1978-1996

Omhoog

Speladviseur, lid landelijke raad en districtsvoorzitter van   het district Overijsselse Vechtstreek.

Kort na onze verhuizing van Arnhem naar Zwolle, januari 1978, heb ik me aangemeld bij de toenmalige voorzitter van het district Overijsselse Vechtstreek, hopman Sophie in Dalfsen. In onderling overleg werd besloten dat ik me zou gaan inzetten als speladviseur voor de leiding van verkenners, padvindsters en gidsen en zeeverkenners. Jan Prenger verhuist in december 1978 ook naar Zwolle en wordt speladviseur voor welpen en kabouters.

Het bezoeken van groepen in het district, het weer van de grond krijgen van de Districts scoutingwedstrijden, het opzetten van het districtsblad Goed Spoor en het mede organiseren van een internationaal Hanzekamp 1980 in Zwolle waren activiteiten waar veel tijd in ging zitten. Ook het weer tot leven brengen van de bijna ter ziele gegane Pieter Marits zeeverkennersgroep in Zwartsluis vroeg aanvankelijk veel aandacht.

Namens het district heb ik vele jaren zitting in de Landelijke Raad, het controlerend en beleid bepalend orgaan van Scouting Nederland.

Logo SN 1992.JPG (42783 bytes)In 1987 wordt ik voorzitter van het district. Samen met de medebestuurders beraden we op onze taak. We besluiten dat we Scouting willen laten groeien in ons district van de huidige 1470 leden naar 1995 leden in 1995 (het jaar van de Wereld Jamboree). We denken dit te realiseren door herstructureren van bestaande groepen en oprichten van nieuwe groepen. Zelf neem ik de herstructurering ter hand, Jan Prenger richt zich op de nieuwe groepen. Zo ben ik o.a. actief bij de Martin Gasmangroep in Kampen en  Scouting Emmeloord. Jan richt samen met Erna Meijer groepen in Zwolle-Zuid, Hasselt, Heino en Dalfsen op. Het resultaat was dat we in 1995 ruim 2100 leden hadden in ons district!

In deze periode lukte het ons ook om voor het eerst 13 deelnemers uit het district naar de Wereld Jamboree 1991 in Zuid Korea te krijgen. Deze deelnemers werden onze ambassadeurs voor de Jamboree in Nederland.

Logo WJ 1995.jpg (10067 bytes)De afsluiting van m'n actieve scouting periode werd ingeleid door de Europese Jamboree in 1994 en de Wereld Jamboree in 1995. Beide werden in Nederland gehouden in WJ_1995_Gemini.jpg (105363 bytes)de Flevopolder .  Jan Prenger en ik hadden  beide Jamborees samen de leiding over het subcamp Gemini waarin 2000 scouts vanuit alle delen van de wereld hun bivak hadden opgeslagen. Een groot team van scouting leiders en leidsters uit ons district assisteerden daarbij. Op de foto is de gehele subcampstaf van 1995  te zien. De andere foto is genomen tijdens de opening van de Jamboree. Beide jaren was het geweldig mooi weer. Het was in 1994 zoWJ_1995_opening.jpg (68132 bytes) warm dat de dag voor de opening ons subcamp getroffen werd door een windhoos. Gelukkig waren de deelnemers nog niet gearriveerd want bijna alle tenten gingen tegen de vlakte, waaronder een compleet ingerichte  grote tent van 25x40 meter, of werden tientallen meters weggeblazen!

Begin 1996 neem ik afscheid als voorzitter van het district  Overijsselse Vechtstreek. Bij die gelegenheid ontvang ik het Gouden waarderingsteken van Scouting Nederland.

Ga naar: 1996 en verder