Zwolle-tak

Omhoog
Tukkers
Grafzerken
De Kloeze Wijhe

    

 

De tak Zwolle en omgeving

laatste wijziging  vrijdag 26 oktober 2018

Hendrik Crooneman (1719-1788), blijft volgens de volkstelling van 1748 in het kerkdorp Wijhe wonen. Op 16 februari 1744 trouwt hij daar, op 25-jarige leeftijd, met Maria Hendrika Hegemans (1723-1803). Het paar krijgt tussen 1745 en 1765 elf kinderen.

bullet

Hun zoon Jan Krooneman (1755-1809) vertrekt naar Zwolle waar hij in 1782 trouwt met Hendrica Nieuwbroek. Hij is bakker. Zij krijgen 9 kinderen waarvan er echter 6 als baby of kleuter overlijden. Slechts één zoon, Hendrik, wordt volwassen en wordt ambtenaar. Deze Hendrik Krooneman (1792-1861) staat aan de basis van de Zwolletak van deze familie Krooneman.  Daardoor komt deze familienaam tot begin 1900 in Zwolle voor. Hij trouwt op 22-jarigeleeftijd in 1815 met Marrigjen van Roosendaal (1792-1872). Zij krijgen negen gezonde kinderen, 7 dochters en 2 zoons: Jan Cornelis Krooneman (1816-1872) en Hendrikus Marius Krooneman (1822-1877). De oudste is loodgieter, de ander houthandelaar. 

 Aardig om te weten is het volgende:

Van Peter Klunder, uit Italië, ontving ik in november 2003 een vraag over trotseerloodjes. Links is daar één van afgedrukt. Hierop staan de letters J.C.K. en het jaartal 1858 met daartussen twee gekruiste soldeerbouten. Het betreft hier een stukje lood dat loodgieters gebruikten om spijkers die zij in loodflappen hadden geslagen aan de zijkant van een leiendak,  waterdicht af te dekken. Zij soldeerden het loodje met hun merk dan rondom vast en sloegen er het jaartal in

Naspeuring leerde me dat dit een loodje is van Jan Cornelis Krooneman. Hij  woonde en werkte als loodgieter van 1816 tot 1872 in Zwolle !

Op 25 juli 2017 ontving ik van Cornelis B. Vreugdenhil het volgende mailtje:

"Ik ben in het bezit van onderstaand trotseerloodje (zie afbeelding rechts). Dankzij je website weet ik nu wat het is en waar het vandaan komt. Ik vond het bij de erfenis van mijn vader. Mogelijk heeft hij het gekregen van Kroneman, een aannemer die in Kampen woonde en omstreeks 1950 o.a. de Gereformeerde Gemeente aan de Ebbingestraat bouwde.

Twee dochters van Hendrik en Marrigjen, Cornelia Judith Krooneman (1818-1862) en Helena Geertuida Ferdiananda Krooneman (1828-18xx) trouwen te Zwolle in resp. 1837 en 1864 met de bekende Amsterdamse kunstgraveur Dirk Jurriaan Sluijter (1811-1886). Cornelia krijgt bij hem 9 kinderen, Helena 1 kind. Links een portret van G. Groen van Prinsterer (1801-1876) en rechts een portret van de dichter G.H.J. Elliot Boswel (1830-1874) , beide van de hand van Dirk Jurriaan Sluijter. In de Beeldbank van de Stadsarchief van Amsterdam is meer werk van hem  en zijn zoon Hendrik te vinden.

Twee andere dochters van Hendrik en Marrigjen, Hendrika Maria Krooneman (1832-1860) en  Lucia Johanna Krooneman (1824-1888) trouwen te Zwolle in resp. 1855 en 1862 met de in Dordrecht woonachtige koper- en metaalgieter Hendricus Johannes de Mandt (1827-1893). Hendrika baart in Dordrecht 3 zonen, Lucia één dochter.

