ds A. van der Heij

Omhoog
Nakomelingen

    

Het leven van ds Acho van der Heij

 laatste wijziging vrijdag 26 oktober 2018

 

Acho van der HEIJ werd op 13 april 1910 in Sneek geboren. 

Op deze foto zit hij op de bok van het voertuig van zijn vader. Op het bord boven de hijsbalk staat: 

V/D HEIJ & HUISMAN VERHUIZINGEN VRACHTRIJDERS

Vrijstelling 1930.jpg (97179 bytes)Acho bezocht het Stedelijk Gymnasium in zijn woonplaats en studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij krijgt met ingang van 15 november 1930 voor een jaar vrijstelling van den dienstplicht wegens opleiding tot een geestelijk ambt.

Toen hij ging studeren zocht zijn vriendin Durkje Jaarsma in Utrecht een baan als huishoudster en bleef daar 5 jaar totdat Acho zijn studie afgerond had. Zij verloofden zich, na een verkering van 4 jaar, op 5 juli 1931.

Als theologisch kandidaat doet hij het Voorstel op maandag 11 juni 1934 in de Pieterskerk te Utrecht. Zijn preek heeft als uitgangspunt 1 Thess. 5 vers 24: "Hij, die u roept, is getrouw, Hij zal het ook voleindigen". Vervolgens was hij een half jaar hulpprediker te Bolsward.

Op 12 mei (6 dagen na zijn huwelijk) 1935 doet hij intrede als predikant van de Ned. Herv. gemeente te Stavoren. Uitgangspunt voor zijn preek is wederom 1 Thess. 5 vers 24: "Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal". Hij wordt bevestigd door ds J.R.Wolfensberger uit Sneek. 

In de hongerwinter van 1944-1945 nam het gezin vier extra kinderen  in huis: een meisje uit Arnhem, Bep van der Horst, en 3 jongens van het gezin Eggink uit Utrecht: Jo, Jan en Wim. Wim schrijft hierover op 12-10-2000 in zijn condoleance bij het overlijden van Acho's vrouw:

 "Ik zal niet licht vergeten dat de Canadezen met tanks langs de pastorie reden. Wij zaten aan tafel en iedereen had prachtig uitzicht naar buiten, behalve ik, want ik zat met mijn rug naar het raam gekeerd. En probeer dan maar eens als 8-jarig jochie niet om te kijken. Na enige waarschuwingen van jullie vader bleek, na de zoveelste keer, mijn bord te zijn weggenomen. Of ik naderhand nog iets te eten heb gekregen is mij ontschoten. Als we uit school kwamen had iedereen een taak in huize van der Heij. Jo zorgde steevast voor de aardappels omdat hij zo super dun kon schillen. Als ik mij goed herinner was Jan belast met het poetsen van tig paar schoenen. De overige kinderen kregen een fles in de handen gedrukt met vette melk van boer Faber en moesten net zo lang schudden tot we boter uit de fles konden wurmen. Nee, vergeten zullen we die tijd nooit. Ook aan jullie vader denken we nog steeds met diep respect. Hij was streng - en dat moest ook wel in zo'n groot gezin - maar rechtvaardig."

De Reichskommissars für die Provinz Friesland verklaart op 14 december 1944 dat Herr Pfarrer A. van der Heij vom Arbeitseinsatz für Erdarbeiten in den Niederlanden freigestellt ist. Op 2 juli 1945 geeft de groepscommandant van de Marechaussee te Staveren een verklaring af dat Acho van der Heij "Politiek betrouwbaar is".

Omdat zijn inkomen onvoldoende is om z'n gezin met 5 kinderen te onderhouden verlaat hij Staveren . Bij zijn afscheid van deze gemeente in 1946 is de tekst ontleend aan Marcus 4: 27 en 28. Op 22 september van dat jaar doet hij intrede te Nederhorst ten Berg met de tekst van Markus 4: 26-28. Hij blijft in deze gemeente tot 21 november 1948.

