Noord-Veluwe-tak

Omhoog
Oldenhof parenteel
Kampen-tak
Kwartierstaat
Grafzerken
Grafzerken anderen

    

De nakomelingen van

Hermannus Jansen Oldenhof & Berendina Herms Kroneman

laatste wijziging woensdag 20 januari 2016

Hartelijk dank aan hen die meehielpen de gegevens te verzamelen! (zie onderaan blad)

Op 3 mei 1767 trouwt in Wijhe de jongedame Berendina Hermsen (Kroneman) woonachtig op de boerderij de Kleine Krone, met Hermannus Jansen (Oldenhof). Zij trouwen enkele dagen voor de geboorte van hun eerste zoon. Volgens onderstaande kerkelijke huwelijksakte uit Wijhe woont hij "aan den Dijck" te Wijhe. De aanduidingen J.M. en J.D. in deze akte betekenen "Jonge Man" resp. "Jonge Dochter", wat toen inhield dat zij niet eerder getrouwd waren geweest.

In 1773 wordt hun bijna 3-jarig zoontje Jannes begraven. Uit het begraafboek blijkt dat het gezin op "de Kleine Kroone" woont en Jannes begraven is "in de Groeve van de Groote Kroone".

In die tijd is het de gewoonte dat een man die "introuwde" op een boerderij, de daar geldende familie- c.q. boerderijnaam aanneemt. Hermannus en zijn kinderen noemen zich dan ook Kroneman.

Achteraf blijkt dit huwelijk de oorsprong te zijn van de vele families Kroneman of Krooneman die nu nog op de Noord-Veluwe (Oldebroek, Doornspijk, Elburg, t Harde, Nunspeet) wonen.

bullet

De zonen Hermen Mannes, zijn doop op 9 augustus 1772 staat hierboven op de tweede regel afgebeeld, en Jannes Mannes verlaten namelijk Wijhe. Aan hun tweede naam kunnen we afleiden dat hun vader met Mannes aangesproken werd. 

bullet

Dochter Johanna trouwt op 26-jarige leeftijd te Zwolle, zij woont dan in het buurschap Haerst ten noordoosten van Zwolle, met de 13 jaar oudere tuinman Christiaan Bekenkamp. Zij vestigen zich in Hasselt en krijgen 4 dochters en 1 zoon.

bullet

De oudste  dochter Aaltje blijft ongehuwd en overlijdt op 14 november 1843 te Zwolle. In haar overlijdensakte staat dat zij dochter is van Mannes Kroneman en Berendina Stegeman, beiden overleden [de moeder heette dus wellicht van oorsprong Stegeman, of een naam die daarop lijkt].

Hermen trouwt op 28 februari 1803 in de kerk op 30 jarige leeftijd te Camperveen met de even oude Marregjen Jacobs. Uit bovenstaande akte uit het kerkelijk trouwboek blijkt dat ds Lourens de predikant en broer Jannes getuige is. Overlijden 1817 Hermen Kroneman.jpg (111867 bytes) Hermen en Marregjen krijgen 5 kinderen waarvan de jongste twee jong overlijden. Hermen zelf overlijdt, 48 jaar oud, in 1817 en laat zijn vrouw achter met drie kinderen in de leeftijd van 14, 11 en 9 jaar. Acht jaar later, bij de watersnood van 4 op 5 februari 1825, komt Marregjen om; haar lichaam wordt pas op 21 maart bij het pastoriehuis aan de Hogeweg gevonden.

Hun in 1808 geboren zoon Hermanus trouwt in 1833 te Kampen met Annegje Dirks Messeman, een dienstbode uit die plaats. Dit is de oorsprong van de Kroneman-tak in Kampen. Zie hiervoor hoofdstuk 6.1.

Doordat de meeste mensen in die tijd het schrijven niet machtig waren ontstonden er verschillen in schrijfwijze van de familienaam in geboorteakten. Hierdoor komt soms in n gezin zowel de naam Kroneman als Krooneman voor.

Jannes trouwt ca. 1800 op 22 jarige leeftijd met Matje Willems Luigjes uit Oldebroek. Zij vestigen zich in Camperveen, hun eerste kinderen worden daar geboren. Het blijkt dat zij later verhuizen, want de volgende kinderen, ze kregen er 11, worden in Oldebroek of Doornspijk geboren. Jannes overlijdt in 1825 op 48 jarige leeftijd, ruim 4 maanden na het overlijden van hun jongste zoon Berend, en laat zijn vrouw achter met nog jonge kinderen in de leeftijd van 9, 11 en 13 jaar. Matje hertrouwt met Lubbert de Wit doch overlijdt zeven jaar later op 54 jarige leeftijd.

Hun 18-jarige zoon Mannes trouwt in 1821 met de 25-jarige dienstmaagd Marrigje Jacobs Roest. Hun nakomelingen zijn de grondleggers voor de Kroneman-tak in Oldebroek. Omdat de jongste van hun 8 kinderen, Gerritje, bij de geboorte als enige de familienaam met dubbel-o krijgt ontstaat hier ook een Krooneman-tak. Voordat zij n.l. op 39-jarige leeftijd trouwt krijgt zij twee kinderen. De nakomelingen van haar jongste kind, Gerrit, zijn de familieleden van deze tak.

Jannes zoons Willem en Aart gaan na hun huwelijk in Doornspijk wonen.

