Trijntje P. Jaarsma

Omhoog

Trijntje Pieters Jaarsma

laatste wijziging woensdag 09 februari 2011

In deze akte van overlijden (3 januari 1823) van Aaltie Abes Hibma worden haar ouders met hun familienamen, Hibma en Jaarsma, genoemd. In de akte van overlijden van haar zuster Riemke (27 juli 1823) is moeders familienaam echter niet vermeld. Ik zoek naar de naam Jaarsma omdat in Sexbierum de volgende huwlijken gesloten worden

bullet

Op 19 februari 1764: Jouke Seerps Riedstra afkomstig van Sexbierum en Riemke Abis Jaarsma afkomstig van Sexbierum.

bullet

Op 21 december 1765: Pieter Seerps Riedstra afkomstig van Sexbierum en Aaltie Abes Jaarsma afkomstig van Sexbierum

De familienaam Riedstra wordt in september 1811 aangenomen door Sier Gerrits te Tzummarum. Hij is de enige in Friesland die deze familienaam heeft gekozen en heeft een zoon van 1 jaar. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat dit de vader is van Jouke en Pieter. Ze nemen beiden later de familienaam Anema aan.

De combinatie Abe en Jaarsma komt nergens bij één van de Jaarsma-families voor. Bij het huwelijk van Abe en Trijntje staan, zoals gebruikelijk alleen de patroniemen:  Bevestiging huwelijk op 12 mei 1737 in Blija van Aabe Pyters afkomstig van Blija en Tryntie Pyters afkomstig van Holwerd.

Welke Pieter de vader is van Trijntje is onbekend. Gedacht zou kunnen worden Pieter Lieuwes die op 22-10-1665 trouwt met Antie Rochus.  Bij de doop van hun eerste kind Trintie, op 26 augustus 1667 in Ternaard, staat:  de ouders wonen op Jaersma. Zij krijgen daarna nog Geertie (1670), Rochus (1672), Anne (1674), Liuwe (1678), Yetske (1680) en Detje (1684). Noch de vader noch een van zijn kinderen lijkt de vader van Trijntje te zijn.
 

I.2    Trijntje Pieters JAARSMA, geboren ca 1715 te Holwerd, overleden te Blija.
Ondertrouwd op 20-04-1737 te Holwerd, met attestatie naar elders, gehuwd voor de kerk op 12-05-1737 te Blija, Ferweradeel met Abe Pieters HIBMA, geboren ca 1710 te Blija. De familienamen van dit echtpaar: Hibma en Jaarsma, staan in de overlijdensakte van hun dochter Aaltje Abes (1823).
Uit dit huwelijk:

   1.   Riemke Abes HIBMA (zie II.2).
 
   2.  Aaltie Abes HIBMA (zie II.4).
 

II.2    Riemke Abes HIBMA, geboren ca 1743 te Sexbierum, overleden op 27-07-1823 te Sexbierum, Barradeel, in het huis nr 10.
Gehuwd voor de kerk op 19-02-1764 te Sexbierum (Hervormd) met Jouke Seerps ANEMA. Neemt op 27-03-1812 te Sexbierum de familienaam Anema aan. Zijn kinderen Abe (34jr) te Sexbierum, Antje (44jr) woont bij haar vader thuis, Trijntje (43 jr) woont te Tzummarum, Lieuwke (39jr) woont te Pietersburum. Zoon van Seerp ANEMA en (?).
Uit dit huwelijk:

   1.  Antje Joukes ANEMA, geboren op 18-11-1764 te Sexbierum, gedoopt (Hervormd) op 24-08-1808 te Sexbierum. Gedoopt op belijdenis, overleden op 14-09-1846 te Barradeel op 81-jarige leeftijd, weduwe.
 
   2.  Trijntje Joukes ANEMA, geboren 1768.
 
   3.  Lieuwke Joukes ANEMA, geboren 1773.
 
   4.  Abe Joukes ANEMA, geboren op 12-10-1777 te Sexbierum, gedoopt (Hervormd) op 29-04-1810 te Sexbierum. Gedoopt op belijdenis, overleden op 12-02-1812 te Sexbierum op 34-jarige leeftijd, gehuwd.
 

II.4    Aaltie Abes HIBMA, geboren 1746 te Blija, overleden op 03-01-1823 om 18.00 uur te Sexbierum, Barradeel, in het huis nr 121.
Gehuwd voor de kerk op 21-12-1765 te Sexbierum (Hervormd) met Pieter Seerps ANEMA, geboren 1738 te Sexbierum, overleden op 31-10-1808 te Sexbierum, weduwnaar, zoon van Seerp ANEMA en (?). In 1802 staat bij de doop/belijdenis van hun zoon Seerp dat hij de middelste zoon is. Uit dit huwelijk:

   1.  Abe Pieters ANEMA, geboren 1768, overleden op 20-06-1849 te Barradeel. Abe Pieters neemt de familienaam Anema op 14-08-1812 te Minnerstga aan. Zijn kinderen zijn Pieter (9jr), Aaltje (14jr) en Trijntje (4jr). Bij absentie van de Maire wordt de acte mede ondetekent door Abes broer Sjerp Pieters, Adjunct Maire.
Gehuwd met Neeltje Ennes ENNEMA, dochter van Enne Jans ENNES en Liskje HESSELS.
 
   2.  Sjerp Pieters ANEMA (zie III.9).
 


III.9    Sjerp Pieters ANEMA, Adjunct Maire Minnertsga (1812), geboren op 09-07-1770 te Sexbierum, gedoopt (Doopsgezind) op 24-10-1802 te Sexbierum, overleden op 07-08-1832 te Barradeel op 62-jarige leeftijd. Neemt 21-08-1812 te Minnertsga, canton Franeker, de familienaam Anema aan. Gehuwd met Jetske Paulus ENNEMA, dochter van Paulus ENNEMA en Antje JANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  Antje ANEMA, geboren 1806.
 
   2.  Pieter Seerps ANEMA, geboren op 15-01-1808 te Minnertsga, gedoopt op 06-02-1808 te Minnerstga, overleden op 25-07-1881 te Leeuwarderadeel op 73-jarige leeftijd, gehuwd.
Gehuwd met Saakje Gerlofs HESLINGA.
 
   3.  Jouke ANEMA, geboren op 27-06-1811 te Minnertsga, gedoopt op 14-07-1811 te Minnertsga.