Amsterdam-tak

Omhoog
Lutherse Kerk
Vakantie 1936

    

De Amsterdam-tak van de familie Krooneman

laatste wijziging  vrijdag 26 oktober 2018

De van Wijhe afkomstige Teunis Krooneman trekt naar Amsterdam en trouwt daar op 27 juli 1744  met de Amsterdamse Ida van Zuylichem. Krooneman-afstammelingen van dit echtpaar wonen tot ongeveer 1927 in Amsterdam.

In de afgebeelde huwelijksakte staat dat hij "van Weijien" komt, 29 jaar is (hij wil zich kennelijk jonger voordoen dan hij is, want hij is dan al 32 en Ida pas 24!) en hij wordt begeleidt door zijn moeder "Engeltie van Marle tot Weijie".  Teunis ondertekent, in een keurig handschrift, de akte met "Teunis Croneman". Zijn beroep is, geheel in overeenstemming met de voogdijakte: timmerman! Hij komt als zodanig in het poortersboek van Amsterdam voor: "Teunis Crooneman, timmerman van Weije" (30 mei 1769).

Teunis en Ida krijgen 3 kinderen: Jan, geboren in 1748, en twee dochters Maria (1750 en 1762). Bij de doop van Jan op 8 januari 1748 in de Amstelkerk zijn Teunis' 4 jaar oudere zuster Heijltje Kroonemans en Jeremias van Zuijlichem de getuigen.

Ida overlijdt op 43 jarige leeftijd en wordt op 17 april 1763 begraven. Teunis hertrouwt 5 dagen later (!) met de weduwe Biena Ippinga, die in Groningen geboren is. Biena haar man is 7 maanden eerder overleden en zij bleef achter met twee jonge kinderen. Teunis ondertekent, wederom in keurig handschrift, de huwelijksakte met " Teunis Krooneman ".

Hij overlijdt, 68 jaar oud, ten huize van zijn zoon Jan, die "in de Utrechtse Dwarsstraat tusschen de Amstel en Utrechtsestraat" woont. Op 24 december 1782 wordt hij in Amsterdam begraven.

Zijn 27 jarige zoon Jan Krooneman is op 4 januari 1776 met de 25 jarige Maria Honkemulder getrouwd, zoals uit onderstaande huwelijksakte blijkt. Met zijn gezin woont hij in 1792 op de Voorburgwal, hoek Nieuwstraat in 't Makelaars Comptoir. Van hun 5 kinderen overlijdt hun oudste zoon Teunis in mei 1792 op 16 jarige leeftijd. 

Hun oudste dochter Maria touwt in 1799 met Willem Frensel; IJda trouwt in december 1820 te Krommenie met Dirk Oosterhoorn. Zoon Hendrik C.J. trouwt in 1805 met Sophia Hillegonda Caspers. Zij krijgen twee zonen die echter beiden binnen één maand na de geboorte overlijden. Jans jongste zoon wordt in januari 1786 geboren en wordt ook Jan genoemd. Deze Jan Krooneman Jr. trouwt, in 1808 op 22 jarige leeftijd met de even oude Johanna Louise Elisabeth Mooyen. Een broer van deze Johanna, John George Moojen, is naar Engeland gegaan en heeft in 1814 zijn eerste kind gekregen. Hij was daar gehuwd met Kitty Turner (Catharine). Twee van zijn zonen zijn naar Brazilië geëmigreerd en hebben daar tot op heden meer dan 10.000 Moojen-nakomelingen!

Jan Sr. overlijdt op 63 jarige leeftijd in 1811 te Amsterdam. Johanna Louise Elisabeth Mooyen schenkt Jan tien kinderen, 5 dochters en 5 zonen. De oudste wordt geboren in 1808, de jongste in 1825. Jan is volgens een geboorteakte uit 1820, van één van zijn kinderen, Commissaris van Weesp, Muide en Naarderveer. Dat is een brugwachter. Zij wonen dan aan de Binnen Amstel. Hun in 1812 geboren dochter Johanna Elisabeth Louisa blijft ongehuwd maar brengt desondanks toch vier kinderen ter wereld: in 1836, 1847, 1853 en 1855. In hun geboorteakten wordt geen vader genoemd en alle kinderen krijgen dan ook de familienaam Krooneman. De in 1847 geboren dochter Louisa Henriette trouwt in 1875 met haar 3 jaar jongere neef Jan Theodorus Krooneman. Hij is een zoon van Elisabeth haar achtste kind, de in 1820 geboren Antonie Isaac Johannes. Hij is één van mijn voorvaderen.