Jan Cornelis Krooneman (1816-1872), trouwt in 1838 met Gezina Wilhelmina Kannegieter (1815-1866). Hun oudste zoon Hendrik Krooneman (1839-1902) gaat op 18-jarige leeftijd naar Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in Utrecht. Na 4 jaar is zijn studie afgerond en is hij officier van gezondheid 3e klas in het Nederlandse leger in Oost-Indië. Hij trouwt met de jongste zuster van zijn oom Hendricus Johannes de Mandt, Johanna de Mandt (1837-1889) op 5 december 1861 te Dordrecht (Bij hun 25-jarig huwelijk kregen zij een theebus voorzien van een zilveren deksel met inscriptie (foto's onderstaand). Een maand later, op 19 december, vertrekt hij met zijn vrouw vanuit Rotterdam met het schip "Frans en Elize" voor een boottocht van ruim 4 maanden. Eind april 1862 arriveren zij in Batavia. Na een maand wordt hij geplaatst in het garnizoen te Ngawie. Zijn vrouw is tijdens de reis zwanger geraakt en in oktober 1862 wordt hun eerste dochter geboren. Medio 1870 krijgt hij op zijn verzoek eervol ontslag uit het leger maar blijft als civiel geneesheer te Billiton wonen. Zowel in 1871 als in 1873 wordt het gezin uitgebreid met een dochter. In augustus 1875 keren zij van Billiton terug naar Nederland en vestigt hij zich als praktiserend geneesheer in (toevallig?) Wijhe. Bij zijn afscheid in Nederlands Indië kreeg hij een bedankbrief, opgerold in een loden koker met inscriptie en het geheel verpakt in een teakhouten kistje, afmetingen 50 x 6 x 6 cm. (zie onderstaande foto's; klik op foto om te vergroten). Na het overlijden van zijn kleinzoon hebben diens kinderen afstand gedaan van dit aandenken.

 

Op de foto hieronder staat de woning van dokter Hendrik Krooneman, "de Cloeze" genaamd, omstreeks 1900 boven aan de Nieuwedijk te Wijhe. In 2005 koopt L. Zijderveld dit huis en laat het renoveren. In de benedenverdieping wordt o.a. het oude behang verwijderd. Toen bleek dat de oudste laag behang bestond uit bladzijden ven een artsenboek uit de periode 1837 - 1841! Meer daarover in linker kolom De Kloeze Wijhe. Hendrik zijn nalatenschap wordt verdeeld over zijn drie dochters, waarvan Henriëtte (Jet) in 1897 getrouwd is met de huisarts die haar vader in Wijhe opvolgde: Antonie de Groot. Zij gaan wonen in de villa "Wijhezicht" (foto rechts) waarvan in die tijd de tuin grensde aan die van "de Cloeze".

bullet

Hendrik Crooneman (1719-1788) oudste zoon, Berend Krooneman (1745-1823) trekt de IJssel over en trouwt in 1786 te Veessen met Hendrikjen Eikelboom (1758-1838). Hij is daar herbergier en tevens koopman. In zijn herberg worden vele verkopingen van roerend goed gehouden. In 1804 erft hij:

het alodiale erf en huis, dat door wijlen de comparanten hun moeder de weduwe Kroneman werd bewoond, staande en gelegen in het dorp Wijhe westwaarts aan de Langestraate op de hoek van het kerkpad naast het huis van de broers Gosschalk

Twee jaar later verkoopt hij dit huis. Hendrikjen schenkt haar man 3 dochters en twee zonen. Bij hun twee jongste kinderen wordt de familienaam met één o geschreven! Van zijn schoonvader Jan Berends Eijkelboom erft hij in 1808 diens herberg die aan de Dijk te Veessen gelegen is. Berends bezit bestaat in 1832 uit bijna 7 hectare landerijen en twee huizen. In 1823 overlijdt hij. Nadat zijn vrouw in 1838 is overleden worden begin 1840 de eigendommen verdeeld over hun twee nog in leven zijnde kinderen, Johanna en Jan. De herberg komt Johanna toe, Jan erft o.a. het huis waarin hij woont. De herberg is tot aan het einde van de 20e eeuw als zodanig blijven bestaan. De eigenaren zijn dan geen Kronemannen meer.

Jan Kroneman (1798-1869) volgt zijn vader op, waarschijnlijk na diens dood in april 1823, als herbergier. Twee maanden daarvoor trouwt hij op 24 jarige leeftijd in Heerde met de 18-jarige Alberta Dalhuizen (1804-1866). Hij woont ook aan de Dijk, 3 huizen zuidelijk van de Herberg. Anderhalve maand na hun huwelijk wordt hun eerste kindje geboren. Zij krijgen vier jongens en zeven meisjes.

1. Hun zoon, Jan, blijft lange tijd in Veessen wonen, touwt daar met Maria Riphagen en werkt daar als bakkersknecht en spekslager. Twee en een halve maand na hun         huwelijk wordt dochter Alberta geboren. Van hun 10 kinderen trekken de meesten uit Veessen weg en komen terecht in  AmsterdamJohannes en in Twente: Diepenheim : Bernardus, Jennigje, Hendrik en Rein, EibergenJan, Losser : Albert en Lonneker : Jacob. De gegevens van de Twentenaren zijn samengevat achter de knop Tukkers.

