 45
Jacob 45
Janna 45
Janna 45
Johanna 45
Johanna 45
Kornelis 45
Lambert 45
Lambert 45
Lambert 45
Lambert 45
Maria 45
Maria 45
Maria 45
Oetje 45
Ziemerink
Bertha Mathilda 12
Zierts
Lucrecia 20
Zijden, van der
Maria Elisabeth 11
Zijl
T.A.B.M. 34
Zijl, van
Cornelia 2
Cornelis 2
Zijlmans
Elisabeth 38
Zijlsta
Lubbertina 20
Yke Tjipkes 29
Zijlstra
Aaltje Roels 12
Akke 29
Akke 29
Albert 43
Andries 50
Anny T. 20
Atte 29
Auke 20
Baukje 29
Coby 20
Cornelis 29
Dieuwke 29
Dirk Taekes 11
Douwe 20
Eb Frankes 29
Elizabeth 20
Emke Pieters 20
Engbertje Andries 50
Grytje 28
Haring 13 29
Haring 29
Haring 29
Hendrik 11
Hiltje 13 29
Hiske 29
Jaap 20
Jan 35
Jan 20
Janna 11
Jeltje 29
Jetje 11
Joh. 20
Klaas 29
Klaaske 29
Klaaske Heerts 29
Louw Minnes 28
Michelle B.A. 17
Minne Louws 28
Nynke 29
Paulus 11
Pieter Wattes 29
Rinkjen 20
Taeke 11
Taeke 11
Thewis 29
Thewis Tjeerds 29
Thijs 29
Tietje 28
Tietje 11
Tietje 11
Tjeerd Thewis 29
Tjeerd Thewis 13 29
Uilkjen Wattes 29
Waling 20
Watte Annes 29
Watte Piers 29
Wiebren 29
Wytze 28
Zeeske 48
Zijnen Wartel
Maria Louisa Gijsberta Geertruida 35
Zilg
Gerritdina Philippine 12
Zimens
Jezeltien 25
Zitman
Anna 5
Catharina 5
Elizabeth Catharina 5
Frans 5
Geertrui 5
Jacobus 5
Maria 5
Thomas 5
Zoelen, van
Johanna 46 47
Pieter Adrianus 29
Sjoerd Laurens 29
Wierse Almar 29
Zoer
Harm Martens 38
Marchien 38
Zoeteman
Gerrit 36
Zoetenhuis [Zoeteman]
Fenne 36
Zoethout
Afke Anna 29
Antje 10 17
Baukje 10 17
Baukje 10 17
Douwe Jans 20
Feike 10 17
Former 20
IJpe Cornelis 29
Jantje 20
Jouke 10 17
Jouke 10 17
Reinder Hylkes 10 17
Romke Formers 20
Sam 29
Sipkjen 29
Trijntje 10 17
Zolf
Maria Elisabeth 35
Zomer
Albertus 41
Albertus 41
Annemarie 41
Astrid 41
Irene 41
Zon, van
E. 10 17
Zon, van der
John 10 17
Tim 10 17
Zondervan
Agnetha 29
Andries Sierks 11
Arjen 11
Bryan 29
Damian 29
Gerben 29
Gerben-Jan 29
Gerke Sjoerd 29
Grietje 10 17 35
Hendrik 45
Jan 29
Jolanda 20
Kay Leigh 29
Margaretha Hendrika 45
Maximiliaan 20
Maximiliaan 20
P. 20
Pietje Johannes 20
Reinskjen 29
Richard 20
Richard 29
Shazney 29
Siebout 20
Zonnenberg
Gerard 37
Jan 37
Lambert 45
Wim 37
Zonneveld
Tonny 37
Zoodsma
F. 29
Zoombelt
Aalt 37
Aaltje 37
Aaltje 37
Dirk 37
Eimert 37
Everdje 37
Jan 37
Jan 37
Jannetje 37
Jantje 37
Jantje 37
Marrigje 37
Matje 37
Zoomeren, van
Herman 37
Jannigje 37
Zoon
Jaapje 45
Zuidema
Berend Jans 11
Cornelia 20
Martje 29
Tjeerd 20
Zuiderbaan
Atsje 20
Zuidgeest
Johanna Maria 50
Zuidland
Pieter 41
Pieter 41
Zuijlichem, van
Ada 35
Eijda 34 35
Jeremias 34 35
Zuiker
Adriana 29
Zunderd, van
Giel 41
Zuthem, van
Egbert 45
Zuttem, van
Henrica Wilhelma 45
Zwaag, van der
Jeltje 29
Minke 10 17
Zwaan
Cornelia Anna 35 41
Marietje Geertje 20
Ninke Sjoerds 35
Zwaan, de
Hendrikje Henriette 37
Zwaanstra
Henry 29
Zwager
Piter 35
Zwakenberg
Aaltjen 45
Geertjen 45
Gerrit 45
Gerrit 45
Gerrit 45
Gerrit 45
Harmen 45
Hendrik 45
Hermen 45
Jacob 45
Lijffert 45
Trijntje 45
Zwaluwe
Frederik Phijlip 35 48
Willem Hendrik 35 48
Zwalve
Maria Willemina 35 48
Zwan
Neeltje 6
Zwart
Aafke Pieters 20
Anna Catharina 41
Anne 10 17
Anne Simon 10 17
Berber 24 25
Duttje 10 17
Elske Aukje 29
Geertje Hillie 10 17
Gijsbert T. 20
Guurtje 35
Hartog Mozes Marcus 42
Henk 46
Israel Hertog 42
Jelle Anne 10 17
Jonas Zephyr 20
Lútsen Hendrik 29
Maria 46
Mozes Marcus 42
Pieter 24 25
Pieter Gerbens 24 25
Reinskje Geertje 10 17
Simon 10 17
Sybren Pieters 24 25
Theun 29
Xanthe Pieternel 20
Yfke 24 25
Zwart, de
Saartje 38
Zwartenkot
Cees 29
Dirkje 29
Hendrik Jan 29
Hilda 29
Willem 29
Zwarthoofd
Bernardus 2
Claas Claasz 2
Maria 2
Zwarts
Johan Martin Carol 39
Zweden, van
Johanna 43
Zweed
Margaretha Engelina 29
Zweep, v.d.
Dirk 10 17
Zweep, van der
Watze Jacobs 21
Zwemer
Adriaan 4
Christiaan 4
Maria 43
Zwemer / Sweemer
Johanna 4
Zwep
Cornelisje 37
Eibertje 37
Geertje 37
Gerrit Cornelus 37
Gerrit Jan 37
Hendrikje 37
Jan 37
Johan 37
Johanna 37
Margje 37
Reinalda Wietske 37
Teunisje 37
Zwetselaar, van
Annie 37
Zwetsloot
Daan 29
Koen 29
Peter 29
Zwiep
? 27 29
Clair 27 29
Zwiers
Lizzy Samantha 20
Tony Martin 20
Victor Alexander 20
Zwieten, van
Cornelis Johannes 39
Grietje 3
Zwijger, de
Antonetta 6
Christoffel 6
Zwolle, van
Jan 45
Jan 45
Zylstra
Andrew Ryan 19 20 21
Brian Keith 19 20 21
Matthew Jae 19 20 21
Zysling
Jan 29