Het 6e kind van Elisabeth, de in 1816 geboren Jan Willem George trouwt op 25-jarige leeftijd met Henriette Wurpel. Zij krijgen 3 jongens waarvan de middelste op 7 jarige leeftijd overlijdt.

Hun oudste zoon, die maar liefst 4 voornamen krijgt, Willem George Frederik Lodewijk Krooneman, wordt later reiziger, commissionair en koopman. Hij had een Vennootschap die handelde in biscuits. Na zijn dood in maart 1892 werd deze voortgezet door zijn broer en zijn vrouw. Van alle familiegebeurtenissen is in de courant wel een annonce te vinden. Hij trouwt drie keer. Zijn eerste vrouw, J.W. Scholten, overlijdt drie maanden na de geboorte van hun derde kindje. In 1875 hertrouwt hij met A.A.C. Diekirch Marie (Martha) Krooneman-k.jpg (22334 bytes) Lambert, doch zij overlijdt nog geen drie weken na de geboorte van hun tweede kindje Maria Martha. Maria volgt in 1891, op 15 -jarige leeftijd, een opleiding "voor jongedames van gegoede huize" in het Instituut Weyers-Goedert te Diekirch in Luxemburg. De foto links is daar genomen. In juli 1879 baart de 15 jaar jongere Elizabeth Geertruida Sweers een kind van Willem. Ruim drie jaar later trouwt hij alsnog met haar waarna zij nog twee kinderen krijgt. 

Antonie Isaac Johannes Krooneman (1820-1861), lettergieter van beroep,  trouwt in 1843 met de 20 jarige dienstbaar Janetta Wiebosch. Haar vader komt uit de omgeving van Osnabrück in Duitsland. Vanaf hun huwelijk woont het gezin achtereenvolgens in de Zoutsteeg, de Tuinstraat en de Anjelierstraat. Zij krijgen 8 kinderen, 5 dochters en 3 zonen. Drie daarvan overlijden binnen het eerste levensjaar. Antonie overlijdt op 40-jarige leeftijd en zijn vrouw blijft achter met kinderen in de leeftijd van 15, 14, 11, 9 en 2 jaar oud. Hun oudste zoon,  Willem Jan Antonie Krooneman (1846-1912), is mijn overgrootvader (onderstaande foto).

Willem J.A. trouwt op 26 jarige leeftijd in 1872 met de 4½ jaar oudere naaister Engelina Erkelens. Haar biologische moeder zou Maria Bruinberg zijn volgens de aangifte van vroedmeester Pieter Nicolaas Kooper, in wiens huis de bevalling plaatsgevonden heeft. Het lijkt er op dat de vroedmeester niet goed op de hoogte was de naam van de moeder en haar naam (Anna Maria du Puy de Montbrun) kortweg vanuit het Frans vertaald heeft naar Maria Bruinberg! Engelina wordt, als zij 10 maanden oud is, al op 29-10-1841 door Gerrit Erkelens en Anna Maria de Puy de Montbrun als het hunne erkend. Dat is opmerkelijk want zij trouwen enkele dagen later op 11-11-1841.

Anna Maria is een telg uit een van oorsprong adellijke familie uit zuidoost Frankrijk. Haar grootvader, Etienne de Puy de Montbrun - Saint André was predikant bij l'Eglise Reformee Francoise. Bij de geboorte van zijn zoon Henri (een deel van het extract van de doopakte van 1794 is hiernaast weergegeven), hij is de vader van Anna Maria, woonden zij in Emden. Later verhuisde het gezin naar Haarlem waar Etienne predikant is. De genealogie van deze familie gaat terug tot omstreeks 900 (zie voor meer informatie: Du Puy de Montbrun).

