Scouting

Omhoog
1949-1958
1958-1977
1978-1996
1996 en verder
60 jaar De Geuzen
Einde Spoor
Foto's
Documenten
70 jaar De Geuzen
sleper De Geus

    

Padvinderij & Scouting

laatste wijziging dinsdag 15 september 2020

Logo_NPV.jpg (10169 bytes)Op 16 april 1949, ik was in januari 8 jaar geworden, ben ik met Jacques Gans, een jongen uit buurt, achter op zijn fiets voor het eerst meegegaan naar de welpen van de padvindersgroep de Geuzen van De Nederlandse Padvinders (NPV). Hun clubhuis was in een kelder in de ruÔne van het Diaconessenhuis boven aan de Iz. Evertslaan te Arnhem. Zo begon mijn eerste ontdekking in de wereld van padvinderij. Toen niet wetende dat het actieve deel van dit spoor pas in 2005 ten einde zou zijn! Al die jaren ben ik onafgebroken bezig geweest met deze prachtige hobby. Daarna is mijn belangstelling voor Scouting en De Geuzen in het bijzonder gebleven.

Nu kan ik zeggen dat Scouting, zoals dat sinds 1972 heet, een grote bijdrage heeft geleverd aan mijn verdere ontwikkeling: het bedenken van leuke activiteiten, organiseren, houden van zomerkampen, leidinggeven, contacten met ouders en instanties, vergadertechniek, internationale contacten. En dan niet te vergeten de vele praktische zaken zoals kamperen, koken, omgaan met kaart en kompas, aandacht voor de natuur, knopen en touwverbindingen.

Mijn Scoutingactiviteiten zijn de onderscheiden in een aantal perioden:

bullet

1949-1960:  Welp, verkenner en voortrekker bij De Geuzen

bullet

1958-1977:  Verkennersleider, groepsleider/-voorzitter, voorzitter van Stichtings de Geuzen . Erelid de Geuzen. Daarnaast in het district Arnhem districtsverkennerleider en lid districtsbestuur.

bullet

1978-1996:  Speladviseur V-PG en ZV, lid landelijke raad en districtsvoorzitter van het district Overijsselse Vechtstreek.

bullet

1996-2005: Lid commissie Niet Direct Leiding Gevenden in Overijssel 

bullet

1996- heden: deelnemer aan activiteiten van Oud-Geuzen.

In 2016 bestonden De Geuzen 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de groep diverse activiteiten zoals een receptie op 5 maart in het groepshuis de Rotsblokken en een reŁnie op 24 september aan de Haven.  Zelf opende ik de Facebookpagina De Geuzen Arnhem 70 jaar waarin allerlei foto's over de historie van de groep in beeld kwamen en toegelicht werden. De herinneringen aan die tijd brachten mij ertoe om twee fietstochtjes te maken: op 26 augustus "Terug naar Ommen..." en op 12 september "Op zoek naar vroeger" . De posters over de historie van de Geuzen kunt u vinden onder de knop  "70 jaar De Geuzen".

Ter voorbereiding van het 75-jarig bestaan van de groep in 2021 probeer ik, in samenwerking met huidige bestuursleden van De Geuzen,

de bestaande bschrijving van de historie verder aan te vullen.

Omdat ik de laatste 40 jaar "op afstand" bij de groep betrokken ben, heb ik zelf bijna geen feitenkennis over die periode. Vooral (oud-) bestuursleden, leid(st)ers en leden zouden mij daarbij kunnen helpen.

De actuele stand van zaken is te zien door op het document klikken.