Kampen-tak

Omhoog
Grafzerken

    

De Kampen-tak

Bij het verkrijgen van gegevens voor deze tak heb ik ook hulp gehad (zie onderaan blad)

laatste wijziging  woensdag 20 januari 2016

Door op onderstaande kleine afbeeldingen met de linker muistoets te klikken, kunt u het beeld vergroten

Hermanus Kroneman en Annegje Dirks Messeman krijgen samen 9 kinderen, waarvan er drie zeer jong overlijden. Eén zoon overlijdt als hij bijna 20 jaar. De overige kinderen trouwen in Hattem of Kampen en blijven in deze laatste plaats wonen. De beide zoons zijn visser. Derk heeft een open vaartuig, de KP 20.

De oudste zoon Herm Kroneman (1839 –1937) trouwt op 24 jarige leeftijd met Stijntje van Ogtrop. Op 62-jarige leeftijd hertrouwt hij, 2 jaar na het overlijden van Stijntje met Derkje van der Beld. 

Een andere zoon Derk Kroneman (1842-1914) trouwt in 1867 te Hattem met Gerrigjen Treep. Op de foto uit 1907 zijn zij beiden afgebeeld, in Kamper klederdracht, ter gelegenheid van het huwelijk van hun dochter Gerrigje Het echtpaar krijgt 10 kinderen waarvan er drie in het eerste levensjaar overlijden. De overige 2 zonen en 5 dochters vestigen zich allen te Kampen.

Hun oudste dochter Anna Kroneman, geboren op 15-11-1867 te Kampen,  vertrekt in 1892 als dienstbode naar het westen van het land. In januari van dat jaar wordt ze in Rotterdam ingeschreven, werkend als dienstbode bij de familie Pilaar op de Stationsstraat 83.

Ze vertrekt naar Den Haag om huishoudster te worden bij Andries Bus, weduwnaar van Aaltje Tegeder, bij wie hij 4 kinderen heeft. Het bevalt zo goed dat ze op 23-11-1898 te Den Haag moeten trouwen. Andries, een geboren Groninger, verdient zijn brood als rietwerker en mandenmaker en is dan 30 jaar oud. Zij krijgen samen nog 6 kinderen. Hun jongste zoon Dirk Bus, geboren op 05-12-1907 te 's Gravenhage, is de later zeer bekend geworden beeldhouwer Dirk Bus Hij kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag en aan de Rijksacademie in Amsterdam en aan de Rotterdamse Academie.
In heel den Haag zijn beeldhouwwerken van hem te vinden o.a. het Sweelinck monument, de beelden aan de Loosduinsebrug, enkele reliëfwerken aan het Stadhuis in de Javastraat, de stier met Europa in Mariahoeve en de Grenadiers en Jagers aan de Johan de Witlaan (uit 1950).

De oudste zoon van Derk Kroneman en Gerrigjen Treep: Hermanus Kroneman (1873-1955) telt vele nakomelingen.

Jan Dries Kroneman en Margje Biesterbos huw.1898.jpg (36252 bytes)Zijn jongere broer Jan Dries Kroneman (1875-1951) trouwt in 1898 met Margje Biesterbos en samen krijgen zij 4 zonen (Dirk, Ko, Herman en Roelof). De  foto rechts is genomen in december 1920, een jaar na de ontbinding van hun huwelijk.

 

Roelof Kroneman (1908) en vrouw 1937.jpg (28262 bytes)Jan_Dries_Kroneman_1875-1951.jpg (27973 bytes)Rijwielverordening.jpg (39345 bytes)

Roelof Kroneman (1908-1983) trouwt in 1937 met Roelofje Rozendal, die in 1953, slechts 43 jaar oud, overlijdt. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Greetje en Jan. 

Roelof was aannemer en uit dien hoofde mocht hij in de Tweede Wereldoorlog zijn fiets behouden. Zoon Jan wordt slechts 32 jaar. Hij was toen gehuwd en had 3 kinderen.