Willem J.A. Krooneman en Engelina krijgen 4 kinderen, waarvan er drie binnen twee maanden overlijden. Als zijn vrouw én jongste dochter in februari 1876 overlijden blijft Willem achter met zijn éénjarige zoon Jean Bernard Louis. Kennelijk heeft Engelina’s jongere "zuster" Johanna Bernardina Erkelens de verzorging van dit kindje op zich genomen, want in mei 1877 trouwt Willem met haar. Zij is dan 22 jaar oud, hij 31. Willem was in die tijd handelsbediende, later tramconducteur.

Jean Bernard Louis woont te Rotterdam als hij op 25-jarige leeftijd te Amsterdam op 25 mei 1900 trouwt met Maria Elisabeth Brouwer. In Rotterdam worden hun twee oudste zonen geboren: Willem Jan Antonie (1901-1981) en Johannes (1903-1981). Vanaf 3 augustus 1903 woont zijn gezin te Hattem, de plaats waar de, naar hem vernoemde, derde zoon geboren wordt. Jean Bernard Louis (1904-1953) is in Hattem actief in de gemeenteraad voor de Vrijzinnige Democratische Bond en is enige jaren wethouder. Tevens is hij bedrijfsleider van het filiaal van Textiel Industrie Maatschappij Apeldoorn, afgekort TIMA. In 1916 wonen zij in de villa Nooitgedacht aan de Stadslaan (zie rechter foto uit 1916) .

Op 15 november 1935 overlijdt hij, 61 jaar oud. Zijn vrouw blijft in het huis wonen en verhuist in november 1958 naar "Huize Overbosch" aan de Apeldoornseweg 20. Zij overlijdt daar op 1 oktober 1961 op 86-jarige leeftijd.

bullet

Oudste zoon Willem Jan Antonie trouwt op 14 juli 1924 met Willy Dalenoord in Enschede. Ze gaan daar ook wonen. Aanvankelijk is hij broodbakker, later textieltechnicus. Het paar blijft kinderloos. 

bullet

Johannes trouwt in 1930 te Zwolle met de uit die plaats afkomstige Janna Meijerink. Het paar gaat wonen aan de Weedeweg NZ 18 te Dordrecht, waar Johannes leraar Frans aan de HBS is. In die stad worden ook hun drie kinderen, Jean Bernard Louis, Anneke Marie en Marie Janna geboren.

bullet

De  jongste zoon, Jean Bernard Louis (Ben), betrekt op 5 october 1931 het pand Jansstraat 3 te Arnhem en begint daar een boekhandel onder de naam "Boekhandel Krooneman" (zie onderstaande linker foto). In het voorjaar  van 1932 trouwt hij te Zwolle met Meikina Willemina (Nini) Oosterhagen (op linker foto kijkt zij in de lens) . Zij krijgen één zoon die ook weer naar zijn vader vernoemd wordt. Ben sr. overlijdt in 1953 op 48-jarige leeftijd te Ermelo. Zijn vrouw zet met haar zoon de boekhandel voort. Nini overlijdt op bijna 87-jarige leeftijd te Oosterbeek. Haar zoon Ben sluit in 1998 de boekhandel, die inmiddels intern verbouwd is en een nieuwe gevel heeft gekregen. Hij overlijdt op 18 april 2004 op bijna 66 jarige leeftijd te Nijmegen.

Uit de Arnhemse Courant van 2017:

Johanna Bernardina Krooneman- Erkelens met haar dochters en kleindochters 31-7-1929W.J.A. Krooneman zijn tweede vrouw Johanna Erkelens schenkt hem 6 kinderen. Op de foto links uit 1929, Johanna is dan 75, zit zij temidden van haar 4 dochters ; v.l.n.r. Anna met dochtertje Hans, Dora, Dien en Wies met dochtertje Thea. Ook zijn er nog de zoons Willem en Henri. Het gezin woonde tot ca. 1910 op diverse adressen in Amsterdam om daarna naar Apeldoorn te verhuizen. In die plaats overlijdt Willem op 65-jarige leeftijd in 1912. Zijn jongste dochter is dan bijna 14 jaar.

Dien, voluit Bernardina Wilhelmina Maria, de oudste dochter trouwt niet. Ze is naaister en woont altijd in Apeldoorn waarvan een geruime tijd samen met haar jongste zuster Dora.