2. Dochter Hanna is de laatste Kroneman in Veessen, zij overlijdt daar in 1909.

             Vier van hun kinderen komen terecht in Zwartsluis:

         3. Bernard als winkelier,

         4. Hendrika als echtgenote van Reinder Eikelboom die bakker is,

         5. Alberta als echtgenote van scheepstimmerman Derk Prins en

         6. Johannes als bakker/winkelier. Waarschijnlijk heeft hij zijn in 1889 overleden broer  Bernard opgevolgd.

             Zowel Hendrika, als Alberta, als Johannes overlijden, resp. in 1904, 1916 en 1910, in een huis aan de Nieuwesluis  te Zwartsluis.

Advertentie AMG Blomberg.jpg (52751 bytes)Johannes Kroneman (1840-1910) trouwt in 1870 te Smilde met Anna Margrietha Blomberg (1846-1920). Samen krijgen zij 8 kinderen waarvan er 4 binnen de eerste 6 maanden overlijden. Hendrikus Kroneman (1875-1957), hun tweede zoon, trouwt in 1898 met Grietje Fransen (1863-1918) uit Zwartsluis. Hij wordt evenals zijn vader bakker en heeft later een bedrijf in bakkerij artikelen. Zijn drie zoons uit zijn eerste huwelijk, alsmede zijn enige zoon uit zijn tweede huwelijk met Grietje Weijs (1880-1976) zullen later leidinggevende functies bij de Post Telegraaf en Telefoon vervullen.

Johannes' oudste zoon Jan Kroneman (1872-1934) wordt predikant. In het Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk over het jaar 1935 is in een In Memoriam onder andere het volgende over hem geschreven:

"Plan was, dat hij voor het onderwijs zou worden opgeleid, doch God had iets anders met hem voor. De studie voor het onderwijs werd afgebroken, wegens een sterk groeiende liefde voor het predikambt. Op 18 jarigen leeftijd doet hij toelatingsexamen voor de 1e klas van het Gymnasium te Doetinchem. Er zat een sterke wil achter zijn studie, zoodat hij in 5 jaren tijds het gymnasium afgelopen heeft en na volbrachte Academiestudie te Utrecht op den 6en Aug. 1899 zijn intrêe mocht doen in Garrelsweer, welke gemeente hij den 29sten Mei 1904 verwisselde met Blankenham. Hij was weer terug in zijn geboorteland. In beide gemeenten heeft zijn irenisch karakter hem vele vrienden geschonken. Neen hij wilde geen partijman wezen In beide gemeenten is hij gevormd tot den hem wachtenden arbeid te Oudeschoot c.a. Daar zou hij toonen, wat hij kon.En hij kon zoveel. Immers een vriendelijk karakter is geestelijk zo sterk. Een lichamelijke krachtfiguur, als Kroneman was, kan bergen verzetten. Den 9den Augustus 1908 deed hij zijn intrede in Oudeschoot, een geweldig groote gemeente met Nijeschoot, Rottum, Oranjewoud, Mildam en Katlijk. Geen afstand was hem te groot, geen moeite teveel. Hij had geen tijd om zich te bemoeien met arbeid buiten zijn gemeente. Aan haar behoorde hij toe. Geen jaar ging voorbij, of hij had al de huisgezinnen, die meer of minder met de Ned.Herv.Kerk in verband stonden, bezocht. Op het einde van 1933 kwam de inzinking. God zou zijn dienstknecht door een langdurige ziekte los maken van zijn vrouw, kinderen en arbeid. O, dat heeft hem zoo'n strijd gekost. Zijn sterven, op 19 Augustus 1934, is voor hem winst geweest."

Jan Kronemans tweede zoon uit het huwelijk met Riksina Jansen (1875-1960), Anne Gerard Hendrikus Kroneman (1911-1998) treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt eveneens predikant. Hij trouwt met de dochter van de predikant uit Tuil (Gld.): Antje de Bruijn (1917-2004). Haar vader bevestigt in 1940 hun huwelijk in de N.H. Kerk te Driebergen. Uiteindelijk wordt hij legerpredikant.

Het graf van ds Jan Kroneman en Riksina Jansen in Oudeschoot Jan Kroneman 1872-1934.JPG (115711 bytes) Anne Kroneman 1911-1998.JPG (89535 bytes) Het graf van ds Anne Gerard Hendrikus Kroneman in Oudeschoot

Home  | E-mail