Kro(o)neman

Omhoog
Wijhe-tak
Boerderijen
Noord-Veluwe-tak
Germany / USA

    

Hoe begon het?

De naam Krooneman vindt zijn oorsprong op de boerderijen 

de Grote Kroone en de Kleine Krone

 

In Salland was het vroeger de gewoonte dat de bewoners van een boerderij werden vernoemd naar de naam van die boerderij. De boerderijen de (Grote) Cro(o)ne en de Kleine Krone waren gelegen in het boerschap Wegterholt te Wijhe  Dit kerspel, zoals dat vroeger heette, ligt ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Zwolle aan de IJssel.

bullet

Leden van de oudste familie, die zich Crooneman noemden, woonden rond 1630 zowel op de boerderij de Grote Krone als in woningen in het kerkdorp Wijhe

bullet

Op de Kleine Krone is omstreeks 1760 een tweede familie Krooneman ontstaan die zich spoedig daarna over de Noord-Veluwe verspreidde. 

Relaties tussen deze twee families zijn niet aantoonbaar.  In de loop der jaren is de schrijfwijze van de familienaam in beide families soms aan verandering onderhevig als gevolg van het feit dat veel mensen niet konden schrijven. Bij de aangifte van een geboorte kon de vader  meestal niet controleren of een naam goed geschreven was. Daardoor komt in beide families zowel de naam Kroneman als Krooneman voor. 

In het Armorial General  is het hiernaast afgebeelde wapen van de familie Croonman uit de provincie Overijssel opgenomen. Of dit wapen, met de afbeelding van een kraanvogel(?), bij de familie Krooneman behoort, of mogelijk door hen gebruikt is, is onbekend.

In de "Memoriën over de finantien van Holland" wordt in de rubriek "de Lyste van Ordonantien ter Finantie van Hollands, gedepescheert in minderinge van de Legerlasten  d'anno 1677"  vermeld dat aan Fred. Crooneman 270 Car.glds op 31 Martii is betaald. Waar hij woont en tot welke familie hij behoort, is onbekend.

In de Verenigde Staten van Amerika komt de naam Kroneman(n) ook voor. Deze vindt haar oorsprong in Duitsland. Omstreeks 1870 trokken Kronemannen uit Jakobsdorf in Pommern naar de staat Iowa in Amerika. Begin 1900 emigreren eveneens naamgenoten vanuit Stuttgart. Een relatie tussen deze familie(s) met één van de hier beschreven families lijkt onwaarschijnlijk.

Aktes uit de tijd voor de invoering van de Burgerlijke Stand worden bewaard in de Rijks- en/of Gemeente archieven. Om enig idee te krijgen over de wijze van schrijven in die tijd is onderstaand een stukje uit het begraafboek van Wijhe uit 1677 weergegeven. Daarin is genoteerd dat op de 23e is begraven , een kind van Cornelis Krooneman met de naam Heleentjen. Wat  opvalt is de wijze waarop de letter e is geschreven.

 

Onderstaand is een gedeelte uit een verkoopakte van 1680 afgebeeld met de verklarende tekst.

                  

                                                                                         aan Jan Gerrits Croo=

   neman ,    Truijchjen  Gerrits sijn huijsvrouw en haren

   erffgenoten, een Huijsplaetse    in't dorp Wijhe gelegen

 

Het komt voor dat een Kroneman-dochter na haar huwelijk samen met haar man op de boerderij van haar ouders blijft wonen. Haar  man neemt dan meestal ook de naam Kroneman aan. Ook hun kinderen krijgen dan die naam. Maar soms wordt toch weer (later) de familienaam van de man gebruikt. Bij het uitzoeken van een stamboom kan daardoor blijken dat de huidige familienaam  een andere familienaam als stamvader heeft. Bij één van de twee families Kro(o)neman die in Wijhe is ontstaan, de Noord-Veluwetak, dit het geval. Na 1812 zijn deze naamsveranderingen niet meer toegestaan.  

De verspreiding van de familienaam in 1993 is weergegeven op onderstaande overzichten.

  Krooneman.png (16206 bytes)  Kroneman.png (16133 bytes)

laatste wijziging vrijdag 26 oktober 2018