Hij wordt op 28 november 1948 predikant te Druten en Leeuwen-Boven en blijft daar tot 1 september 1957. Op de foto de kerk en pastorie te Druten.

In 1949 ondergaat zijn vrouw een heupoperatie in Nijmegen. De hervormde gemeente van Staveren meldt daarover in haar kerkblad: "Spontaan heeft men toen in onze gemeente gezegd: dan moeten ook wij iets doen voor het gezin van onze vroegere predikant. Dat is gebeurd en met een heel goed resultaat! Een flink bedrag aan geld kon naar de pastorie in Druten worden gezonden." 

Op 8 september 1957 doet hij intrede bij de hervormde gemeente in Halle, 5 kilometer oostelijk van Zelhem. Op de foto links de pastorie aan de Dorpsstraat. Image70.jpg (49111 bytes)

In Halle wordt in 1959 het zevende kind in het gezin geboren: Robert Maarten

 

1969 Pastorie Stavoren.jpg (45199 bytes) Bij zijn afscheid in 1968, hij keert weer terug naar Stavoren, gebruikt hij de  tekst uit (wederom) Marcus 4 vers 26: En Jezus zeide: "Alzo is het koninkrijk" .  

Rechts is een deel van de preek (volgnummer 1217 !) weergegeven die hij hield bij de doop van zijn kleindochter Ingrid Christa Krooneman op 20-02-1968 te Schaarsbergen.

De eerste drie maanden van 1970 schreef hij een column met de titel Even Stilte in de rubriek "Sneon en snein" van de Leeuwarder Courant.

Met zijn vrouw vestigde hij zich na zijn emeritaat op 1 juni 1975 in Dronten

Graf Stavoren 2003.jpg (90447 bytes)Acho overlijdt op 16 oktober 1997 te Zwolle en is begraven naast de Hervormde kerk in Stavoren. Zijn vrouw overlijdt 3 jaar later en is in hetzelfde graf begraven. In oktober 2013 is de grafsteen weer recht gezet en het liggende grafdeel gerenoveerd.

 

 

 

 

Hun kinderen met partners, alsmede de (achter-)kleinkinderen, komen sinds het overlijden van moeder jaarlijks omstreeks de 6e mei (hun trouwdag) een dag bijeen. Hun beide dochters en de vijf schoondochters houden sinds 2006 een "schoonzussendag". De vijf zonen en hun twee zwagers konden toen niet achterblijven en komen jaarlijks bijeen voor een "broederdag". Hieronder een foto uit 2009. V.l.n.r. Tim Krooneman, Douwe van der Heij, Eibert Lokhorst, Dirk van der Heij, Theo van der Heij, Peter van der Heij en gehurkt Rob van der Heij.

                                                                                                                                                Vijf gebroeders van der Heij met hun twee zwagers 2009

Op 15 mei 2007 bezoekt Douwe van der Heij met zijn vrouw het graf van zijn ouders in Stavoren en schrijft daarover het volgende:

We waren gister in Staveren, het was er mooi weer en het graf van onze ouders ligt er heel keurig bij. De planten zijn mooi, niks verkeerds aan.

 

Ik werd aangesproken door iemand die vroeg wat jimme hier te zoeken hadden.

 

"Mijn ouders zijn hier begraven. Wie binne dat? van der Heij. Oh, dominee van der Heij. Ik kom uut Warns en weet dat hij als kandidaat bij ons preekte, later is hij naar Staveren gekomen, daar is hij twee keer geweest. Hij preekte wel vaker bij ons en dan zij ik tegen mem, lange Age komt weer. Ja ik woon nog op Warns, mien vrouw is al lang dood. Nou had ik een goeie vriendin, maar die is ook pas dood, die ligt daar, bij haar man, ben ik weer allenig, kan daar slecht tegen. Maar ja, ik bin 84. Nou goeie"

 

        

Home| E-mail