• Dora (Janna Dorothea) is pianolerares. Op 74 jarige leeftijd trouwt Dora met C.M. Schut. Ondanks hun hoge leeftijd leven zij nog 17 jaar samen. Zij wordt het oudst van de kinderen Krooneman: 98 jaar en overlijdt in 1996 te Apeldoorn.

• Dochter Anna (Johanna Cornelia) trouwt op haar 37e met de 40-jarige Willem van Elst. Op 25 mei 1921 wordt hun enige kind Johanna Willemien, met als roepnaam Han, geboren.

• De oudste zoon heet, evenals zijn vader, Willem Jan Antonie met als roepnaam Willem (zie rechter foto uit 1913). Hij trouwt in Enschede op 32-jarige leeftijd met de 7 jaar jongere plaatselijke schone Berendina Beunk. Ruim twee maanden na hun huwelijk wordt dochter Johanna Bernardina (Jo) in Arnhem geboren. In deze plaats blijft het gezinnetje wonen en verdient Willem als klerk/schrijver de kost. Hij overlijdt op 71 jarige leeftijd. Omdat mijn ouders vanaf 1940 ook in Arnhem woonden gingen wij regelmatig op bezoek bij Oom Willem en Tante Dien.

• De jongste zoon Henri (1893-1970)(foto links) wordt meestal Han genoemd, woonde tot na de tweede wereldoorlog in Apeldoorn. In 1916 trouwt hij met Paulina Uyttenboogaart. Zij scheidt na 37 jaar huwelijk van hem. Han overlijdt op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren:

1. de oudste Henri (1919-1995) (hij wordt later Hans genoemd) trouwt in 1944 en uit dit huwelijk wordt een zoon geboren Manfred Richard Krooneman (1945). Toen deze 4 jaar oud was scheidden zijn ouders en bleef Manfred bij zijn moeder.

2. de jongste, Johan Gerard (Joop), wordt acht jaar later geboren.  Hij trouwt met Aletta Brandt; zij krijgen drie jongens: Paul Johan (1953), Peter Jacobus (1956) en    Benjamin (1957). De oudste van de drie emigreert naar Zweden, de jongste naar Nieuw Zeeland.

De inmiddels Opoe geworden Bernardina Krooneman-Erkelens overlijdt in 1937, op 82 jarige leeftijd, te Apeldoorn.

Haar enige dochter die nog niet genoemd is, is de in 1886 geboren Louise Krooneman als kindermeisje bij Wesselius 1902 .jpg (77940 bytes)Louise Wilhelmina Krooneman (Wies). Zij werkte in Amsterdam als kindermeisje o.a. in het gezin van W.H.K. Wesselius (1902/03) aan de Binnenkant 49 (foto rechts). Haar man Pieter Touwen leerde zij kennen doordat zij beiden aan de Utrechtsestraat woonden. Hij woonde daar op nr 143 met zijn vrouw en 4 zoons, zij op nr 122 met haar ouders, broer Henri en zus Dora. Piet(er) heeft in de Utrechtschedwarsstraat 29 zijn zaak: Amsterdamsche Industrie van Pui- en Winkelbetimmeringen, zie foto. Volgens overlevering een goed lopende zaak met vele knechten en thuis huishoudelijk personeel. Louise werkt ook in het gezin van Pieter Touwen  als kindermeisje. Als zij op 21 jarige leeftijd van de dan 42 jarige Piet in verwachting raakt, moet zij naar Zandvoort verhuizen om te voorkomen dat Piet in opspraak komt.

Nieuwe Kerksplein 16 te Haarlem anno 1923Op 16 april 1908 wordt hun zoontje in Haarlem geboren: Louis Pieter Krooneman (Lou) ; zijn voornamen verwijzen naar zijn beide ouders, de achternaam naar de familienaam van zijn moeder. Piet Touwen blijft dan nog enige tijd bij  zijn gezin in Amsterdam. In 1910 wonen Piet en Louise aan het Nieuwe Kerksplein nr 16 te Haarlem samen met Lou en enkele zoons uit z'n eerste huwelijk (foto rechts ca. 1913).  In september 1915 is de wettige scheiding van zijn eerste vrouw. Piet is inmiddels 52 jaar als hij in 1918 met de dan 31-jarige Louise trouwt. Zij krijgen in 1919 nog een dochter Theadora Louise Touwen.