 

 

 

Image43.gif (146479 bytes)Links het gezin en twee schoonzoons van emailleschilder Hermanus Kroneman (1883) en Jacoba Abma. Hermanus is een neef Jan Dries. De foto is omstreeks 1935 genomen. Op de voorgrond Jacoba (1926) en Gerrit (1928). Achterste rij v.l.n.r. Jan Kroneman (1917), schoonzoon Jan Post (1907) met zijn vrouw Lijsjen Kroneman (1910), Stijntje Kroneman (1911) en haar man Jan Aarten (1907), Herm Kroneman (1915). Naast moeder Jacoba staat Albert Johan Kroneman (1920).

                

 
Gerrigjen Kroneman-Treep (1843-1926) Anna Kroneman en Andries Bus Anna Bus-Kroneman en Anje Hoekema Andries Bus en zijn zoon Hendrik in zijn rietzaak

 

Hieronder  de zussen van Anna Kroneman.

Margje was met Albert van der Velde getrouwd. Ze kregen een dochter Riet, die met Herman de Boer trouwde.

De jongste zus van Marie, Sien kwam bij hun inwonen, en na Marie’s dood bleef Sien bij oom van der Velde wonen.

In de familiefoto van Vos, tante Jaane, staat Sien rechts met donkere jurk en oom van der Velde met hoed ernaast.

 

Herman de Boer, Riet van der Velde,      Sien Kroneman, Albert van der Velde familie Vos-Kroneman met Jantje met shawl in het midden Klazina (Sien) Kroneman (1884-1964) Margje Kroneman

 

Hieronder  een foto van man en de kinderen van Gerrigjen Kroneman

en een trouwfoto van Dirk Bus met Bep

De vader van Anje Tiggelman  mocht  in de oorlog zijn fiets houden en niet naar Duitsland worden gestuurd.

 

Oom Augusteijn, man van Gerrigjen (=Zus) 1881-1954 met hun kinderen Dirk Bus en Bep Verklaring dat S.P.Hoekema zijn fiets niet behoefde in te leveren in de Tweede Wereldoorlog S.P.Hoekema is vrijgesteld van Arbeitseinzsts

 

Onderstaand v.l.n.r.: Twee foto’s van Annie Hoekema-Bus haar oudste broer: Andries (André) Bus(1902-1993) in Amerika, Alta Vista in Michigan.

Een jeugdfoto van de vier kinderen Bus die zijn blijven leven: André, Gerda (1904-1995), Dirk (1907-1978) en Annie (1910-2002).

De laatste is het huwelijk van Gerda Bus met Jan Perquin, voor wie ze Rooms Katholiek werd.

 

 

 Onderstaand v.l.n.r.: Het huwelijk van Anje Tggelman haar ouders; Sweitze Hoekema en Annie Bus in 1935.

Arend Vos en Fien Bus

Andries Bus met Anna Kroneman, de eerste foto, voor de verloving of huwelijk?

Het gezin van Anje Tiggelman-Hoekema haar ouders: Paul, Annie Bus, Anje en Sweitze Hoekema.

 

 

Bij het bellen naar de vele Kro(o)nemannen kwam ik in contact met Greet Dokter-Kroneman in Kampen. Zij heeft van haar familie een fotoalbum, voorzien van persoonsbeschrijvingen, gemaakt. Daarvan heb ik voor bovenstaande gegevens gebruik mogen maken.

Een andere afstammeling, Anje Tiggelman uit Lekkerkerk, had voor haar onderzoek naar onder andere de familie Bus, al vele akten en andere documenten van de Kro(o)nemannen achterhaald en afgedrukt. Deze heeft ze mij ter beschikking gesteld.

Begin 2016 stuurde Anje mij nog meer foto's van de Kampen-tak Anna Kroneman, 1867-1954 en Andries Bus 1868-1952 (zie de tabel hierboven).

Home | E-mail