De nakomelingen van Aart zijn de grondleggers van de Kro(o)neman-tak die zich in Doornspijk vestigt. Aart trouwt drie keer: in 1826, 1830 en 1837. Zijn eerste vrouw overlijdt slechts 3 maanden na hun huwelijk. Uit het 2e huwelijk worden 2 jongens geboren die beiden in 1833 overlijden. Hun moeder overlijdt in 1836. Daarna trouwt Aart op 30-jarige leeftijd met de Doornspijkse dienstmaagd Eibertje Schoonhoven en zij schenkt hem 3 jongens en 7 meisjes, waarvan er 3 binnen een maand overlijden. Aart overlijdt op 51-jarige leeftijd in 1858, zijn vrouw sterft 18 jaar later op 64-jarige leeftijd.

Opvallend is dat uit dit gezin zowel een Kroneman- als een Krooneman-tak ontstaat. De oudste twee kinderen krijgen, evenals hun vader, bij de geboorte de achternaam met n o, de overigen met twee os. De zonen Jannes Kroneman en Jan Krooneman zijn de stamvaders van deze takken.

Jannes Kroneman, de oudste zoon, trouwt op 25-jarige leeftijd in 1862 met de 21 jarige Jannetje Hoeve. Hij is dan dagloner, zij dagloonster. Zij krijgen 8 kinderen waarvan er 4 in hun eerste levensjaar overlijden.

bullet

Aart Kroneman en Geertje Assen.jpg (74697 bytes)Hun oudste zoon Aart Kroneman, geboren in 1869, trouwt op 22 jarige leeftijd met Geertje Assen nadat zij in verwachting van hem is geraakt. Hij was aanvankelijk dagloner, later varkenskoopman. Geertje schonk Aart in 25 jaar 13 kinderen, 8 jongens en 5 meisjes, waarvan er n na twee maanden overleed. De anderen trouwden allemaal en alleen dochter Jentje kreeg geen kinderen. De jongste zoon Jacob kreeg bij zijn geboorte in 1917 weer de familienaam Huis Aart en Geertje.jpg (74431 bytes) Krooneman. Kennelijk een foutje van de ambtenaar van de burgelijke stand! In totaal kregen  Aart en Geertje 65 kleinkinderen, waarvan 16 jongens weer voor Kro(o)neman nakomelingen zorgden. De kwartierstaat van Aart en Geertje is opgenomen achter de knop Kwartierstaat op deze pagina. De foto hiernaast laat het huis van Aart en Geertje zien. Tijdens een renie in 2008 hebben hun kleinkinderen besloten om de grafzerk van de grootouders te laten renoveren:

Grafzerk Aart Kroneman.jpg (13244 bytes)
bullet

De andere volwassen geworden zoon, Jan, trouwt op 25-jarige leeftijd met de 18 jarige Leentje Hop zo gauw zij ontdekten dat Leentje in verwachting was. Samen kregen zij in 16 jaar 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Alleen de jongste zoon Aalt bleef ongehuwd. Jan en Geertje kregen 25 kleinkinderen waarvan 3 jongens voor Kroneman nakomelingen zorgden.

Jan Krooneman, de jongste zoon,  trouwt op 24-jarige leeftijd in 1879 met de drie jaar oudere Jan_Krooneman_en_Harmina_Klein_k.jpg (27547 bytes) Harmina Klein (foto links). Samen krijgen zij 9 kinderen, 5 jongens en 4 meisjes. Hun zoontje Jannes overlijdt als hij bijna 1 jaar oud is.

 

Van een aantal familieleden is hun grafzerk in deze website, via de knop Grafzerken, te zien

 

Toen ik in 1990 begon de stamboom van de familie Krooneman op te zetten, wist ik nog niet dat het uiteindelijk twee families met dezelfde naam zouden worden.

Al spoedig kreeg ik contact met Henk Veldman, wiens moeder ook een Krooneman is. Hij had van zijn oom in Elburg vernomen dat ik met de stamboom bezig was. Hij schreef me dat hij k bezig was. We hebben toen afgesproken dat hij zich zou richten op de Noord-Veluwetak en ik op de Wijhe tak. Nadat ik mijn familie, en de andere families had uitgezocht, wilde ik toch weten hoe het met die ander Kroonemannen zat. Door verhuizingen was het contact met Henk verbroken. Nadat ik medio 2002 per telefoon bijna alle Kro(o)nemannen in Nederland benaderd had, kwam ik het adres van Henks ouders, en daarmee van Henk in Amsterdam, weer op het spoor. Zijn speurtocht bleek al lange tijd stil te liggen en kwam daar ook niet aan toe. Daardoor heb ik bij het samenstellen van deze stamboom dankbaar gebruik mogen maken van zijn gegevens.

Een zoon van Pieter Kroneman uit Kampen mailde mij dat zijn vader in september 1995 ook een deel van de Kroneman familie beschreven had. Dit document kreeg ik ook ter beschikking. Erik Kroneman uit Dedemsvaart belde mij  en zei dat hij in het bezit was van een groot stamboomschema van de familie Kroneman. Hij was bereid dit aan mij af te staan. Deze stamboom bleek in april 1994 door Bill Rugers uit Hierden gemaakt te zijn. Hij had dit, als verwoed amateurgenealoog, gedaan voor zijn buurvouw Eibertje Bonen-Kroneman. Met hem heb ik diverse malen contact gehad en hij heeft me daarna nog aanvullende gegeven kunnen verstrekken. 

Veel leden van deze familie Kro(o)neman hebben mij, telefonisch en/of per e-mail, geholpen bij het verkrijgen van vooral recente gegevens.

Home | E-mail

laatste wijziging woensdag 20 januari 2016