Piet overlijdt in 1947 op 82-jarige leeftijd in Haarlem. Zijn vrouw blijft nog enige tijd in de Mr Cornelisstraat in Haarlem wonen. Oma voorziet aanvankelijk in haar onderhoud door o.a. zelf geknoopte boodschappentassen langs de deur te verkopen. Zij wordt gezelschapsdame (foto links) van de weduwe van de overleden beeldhouwer Pieter Puijpe (1874-1942) te Apeldoorn. Na het overlijden van mevr. F. Puijpe-Buijs (1875-1958) woont zij nog en jaar aan de Bizetlaan te Apeldoorn voordat ze tijdens een vakantie in 1959 op Texel ziek wordt. Korte tijd daarna overlijdt ze op 73-jarige leeftijd in Apeldoorn.

 

Mijn vader, Louis Pieter Krooneman, wordt rond 1923 verliefd op de 6 jaar oudere blondine Rie (Maria Maartje) van der Kort. Lou werkt vanaf 1927 in het bedrijf van zijn vader: Timmer- en Meubelbedrijf "Modern". Vanwege de toen heersende slechte economische situatie duurt het echter tot september 1937 voordat zij durven te trouwen. Het burgerlijk huwelijk wordt op 29 september 1937 onder huwelijkse voorwaarden gesloten. Zo voorkomen ze dat, indien de zaak van Lou's vader failliet zou gaan hij zijn eigendommen kwijt zou raken. Lou heeft namelijk bijna alle meubels zelf gemaakt. Het huwelijk wordt kerkelijk bevestigd in de Evangelisch Luthersekerk te Haarlem.

In 1939 vindt Lou werk in Voorburg en samen verhuizen zij daarheen. Ruim een jaar later trekken zij naar het oosten en gaan wonen in Arnhem-Zuid. Zij wonen er nog maar kort als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.

In januari 1941 wordt ik, Tim Louis Krooneman (Tim)  geboren. Met m'n tweede naam ben ik vernoemd naar m'n vader. In juni van dat jaar nemen mijn ouders me mee naar Haarlem om me daar te laten dopen in de Lutherse kerk. Bijna drie jaar later wordt broertje Tom Marino geboren. Zijn tweede naam verwijst naar mijn moeder. Op last van de Duitsers moeten mijn ouders hun huis aan de Distellaan in 1944 verlaten. Zij vluchtten naar Huissen en verblijven daar 5 weken in schuilkelders. Hun huis wordt gebombardeerd (zie foto rechts) en al hun eigendommen gaan  verloren. Omdat het in Huissen ook onveilig wordt proberen zij naar hun ouders in Haarlem te komen. Via een moeilijke en gevaarlijke tocht komen zij daar vermoeid en berooid aan. Daar blijven zij tot na de bevrijding, waarna Lou in Arnhem een andere woning weet te bemachtigen. Hij vindt weer werk als tekenaar; eerst bij een stedenbouwkundig bureau in Elst, later bij het Streekbureau Overbetuwe en tenslotte, 1 juni 1948, bij de Stichting voor Bodemkartering in Bennekom. In november 1968 overlijdt hij thuis in de Mauvestraat 61 te Arnhem op 60-jarige leeftijd.

Tim & Anneke klein.jpg (6647 bytes)Op 5 juni 1964 trouw ik met Anneke van der Heij. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis van Zelhem. Anneke haar vader bevestigt ons huwelijk in de Ned. Hervormde kerk te Halle. We blijven in Arnhem wonen. Daar worden onze 3 kinderen geboren, de dochters Ingrid Christa en Mirjam Anke en zoon Fokko Louis. Na in Arnhem twee keer verhuisd te zijn krijg ik een functie in Zwolle aangeboden. Vandaar dat we begin januari 1978 naar die stad verhuizen.

 

Home | E-mail

 

laatste wijziging vrijdag 26 oktober 2018